Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Personel alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu Personel alımı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu sözleşmeli ARKEOLOG, RESTORATÖR, MÜZE ARAŞTIRMACISI personel alımı yapacak, toplamda Kültür ve Turizm Bakanlığı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu 120 Kişi Personel alımı yapacak, Detaylar Haberimizde..

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Personel alımı
11 Ekim 2019 Cuma 01:22

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Personel alımı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih yüksek Kurumu ARKEOLOG, RESTORATÖR, MÜZE ARAŞTIRMACISI toplamda  120 Kişi Personel alımı yapacak

T.C.KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMUSÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu Başkanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasındaTürkiye Cumhuriyeti sınırları içerinde 20 arkeolojik kazıprojesinin desteklenmesineilişkin yapılan iş birliği sözleşmesikapsamında,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesinin (b) ve altıncıfıkralarıuyarınca proje süresinceçalıştırılmak üzere; 83 adet Arkeologve17 adet MüzeAraştırmacısıunvanlısözleşmelipozisyonuiçin lisans düzeyinde 2018 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması,20 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu içinmesleki uygulama sınavıyla, toplam 120adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
SÖZLEŞMELİ PERSONELİNÇALIŞMA YERLERİVE ADETLERİ
ARKEOLOG (83) RESTORATÖR (20) MÜZE ARAŞTIRMACISI (17 MÜZE ARAŞTIRMACISI (17) NOKAZI PROJESİ ALANI ADET1 Antalya Olympos (Roma ve Bizans) 42Çanakkale Troya (Grek, Roma ve Bizans)13Denizli Laodikeia (Roma)14Gaziantep Zeugma (Roma)15Mersin Silifke Kalesi (Selçuklu)46Muğla Beçin Kalesi (Roma, Bizans, Beylikler)47Muğla Stratonikeia (Hellenistik, Roma, Bizans, Beylikler)18Şanlıurfa Harran Ören Yeri (Emevi, Eyyubi, Ortaçağ) 1TOPLAM17

ARKEOLOG (83)

RESTORATÖR (20)

MÜZE ARAŞTIRMACISI (17

1-GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
b-Lisans düzeyinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. 2018 KPSSP3puanı esas alınacaktır.
c-Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında"Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak.
d-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyorolmak.
2-ÖZEL ŞARTLAR:
a-Arkeolog:
a) Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren Arkeoloji, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, Protohistoryave Ön Asya Arkeolojisi, Prehistorik Arkeoloji, Tarih Öncesi Arkeolojisi bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c)En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
b-Müze Araştırmacısı:
a)Yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde eğitim veren;Sanat Tarihi bölümüveyadenkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümündenmezun olmak,
b) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak.
c)En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
c-Restoratör:
a) Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım ile Eser Koruma programlarındanlisans ya da ön lisans programındanveya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerindenmezunolmakya dailgili programlardan mezun olmayıpbu programlarınbirinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
b) Koruma ve onarım alanında uygulama deneyimi olduğunugösterir nitelikte hazırlanmış olduğu çalışma. (Dosya şeklinde sunulacak.)
c)En az bir sezonu ilgili kazı çalışması olmak üzere aynı veya başka kazılarda en az 3 sezon (öğrencilik yılları ve 2019 dahil) görev almış olduğunu ilgili kazı başkanından alacağı imzalı yazı ile belgeleyebilmek. (Bilgilerin teyidi KÜVAM Kazılar Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.)
d) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hali bulunmamak
3-BAŞVURUDA İSTENENBELGELER:
a) Fotoğraflı başvuru formu(eksiksiz doldurulacak)
b)Diploma/ mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
c) Nüfus cüzdanıfotokopisi,ç) Arkeolog ve Müze Araştırmacısı pozisyonları için 2018 KPSS (B)grubu sınav sonuç belgesi.
d) Son altı ay içerisinde alınmış adli sicil belgesi (e-devlet ile alınabilir.)
e) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e devlet ile alınabilir.)
f) Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda, adayın yazılı beyanı.
g) Başvuracağı pozisyona ilişkinözel şartlardaistenenbelgeler.
4-BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
Başvurular sadece Kurumumuzunhttps://basvuru.ayk.gov.trinternetadresi üzerinden alınacaktır.Başvurudahttps://basvuru.ayk.gov.tradresine girilerek başvuru formunun eksiksizdoldurulması ve 3. maddede belirtilen “Başvuruda istenen Belgelerin”eksiksizsisteme yüklenmesi gerekmektedir. Başvurular 14-18 Ekim 2019 tarihleri arasında alınacak olup son başvuru tarihi18/10/2019 saat: 18.00’dır.Postaveya elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihindensonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Adaylar sadece bir pozisyon ve kazı alanı içinbaşvuru yapacaktır.
5-SINAV VE YERLEŞTİRME
Başvuru formları ileistenendiğerbelgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlarıhaiz adaylardan; Arkeolog ve Müze Araştırmacısı unvanlı pozisyonlariçin KPSS(B)grubuKPSSP3puanı esas alınmak suretiyle sıralama yapılarak,en yüksek puan alanadaydan başlanarakilan edilen pozisyon sayısı kadarsözleşmeli personel sınav yapılmaksızın alınacaktır.Restoratör unvanlı pozisyonlariçin sadece mesleki uygulama sınavı yapılarak ilan edilen pozisyon sayısı kadar sözleşmeli personel alınacaktır.Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.Restoratör unvanlı pozisyona başvurusu kabul edilenve sınava katılacak olanadayların isim listesi Kurumumuz https://www.ayk.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir.Ayrıca adaylara bir tebligat yapılmayacaktır.Restoratör unvanlı pozisyonlariçinmesleki uygulamasınavıtakvimi aşağıda belirtilmiştir
6-YERLEŞTİRMESONUÇLARININ DUYURULMASI
a) Kazananlarınlistesi, atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek belgeler ve diğer hususlar https://www.ayk.gov.trinternet adresinden ilan edilecektir.
b) İlan edilen pozisyon adedi kadar adayınataması yapılacaktır. Son adayların puanlarınıneşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önceolan adaya öncelik verilecektir
c) Atanmaya hak kazananancaksüresi içinde başvurmayanlar ile ataması yapılmayan veya ataması iptal edilen adayların yerine yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacaktır.
d) Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen, gerçeğeaykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerinmüracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahiatamasıiptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.Kamu Saati

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber