2022 yılı Şehir Hastaneleri Personel Alımı İş başvurusu ve başvuru formu

Şehir Hastanesi personel alımı; Kamuya personel alım ilanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. Yayınlanan son kamu personeli alım ilanına göre şehir hastanesi memur, işçi ve personel alımı yapacak.

2022 yılı Şehir Hastaneleri Personel Alımı İş başvurusu ve başvuru formu
Kamusaati
Kamusaati
25 Aralık 2021 Cumartesi 17:38

Şehir Hastanesi Kamu Personel Alımı İş İlanları

İş ilanları kapsamında kamu Hastanesi bünyesinde istihdam edecek personel alımı yapılacaktır. Yayınlanan ilanı göre Adana Çukurova Üniversitesi işçi alımı ve memur alımı yapıyor.

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü tarafınca yayınlanan ilanlar farklı farklı unvanlarda personel alımı yapılacağı belirtilmiş. Toplamda 46 personel alımı yapılacak.

Başvuru yapacaklar için alım yapılacak unvanlar 13 hemşire, 6 sağlık teknikeri, bir röntgen teknisyeni, 1  psikolog,  bir diğer sağlık personeli, 10 destek personeli bayan, 10 destek personeli erkek, 3 teknisyen ve 1 gemi adamı olmak üzere unvan dağılımı yapılmıştır.

Genel Müracaat Şartları

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvuruda belirli şartlar aranmaktadır.

Başvuru şartları sırasıyla; kamusal haklardan mahrum olmama,

Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlama,

Nöbet vardiyalı çalışma sistemine uygun olma,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olma,

Başvuru yapılacak başvuru kılavuzunda verilen tabloda belirtilen şartları taşıma,

Çeşitli KYK ile kamu görevinden uzaklaştırılmış veya çıkaramamış olma,

Gemi adamı pozisyonuna başvuru yapacak adaylar için  unvana başvurular çok sayıda olacağı takdirde  alımlar sınav yöntemi ile yapılacaktır.

Devlet Personel Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını iş Ceylan belgelerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulup www.cu.edu.tr/ Adresine Online olarak iletilmesi yolu ile yapılacaktır.

Başvurular sadece belirtilen şekilde yapılabilecek olur farklı yollardan  yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular 17 Aralık 2021 tarihi ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 23.59 a kadar yapılacaktır.

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemizde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda,
2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın (Gemi Adamı
Unvanı Hariç) aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 46 (kırkaltı) sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
POZİSYON
SIRA NO
UNVANI KADRO
SAYISI
ARANAN NİTELİKLER
HE1 HEMŞİRE 13
İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından
mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan
almış olmak
ST2 SAĞLIK
TEKNİKERİ 3
Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane
Hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020
KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak
ST3 SAĞLIK
TEKNİKERİ 2 Diyaliz ön lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan
türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak
ST4 SAĞLIK
TEKNİKERİ 1
Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden
mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri
puan almış olmak
RT5 RÖNTGEN
TEKNİSYENİ 1
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri veya Radyoloji ön lisans
programlarının birinden mezun olmak. 2020 KPSS P93 puan
türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak
PS6 PSİKOLOG 1 Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020
KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak
DS7 DİĞER SAĞLIK
PERSONELİ 1
Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Hizmetleri Sekreterliği Alanı -
Tıbbi Sekreterlik Dalından mezun olmak. 2020 KPSS P94 puan
türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak
DP8
DESTEK
PERSONELİ
(Kadın)
10
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemizin tüm
birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin
yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış
mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak
DP9
DESTEK
PERSONELİ
(Erkek)
10
Ortaöğretim Kurumlarından mezun olmak. Üniversitemizin tüm
birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin
yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış
mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir.
2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak
TE9 TEKNİSYEN 1
Ortaöğretim Kurumlarının Kimya alanı ve Dallarından veya
Laboratuvar Hizmetleri alanı ve Dallarından mezunu olmak, 2020
KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak
TE10 TEKNİSYEN 1
Ortaöğretim Kurumlarının Laboratuvar Hizmetleri veya Tarım alanı
mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri
puan almış olmak
TE11 TEKNİSYEN 1
Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik
alanından mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70
ve üzeri puan almış olmak
GA12 **GEMİ ADAMI
(Usta Gemici) 1
En az “Usta Gemici” yeterliliğine sahip olmak, Temel STCW
belgesine sahip olmak, Geçerli Gemi Adamı sağlık raporuna sahip
olmak, En az ilköğretim mezunu olmak, Mesleki balıkçılık
operasyonlarında (uzatma, paraketa vb) tecrübeli olmak.
(Aylık Bürüt Sözleşme Ücreti 8.237,15 TL.)

1. GENEL ŞARTLAR
*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel
şartları taşıyor olmak.
*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
*Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında
işlem yürütülmeyecektir.
*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.
*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.
*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış
ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
*Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS(B) grubu
KPSSP93, Lise mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır,
**GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu
pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.
2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)
*Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)
3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak
yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru
yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih
edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi
değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen
pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye
alınmayacaktır.
*Başvuru işlemleri 17/12/2021 31/12/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir
*COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar ve nitelikleri uygun
olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Gemi Adamı
Unvanı Hariç) başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların
puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük
olan adaya öncelik tanınacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek
aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek
adaylar sırası ile çağırılacaktır.
*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1
(bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen
belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi
gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını
kaybetmiş sayılır.
* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 2336 2688
5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER
*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru
zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden
ayrıca ilan edilecekt


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.