MEB 2017 iş takvimi açıklandı - Genel müdürlükler hangi projeleri yapacak?

MEB 2017 yılına ait iş takvimini açıkladı. İş takviminde hangi projeler yer alıyor? Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 2017 projeleri haberimizde.

MEB 2017 iş takvimi açıklandı - Genel müdürlükler hangi projeleri yapacak?
31 Aralık 2016 Cumartesi 09:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2017 yılına ait iş takvimini açıkladı. İş takviminde MEB'e bağlı genel müdürlüklerin 2017 projeleri yer alıyor. Peki MEB bu yıl hangi projelere imza atacak? MEB projeleri ile ilgili tüm merak edilenler haberimizde. Genel müdürlükler, Teftiş Kurulu ve Bilgi İşlem Dairesi'ne ait projelere haberimizden ulaşabilirsiniz. 
 

2017 İş Takvimi Projeler

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı genel müdürlüklerin 2017 yılına ait projeleri şu şekilde;
 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü


• Can Dostları Hareketi Projesi

• Romanların Yoğun Olarak Yaşadığı Yerlerde Sosyal İçermenin Desteklenmesi (SİROMA) Projesi

• Okul Sütü Programı

• Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İle Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş- kanlığı Kop Bölgesinde Tarımsal Eğitim ve Yayım İş Birliği Protokolü

• Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İle Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. Arasında Beslenme Eğitimi Programı İş Birliği Protokolü

• Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İle Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Yemekte Denge Eğitimi İş Birliği Anlaşması

• Millî Eğitim Bakanlığı İle Türk Patent Enstitüsü Arasında İş Birliği Protokolü

• Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İle Doğuş Holding A.Ş Arasında “3 Kumbara” Finansal Okuryazarlık Eğitimine İlişkin İş Birliği Anlaşması

• Millî Eğitim Bakanlığı İle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Arasında Çevre, Su, Hava, Enerji Verimliliği Gibi Konularda Eğitimler ve Çalıştaylar Yapılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü

• 81 ilde 81 Okula Bağış

• Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi

• Okullarda Fiziksel Güvenlik İşbirliği Protokolü

• Erken Çocukluk Eğitimine Destek Kampanyası

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü


• Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Sürdürülebilirlik Çalışmaları

• Müdahale Modeli Programı • Ortaöğretime Uyum Programı ve Belletmen Eğitimleri

• Trafikte Gençlik Hareketi Projesi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

• Protokol kapsamında yürütülen “Ağız ve Diş Sağlığı Bilincinin Geliştirilmesi Projesi” nin iş ve işlemlerinin yürütülmesi

• “Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesi Projesi 2 (METEK 2)” nin hazırlığına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesi

• “Özellikle Kız Çocuklarının Okula Devam Oranlarının Artırılması Projesi 2 (KEP 2)” nin proje faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesiMesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü


• “Mesleki Becerilerin Geliştirilmesi Projesi (MESGEB)” kapsamında illerde; dezavantajlı gruplara mesleki yeterlilik kazandıracak kursların açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

• “İş Yeri Öğrenmelerinin Kalitesinin Geliştirilmesi (EQUAVET) Projesi” nin iş yeri temelli öğrenmenin kalitesinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

• “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri” faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi

• “Mesleki ve Teknik Eğitimde Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Teknolojileri Projesi” nin hazırlık ve yürütme ile ilgili iş ve işlemlerin planlanması

• “Beceri Eğitiminin Kredilendirilmesi Projesi” nin hazırlık ve yürütme ile ilgili iş ve işlemlerin planlanması • “Enerji Sektöründe Uluslar Arası İş Birliği Projesi” nin hazırlık ve yürütme ile ilgili iş ve işlemlerin planlanması

• Lise ve Üniversite katılımlı Uluslararası MEB Robot Yarışması Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

• Uluslararası Değişim Projeleri (ABD ve Ürdün Ülkeleriyle Yapılan Öğrenci Değişim Projeleri)  

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü


• Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ve Diyanet Vakfı Arasında Yapılan Protokol Çerçevesinde Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Projeleri

• Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Mesleğe Hazırlanması ve Yetiştirilmesi Projesi

• Evin Okula Yakınlaştırılması ve Değişen Ana ve Baba Rolleri Projesi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Unicef işbirliği ile “Psikososyal Destek Programları Projesi”

• AB IPA II Programı çerçevesinde “Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi”

• Tübitak işbirliği ile 1007 KAMAG Programı kapsamında, “Ulusal Zeka Testi Geliştirme Projesi”

• Unicef işbirliği ile “Eğitsel Değerlendirme ve Tanı- lama Araçlarının Standartlaştırılması Projesi”

• Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

• Türkiye Geneli Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri Atölyeleri, Özel Eğitim Sınıfları, Destek Eğitim Odaları ve Tahsis Edilen Okulları Geliştirme Projesi


 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü


• Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi – II- Projesi

• Avrupa’da Yetişkin Gündemi Uygulamaları için Ulusal Koordinatörler Projesi III

• Breaser Projesi (Bina akıllı mantolama projesi) • Epale Projesi (Avrupa’da Elektronik Ortamda Yetişkin Eğitimi)

• Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Desteklenmesi Projesi

• Hayat Boyu Öğrenme Kurumlarının Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi

• EMLT Projesi • Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Projesi

• Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi

• Halk Eğitimi Merkezlerinin Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi

• Kadınların Hayat Boyu Öğrenme Fırsatlarına Erişimlerinin Artırılması Projesi

• Okullar Hayat Olsun Projesi • Hem Okurum Hem Yazarım Projesi

• Uzaktan Eğitim Sistemi

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

• Fatih Projesi

• EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Projesi

• SCİENTİX Projesi

• e-TWİNNİNG Projesi

• Avrupa Okul Ağı (AOA) Projesi

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü


• Okul Öncesi Eğitimin Kapasitesinin Artırılması

• Yazılı Anlatım Becerilerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi

• Okul Tabanlı Değerlendirmeye Dayalı Öğretmen Kapasitesinin Güçlendirilmesi

• Özel Eğitime İhtiyacı Olan Bireyler için Test Standartlarının Geliştirilmesi

• Türkiye’de Eğitimde Ölçme Değerlendirme Düzenlemelerine İlişkin İnceleme Çalışması

• Türkiye’de Öğrenci Beceri ve Yeterliklerinin Geliş- tirilmesi ve İzlenmesi Projesi

• Suriyeli Öğrencilerin Türkçe ve Akademik Yeterliklerinin Belirlenmesi

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


• Uygulamalı Bilim Eğitimi Projesi

• Bilim Olimpiyatları ve Proje Danışman Öğretmeni Yetiştirme Projesi

• Göçmen Çocuklar ile Çalışan Öğretmenlerin Matematik Eğitimi Özelinde Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi Projesi

• Beden Eğitimi Öğretmenleri İçin Kanıta ve Üniversite MEB İşbirliğine Dayalı Bir Hizmetiçi Eğitim Uygulamasının Yaygınlaştırılması Projesi

• Mor Sertifika Projesi • Öğretmenlerin ve Eğitim Yöneticilerinin Niteliklerinin Arttırılması Projesi

• Suriyeli Öğretmen ve Öğrencilere Yönelik Eğitim Projesi

• Yabancı Dil Kullanım Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi

• Öğretmenlerimiz ile 2023’e Projesi

• Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi Teftiş Kurulu Başkanlığı

• Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Eğitim Denetmenlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi

Teftiş Kurulu Başkanlığı


• Hizmetiçi Eğitim Yoluyla Maarif Müfettişlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Geliştirilmesi Projesi

• IPA II kapsamında sunulan “Etkin İzleme, Değerlendirme Mekanizmasıyla Eğitimde Kalite ve Fırsat Eşitliğinin Sağlanması” Projesi Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü
• HTS (Hukuk Takip Sistemi) Projesi Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

• Söz Varlığını Tespit ve Geliştirme Projesi

• Ortak Kitap Okuma Projesi • 2023 Yayın Projesi

• Yaşayan Eğitim Müzeleri Projesi

• Z-Kütüphane Projesi

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı


• e- okul

• Veli Bilgilendirme Sistemi

• Mobil e-okul

• Mobil Veli Bilgilendirme Sistemi

• MEB Mobil Bilgi Servisi

• Doküman Yönetim Sistemi

• MEBBİS

• e-konferans

• e-sınav

• Uzaktan Eğitim Sistemi

• Bilsem Grup Tarama

• MTSK Direksiyon Mobil Uygulaması

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber