1 Ocak 2016'da zamlı memur maaşları

Asgari ücretin 1300 TL olmasıyla birlikte zincirleme bir şekilde tüm maaşlarda artış görülecek. İşte 2016 Ocak'ta asgari geçim indirimi ve memur maaşlarının ham hali.

1 Ocak 2016'da zamlı memur maaşları
16 Kasım 2015 Pazartesi 15:10

Toplu sözleşme zammı, asgari ücret zammı ve enflasyon zammıyla birlikte 207 kadroda oluşan artış miktarlarını asgari geçim indirimiyle birlikte okurlamırımıza sunuyoruz. 

Yapılan maaş hesaplamalarında sendika üyeliği, medeni durum, İLKSAN üyeliği, yabancı dil durumu, engellilik durumu, terfi durumu, çocuk sahipliği durumları hesaplanmamıştır. Bu tutarlar eklenerek yapılacak hesaplamaları okurlarımız kendi maaşlarına oranla gerçekleştirebilirler.  

UNVAN

İstihaklarToplamı

Kesintiler Toplamı

Net Maaş

1.Hukuk Müşaviri

7,625.02

-1,212.78

6,412.24

Ambar Memuru

3,099.07

-412.89

2,686.18

Antrenör

3,233.61

-424.45

2,809.16

Arama Kurtarma Teknisyeni

3,504.20

-465.06

3,039.14

Araştırma Görevlisi

4,575.62

-527.44

4,048.18

Araştırmacı

3,811.68

-509.14

3,302.54

Arkeolog

3,840.95

-497.79

3,343.16

Arşiv Memuru

2,971.16

-386.94

2,584.22

Asistan

4,687.28

-554.10

4,133.18

Aşçı

2,638.27

-344.91

2,293.36

Avukat

4,186.79

-521.74

3,665.05

Ayniyat Saymanı

3,759.06

-482.53

3,276.53

Bahçivan

2,638.27

-344.91

2,293.36

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

4,983.00

-602.66

4,380.34

Başkanlık Müşaviri

6,596.81

-938.62

5,658.19

Başkomiser

4,018.20

-503.44

3,514.76

Başmüfettiş

5,085.14

-628.87

4,456.27

Başmühendir

4,540.15

-575.15

3,965.00

Bekçi

2,643.16

-345.68

2,297.48

Belediye Başkan Yardımcısı

7,288.15

-1,055.38

6,232.77

Berber

2,638.27

-344.91

2,293.36

Bilgisayar İşletmeni

3,070.24

-401.00

2,669.24

Biolog

3,633.06

-494.54

3,138.52

Bölge Müdür Yardımcısı

4,593.95

-543.06

4,050.89

Bölge Müdürü

7,131.83

-1,127.04

6,004.79

Cezaevi Katibi

3,063.22

-399.13

2,664.09

Cezaevi Müdürü

4,583.20

-533.01

4,050.19

Cezaevi Vaizi

3,375.19

-501.85

2,873.34

Çarşı ve Mahalle Bekçisi

3,154.03

-413.44

2,740.59

Çevirici(Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Çocuk Eğitimcisi

3,074.64

-404.33

2,670.31

Çocuk Gelişimcisi

3,509.76

-460.44

3,049.32

Çözümleyici

3,546.03

-465.37

3,080.66

Dağıtıcı

2,638.27

-344.91

2,293.36

Daire Başkanı

5,820.25

-701.73

5,118.52

Daire Başkanı KİT Müşavir

5,194.96

-619.01

4,575.95

Daire Tabibi

4,684.49

-553.66

4,130.83

Daktilograf

2,985.13

-389.15

2,595.98

Defterdarlık Uzmanı

4,171.42

-519.59

3,651.83

Denetçi-Başdenetçi

6,542.64

-1,096.94

5,445.70

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

7,288.15

-1,168.56

6,119.59

DPB Başkanı

10,064.53

-1,737.51

8,327.02

DPB Uzmanı

4,373.07

-655.54

3,717.53

DPB Uzman Yardımcısı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Diş Protez Teknisyeni

3,505.57

-459.78

3,045.79

Diyetisyen

4,426.51

-525.77

3,900.74

Doçent

5,504.75

-695.74

4,809.01

Ebe

3,509.76

-460.44

3,049.32

Eczacı

3,953.78

-510.34

3,443.44

Eğitim Görevlisi

3,670.82

-539.35

3,131.47

Eğitim Uzmanı

3,523.69

-461.85

3,061.84

Eğitim ve Öğretim Planlamacısı

4,483.58

-526.74

3,956.84

Ekonomist

3,126.31

-426.86

2,699.45

Emanet Memuru

2,989.32

-389.81

2,599.51

Enstitü Sekreteri

4,276.68

-502.42

3,774.26

Fakülte Sekreteri

4,430.80

-532.50

3,898.30

Fizikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

Fizyoterapist

3,580.22

-479.92

3,100.30

Garson

2,638.27

-344.91

2,293.36

Gassal

2,638.27

-344.91

2,293.36

GelirUzman Yardımcısı

3,505.62

-420.29

3,085.33

Gelir Uzmanı

4,158.16

-517.50

3,640.66

Gençlik ve SporUzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Genel Müdür

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

Genel Müdür Bakan Müşaviri

7,424.22

-1,238.79

6,185.43

Genel Müdür Yardımcısı

7,625.02

-1,212.78

6,412.24

GTH Uzmanı

6,542.64 TL

-934.23

5,608.41

Grafiker

3,827.74

-516.64

3,311.10

Hademe

2,638.27

-344.91

2,293.36

Hastabakıcı

2,646.65

-346.23

2,300.42

Hazine Uzmanı

4,186.79

-521.74

3,665.05

Hemşire

3,505.57

-459.78

3,045.79

Hizmetli

2,638.27

-344.91

2,293.36

Hukuk Müşaviri

4,904.92

-592.95

4,311.97

İcra Memuru

3,054.83

-397.55

2,657.28

İcra Müdür Yardımcısı

4,432.56

-518.14

3,914.42

İcra Müdürü

4,558.06

-529.05

4,029.01

İç Denetçi

5,243.66

-648.93

4,594.73

İl Emniyet Müdür Yardımcısı

4,665.95

-585.32

4,080.63

İl Emniyet Müdürü

7,131.83

-1,244.15

5,887.68

İl GöçUzmanYardımcısı

3,508.41

-420.73

3,087.68

İl Göç Uzmanı

4,171.42

-519.59

3,651.83

İl Müdür Yardımcısı

4,524.88

-523.80

4,001.08

İl Müdürü

7,131.83

-1,145.90

5,985.93

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü

4,600.93

-544.16

4,056.77

İl Planlama Uzmanı

4,145.59

-515.52

3,630.07

İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı

4,402.41

-562.78

3,839.63

İlçe Emniyet Müdürü

4,488.86

-573.81

3,915.05

İlçe Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

İmam-hatip

3,041.18

-449.86

2,591.32

İnfaz KorumaBaşmemuru

3,227.79

-420.65

2,807.14

İnfaz Koruma Memuru

3,222.21

-419.77

2,802.44

İstatistikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

İstidalci

3,504.20

-465.06

3,039.14

İşve Meslek Danışmanı

3,930.84

-513.06

3,417.78

İşletme Müdür Yardımcısı

4,234.85

-502.10

3,732.75

İşletme Müdürü

4,276.68

-502.42

3,774.26

İtfaiyeci

3,214.10

-422.15

2,791.95

Kaloriferci

2,638.27

-344.91

2,293.36

Kaymakam

7,267.26

-899.18

6,368.08

Kaymakam Adayı

4,541.16

-583.96

3,957.20

Kimyager

3,576.03

-479.26

3,096.77

KİT Müşaviri

4,455.18

-525.36

3,929.82

Komiser

3,958.93

-495.92

3,463.01

Komiser Yardımcısı

3,916.40

-490.52

3,425.88

Kontrolör-Başkontrolör

6,542.64

-1,096.94

5,445.70

Koruma veGüvenlikGörevlisi

3,017.88

-388.04

2,629.84

Koruma veGüvenlikŞefi

3,035.33

-395.50

2,639.83

Kuran Kursu Öğreticisi

3,111.64

-469.35

2,642.29

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı

4,373.07

-655.54

3,717.53

Kültür ve Turizm Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Kütüphaneci

3,504.20

-465.06

3,039.14

Mal Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

5,286.79

-803.17

4,483.62

Mali Hizmetler Uzmanı

4,373.07

-655.54

3,717.53

Maliye Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Matbaacı

2,971.16

-386.94

2,584.22

Matematikçi

3,911.41

-517.28

3,394.13

Memur

2,971.16

-386.94

2,584.22

Muayene Memuru

4,466.94

-565.69

3,901.25

Muhabir

3,083.01

-410.36

2,672.65

Muhafaza Memuru

3,032.81

-404.01

2,628.80

Mimar

3,083.01

-410.36

2,672.65

Muhasebeci

3,244.09

-426.10

2,817.99

Murakıp

3,175.80

-477.64

2,698.16

Musahhih

3,459.51

-458.02

3,001.49

Mutemet

2,971.16

-386.94

2,584.22

Mübaşir

2,780.51

-363.17

2,417.34

Müdür

4,271.09

-501.54

3,769.55

Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

Müezzin Kayyım

3,041.18

-449.86

2,591.32

Müfettiş

5,085.14

-628.87

4,456.27

Müfettiş Yardımcısı

3,953.16

-476.22

3,476.94

Mühendis

4,466.94

-565.69

3,901.25

Mülkiye Müfettişi

6,949.05

-851.37

6,097.68

Müsteşar

10,773.48

-1,871.06

8,902.42

Müsteşar Yardımcısı

9,390.80

-1,660.71

7,730.09

Müşavir

7,625.02

-1,193.92

6,431.10

Mütercim

3,306.14

-434.05

2,872.09

Müze Araştırmacısı

3,546.03

-465.37

3,080.66

Nüfus Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

Okutman (Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Orman Muhafaza Memuru

3,278.43

-413.41

2,865.02

Öğretim Görevlisi

4,483.58

-526.74

3,956.84

Öğretmen

3,332.48

-497.52

2,834.96

Özel Kalem Müdürü

4,915.34

-583.62

4,331.72

Pedagog

3,569.74

-478.27

3,091.47

Profesör

3,794.77

-464.83

3,329.94

Proramcı

6,400.42

-809.77

5,590.65

Psikolog

3,546.03

-465.37

3,080.66

Sağlık Fizikçisi

3,576.03

-479.26

3,096.77

Sağlık Memuru

3,505.57

-459.78

3,045.79

Sağlık Teknikeri

3,505.57

-459.78

3,045.79

Sağlık Teknisyen Yardımcısı

2,648.75

-346.56

2,302.19

Sağlık Teknisyeni

3,505.57

-459.78

3,045.79

Santral Memuru

2,985.13

-389.15

2,595.98

Sayman

4,234.85

-502.10

3,732.75

Saymanlık Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

Seçim Müdürü

4,625.30

-546.99

4,078.31

Sektreter

3,035.33

-395.50

2,639.83

Sivil Savunma Uzmanı

3,559.93

-466.27

3,093.66

SGK Denetmen Yardımcısı

3,702.16

-474.32

3,227.84

SGK Denetmeni

4,171.42

-519.59

3,651.83

SGK Başkan Yardımcısı

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

SGK Başkanı

10,064.53

-1,737.51

8,327.02

SGK Merkez Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

SGK Merkez Müdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

SGK Uzmanı

6,542.64

-1,032.23

5,510.41

Sosyolog

3,576.03

-479.26

3,096.77

Strateji Geliştirme Başkanı

9,390.80

-1,655.73

7,735.07

Şef

3,661.73

-479.19

3,182.54

Şehir Plancısı

4,466.94

-565.69

3,901.25

Şoför

2,971.16

-386.94

2,584.22

Şube Müüdürü

4,271.09

-501.54

3,769.55

Tabip

4,687.28

-554.10

4,133.18

Tapu Müdürü

4,341.55

-521.03

3,820.52

Tapu Sicil Müdür Yardımcısı

4,135.82

-489.09

3,646.73

TBMM Genel Sekreteri

11,191.81

-1,993.73

9,198.08

TeknikÖğretmen THS

3,827.74

-516.64

3,311.10

Teknik Ressam

3,574.66

-484.54

3,090.12

Tekniker

3,504.20

-465.06

3,039.14

Teknisyen

3,504.20

-465.06

3,039.14

Terzi

2,638.27

-344.91

2,293.36

Tıbbi Teknolog

3,576.03

-479.26

3,096.77

TUİK Uzman Yardımcısı

4,373.07

-655.54

3,717.53

TUİK Uzmanı

6,542.64

-934.23

5,608.41

Usta Öğretici

2,971.16

-386.94

2,584.22

Uzman

3,303.35

-433.61

2,869.74

Uzman(Akademik)

4,483.58

-526.74

3,956.84

Vaiz

3,458.86

-512.44

2,946.42

Vali

10,773.48

-1,866.07

8,907.41

Vali Yardımcısı

6,888.31

-827.15

6,061.16

Vergi Dairesi Müdür Yardımcısı

4,149.78

-491.30

3,658.48

Vergi Dairesi Müdürü

4,354.12

-523.01

3,831.11

VHKİ

3,131.89

-418.06

2,713.83

Veteriner Hekim

4,443.33

-549.62

3,893.71

VeterinerSağlıkTeknikeri

3,560.03

-468.36

3,091.67

VeterinerSağlıkTeknisyeni

3,560.03

-468.36

3,091.67

Veznedar

3,040.91

-396.38

2,644.53

Yardımcı Doçent

4,659.29

-562.91

4,096.38

Yazı İşleri Müdürü

4,558.06

-529.05

4,029.01

Yoklama Memuru

2,971.16

-386.94

2,584.22

Yurt Müdürü

4,344.34

-521.47

3,822.87

Yurt Yönetim Memuru

4,146.99

-490.86

3,656.13

Yükseokul Sekreteri

4,360.34

-513.02

3,847.32

Zabıt Katibi

3,420.21

-444.48

2,975.73

Zabıta

3,213.40

-422.04

2,791.36


2015 Asgari geçim indirimi tutarları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2015 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

- BEKAR

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

90,11 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU

103,63 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU

117,15 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU

126,16 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

108,14 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

121,65 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

135,17 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

144,18 TL

Asgari ücret 1.300,00 T.L. olursa asgari geçim indirimi tutarları

ASGARİ ÜCRET 1.300,00 T.L. OLURSA ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

- BEKAR

124,13 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

124,13 TL


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yavuz - 3 yıl önce
Diğer mesleklerle karşılaştırıldığında öğretmenin maaşı içler acısı.
Avatar
Uzman - 2 yıl önce
Ya prof 3 bin asistan 5 bin alir mi?

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber