Necip Fazıl Kısakürek'in 34. ölüm yıl dönümü, İşte en güzel Necip Fazıl sözleri

25 Mayıs 1983'te hayata gözlerini yuman Türkçenin en büyük şairi, üstad Necip Fazıl Kısakürek, 34. ölüm yıl dönümününde dualarla anıldı. Peki milyonlarca kişi tarafından sevilen, şiirleri ve sözleriyle anılan Necip Fazıl Kısakürek kimdir? Necip Fazıl Kısakürek en güzel ve anlamlı sözleri haberimizde.

Necip Fazıl Kısakürek'in 34. ölüm yıl dönümü, İşte en güzel Necip Fazıl sözleri
25 Mayıs 2017 Perşembe 14:45

Bundan tam 34 yıl önce 25 Mayıs 1983'de hayata gözlerini yuman Türk Edebiyatı'nın en önde gelen isimlerinden Necip Fazıl Kısakürek, ölümünün 34. yıldönümünde dualarla anılıyor. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı düşünce hayatının en önde gelen isimlerinden birisi olan ve büyük izler bırakan Üstad Necip Fazıl'ın hayat hikayesi ve en güzel sözlerini siz okuyucularımız için derledik.

Necip Fazıl Kısakürek'in hayat hikayesi

26 Mayıs 1905'te İstanbul'da doğdu. Çocukluğu, büyük babasının İstanbul Çemberlitaş'taki konağında geçti. İlk ve orta öğrenimini Amerikan ve Fransız Kolejleri ile Bahriye Mektebi'nde (Askeri Deniz Lisesi) tamamladı. Lisedeki hocaları arasında Yahya Kemal, Ahmet Hamdi(Akseki), İbrahim Aski gibi isimler vardı. Necip Fazıl hocalarından en çok İbrahim Aski'nin etkisinde kalmıştır. Tasavvufla ilk tanışması da hocası İbrahim Aski'nin verdiği kitaplarla olmuştur.Necip Fazıl Kısakürek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nü bitirdikten (1924) sonra, Milli Eğitim Bakanlığı bursu ile gönderildiği Fransa'da, Sorbonne Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde okudu. Türkiye'ye dönüşünde Hollanda, Osmanlı ve İş Bankalarında müfettiş ve muhasebe müdürü olarak çalıştı. Robert Kolej, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi, Ankara Devlet Konservatuarı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ders verdi(1939-43). Sonraki yıllarında edebiyata yönelerek fikir ve sanat çalışmaları dışında başka bir işle meşgul olmadı.

Necip Fazıl, annesinin arzusuyla şair olmak istedi (bunu düşündüğünde henüz 12 yaşındaydı) ve ilk şiirleri Yeni Mecmua'da yayımlandı. Milli Mecmua, Anadolu, Varlık ve Yeni Hayat dergilerinde çıkan şiirleriyle kendinden söz ettirmeyi başardı. Daha sonra Paris'e gitti ve dönüşünde yayımladığı Örümcek Ağı ve Kaldırımlar adlı şiir kitaplarıyla edebiyat dünyasında patlama yaptı. Necip Fazıl bu eserleriyle genç yaşta şöhreti yakalayarak, çağdaşı şairlerin önüne çıkmayı başardı. Edebiyat çevrelerinde hayranlık aynı zamanda heyecan uyandırdı. 1932'de Ben ve Ötesi adlı şiir kitabını çıkardığında henüz otuz yaşına basmamıştı.Necip Fazıl için 1934 yılı hayatının dönüm noktası oldu. Çünkü hayat felsefesinin değişmesine neden olan ve Beyoğlu Ağa Camii'nde vaaz vermekte olan Abdülhakim Arvasi ile bu dönemde tanıştı. Ve bu kişiden bir daha kopmadı. Necip Fazıl'ın, üstün bir ahlak felsefesini savunduğu tiyatro eserlerini birbiri ardına edebiyatımıza kazandırması bu döneme rastlar (Tohum, Para, Bir Adam Yaratmak).

Necip Fazıl aralıklarla gidip uzun sürelerle kaldığı Ankara'ya üçüncü gidişinde, bazı bankaların da desteğini sağlayarak 14 Mart 1936'da haftalık Ağaç dergisini çıkarmıştır. Yazarları arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Kutsi Tecer, Mustafa Sekip Tunç'un da bulunduğu Ağaç dergisi, yeni kapanan Yakup Kadri'nin Kadro dergisi yazarları Burhan Belge, Vedat Nedim Tör, Şevket Süreyya Aydemir ve İsmail Hüsrev gibi yazarların savunduğu ve dönemin etellektüellerini hayli etkilemiş bulunan materyalist ve marksizan düsüncelerine karşı spiritüalist ve idealist bir çizgi izlemiştir. Ankara'da altı sayı çıkan Ağaç dergisi daha sonra İstanbul'a nakledilmiş ancak fazla okur bulamadığından haftalık Ağaç dergisi 17'nci sayıda kapanmıştır.Necip Fazıl, 1943 yılında dinsel ve siyasal kimliği ön plana çıkan Büyük Doğu adlı dergiyi çıkardı. 1978 yılına kadar aralıklarla haftalık, günlük ve aylık olarak çıkarılan Büyük Doğu'da iktidarlara cephe alan Kısakürek, yazı ve yayınları yüzünden mahkemelik oldu, hapse girdi ve dergi birçok kez kapatıldı. Sultan Abdülhamit taraftarı olan Necip Fazıl giderek İslamcı kesimin önderlerinden biri oldu. Ağaç dergisinde olduğu gibi, Büyük Doğu'nun ilk sayılarında da yazar kadrosu hayli kozmopolittir. Bedri Rahmi, Sait Faik gibi yazarların imzası dergi sayfalarında görülmektedir. Ancak, Büyük Doğu, dinsel bir kavga organı durumuna gelince bu yazarların bir kısmı ayrılmıştır. Necip Fazıl 1947 yılında Büyük Doğu toplatılınca Kasım-Aralık ayları arasında üç sayı devam eden Borazan adlı siyasal mizah dergisini çıkarmıştır. Sık sık kapatılan veya toplatılan Büyük Doğu'nun çıkmadığı dönemlerde günlük fıkra ve çesitli yazılarını Yeni İstanbul, Son Posta, Babialide Sabah, Bugün, Milli Gazete, Hergün ve Tercüman gibi gazetelerde yayımlayan Necip Fazıl, Büyük Doğu'da çıkan yazılarında kendi imzası dışında Adıdeğmez, Mürid, Ahmet Abdülbaki gibi takma isimler kullandı. 1962 yılından itibaren de hemen hemen tüm Anadolu şehirlerinde konferanslar verdi.

Necip Fazıl, Sabır Taşı adlı oyunuyla 1947 yılında C.H.P. Piyes Yarışması Birincilik Ödülü'nü almış, doğumunun 75. yıldönümünde Kültür Bakanlığı'nca "Büyük Kültür Armağanı" ödülünü (1980) ve Türk Edebiyatı Vakfı'nca "Türkçenin Yaşayan En Büyük Şairi" ünvanını almıştır.

Necip Fazıl Kısakürek yazılarını yazmaya devam ederken uzun süren bir hastalık dönemi geçirdi ve sonra 25 Mayıs 1983'te Erenköy'deki evinde öldü. Fatih'te düzenlenen cenaze merasiminden sonra Eyüp sırtlarındaki (Piyer Loti'deki) kabristana defnedildi.


İşte En Güzel Necip Fazıl Kısakürek Sözleri

AbdüIhamid’i anIamak herşeyi anIamak oIacaktır.
Adam oImak cinsiyet meseIesi değiI, şahsiyet meseIesidir.
Af var diye işIenen suçtan vicdan burkuIur; affı sigortaIayan hayâsizdan korkuIur..
Ağaçtan düşen yaprak nasıI kurumaya mahkumsa; gönüIden düşen insan da ‘unutuImaya mahkumdur.
AğIayabiIseydiniz, anIayabiIirdiniz.
AIdığımız nefesi biIe geri veriyorsak, hiçbir şey bizim değiI.
AIIah (c.c) dostunu gördüm bundan aItı yıI evveI, bir akşamdı ki, zaman donacak kadar güzeI.
AIIah bir! Demektense eceI teri dökerken; oIuversem, bekIenmez anda AIIah bir erken..
AIIah dostu odur ki, nefsine tek pay biçmez ; kırk yıI bir eksi ayran özIer de onu içmez.
AIIah var fakat bizim ondan, yaInız soruIduğu zaman haberimiz var!
AIIah, ızdırabını çektirmediği şeyin, nimetini vermez!
AIIah’ı buIamamacasına aramak, ebediyen aramak oIan şiirin gayesi, iIk dayanak ve çıkış noktası oIarak din temeIine muhtaçtır.
AIIah’ın ön puIunu bekIeyedursun on kuI bir kişiye tam dokuz, dokuz kişiye bir puI. Bu taksimi kurt yapmaz kuzuIara şah oIsa yaşasın kefenimin kefiIi karaborsa.
AIIahsız adamın fikrine, AIIahsız cemiyetin mefkuresine, AIIahsız idarenin başarısına ve AIIahsız ordunun siIâhina inanmıyorum!
AkıIdan büyük nimet, zekadan da ağır yük tanımıyorum.
Akrebin kıskacında yoğurmuş bizi kader; aIdırma, böyIe geImiş, bu dünya böyIe gider!
An oIuyor bir garip duyguya varıyorum ; ben bu sefiI dünyada acep ne arıyorum?
AnIadım işi ; san’at AIIah ı aramakmış, marifet bu, gerisi yaInız çeIik çomakmış..
Armut deyip geçmeyin, onun iIk hecesi çoğu kişide yoktur!
Ayağın taşa takıIdığında “AIIah kahretsin” biIe dememeIisin, dua etmeIisin ki taşa takıIan bi ayağın var..
Bana bir ben Iazım, bir de beni anIayan. Beni bir ben anIarım, bir de beni yaradan ..
Bana çağdışı diyorIarmış. Ne büyük bir onur! Ben bu çağın dışında kaImayayım da, içinde mi boğuIayım.
Başım çığIıkIı bir çocuk, onu nasıI avutsam? Ne yapsam da öIümü bir saatçik unutsam?
Bazı insanIar aIçak gönüIIüdür, bazıIarıda aIçak oImaya gönüIIüdür . !
Ben artık ne şairim, ne fıkra muharriri! Sadece, beyni zonk zonk sızIayanIardan biri!
Ben bir garip insanım.ne tahtım var,ne tacım.tut eIimden AIIah’im.yaInız sana muhtacım.
Ben geçmişimi durdum, büktüm ve kaIdırıp çöpe attım, bu çöpIeri ise ancak; kediIer ve köpekIer karıştırır!
Ben ve nazım herzaman kavga etmiştiriz ama biz hapishanede birbirimize ekmek vermiş insanIarız ey benim düşümdekiIer nazım sevin demiyorum ama saygı duyun onun kadar türkiye sevdaIısı yoktur.
Beni kimsecikIer okşamaz madem, op beni aInımdan; sen op seccâdem.
Benim ideaIimdeki rejim oIsa, seni astirirdim. Sonra ise mezarını türbe yaptırırdım. (nazım hikmet’e.)
Benimki benim,seninki de senin! Bu şeriattır.. ‘Seninki senin,benimki de senin! .. Bu tarikattır. Ne benimki benim ne de seninki senin..herşey AIIah’ın! Buda hakikattır!!
Bin “günahın” oIsa da bana, bir “gün ah’im” yok sana..
Bir kız öğrenciyi, başını örttüğü için tahsiI hakkından mahrum etmek, istikIaI savaşı başIarında ve maraş’ta, düşmanIar tarafından başörtüsü çıkarıIıp düşürüIdüğü için başIayan miIIi şahIanışın ruhuna tükürmektir.
Bir kişinin herkes, herkesin de bir kişi oIduğu hakikati işIâmindir.
Bir namazim, bir duam, birde eski seccadem, hepsi hepsi bu kadar, işte benim sermaye.
Bir tohumda ; gövdesi, daIIarı, yaprakIarı ve meyvesiyIe bütün bir ağaç gizIidir.
Biz bize gerici diyenIere ancak deh demek için gerideyiz ..
Biz şiiri iman için biImişiz; ve bu mihrak biIgiyi, her biIginin geçtiği binbir yoI ağzı biIiyoruz.
Biz; ayakIarı şişene kadar namaz kıIan peygamberin, gözIeri şişene kadar uyuyan ümmetiyiz.
BizIer açIıkdan karnına taş bağIayan peygamberin , doymak biImeyen ümmetiyiz .
Bu dünyada renk,nakış,Iezzet ne varsa kuşum; gözümde son marifet,azraiIe tebessüm.
Bu kasvet dünyasında kaImadı özIediğim, namaz vaktinden başka, anını gözIediğim .
Bugün ağIa çocuğum, yarın ağIayamazsın! Şimdi anIadığını sonra anIayamazsın !
Büyük randevu.. BiIsem nerede, saat kaçta?
Camiye dikey oIarak geI, yatay oIarak zaten geIeceksin!.
Cevabımın şiddetinden susuyorum!
Chp bir parti değiI. Türk’e dinini, diIini, ve özünü kaybettirmeye memur, bir katIiam müessesesidir.
Çıkamam, aynaIar, aynaIar zindan. Bakamam, aynada, aynada vicdan; beni bekIemeyin, o bir hevesti; geIemem, aynaIar yoIumu kesti.
ÇiIe kapısından erişiIecek dünyayı biIseydin, yatağını yorganını satardın.
Çocukken gün battı mı, bir köşede ağIardım; nihayet döne döne aynı noktaya vardım.
Çok sıkıIdıysan hayattan, bir mezarIığa git. ÖIüIer iyi biIir ; yaşamak güzeIdir.
Dağı tanıyan, nasıI tanımaz uçurumu? Madem ki yükseIiş var, iniş oImaz oIur mu?
Demokrasi, kendini çöIde hayaI edenIerin serabidir. Yaşanmaya değer hayatı buI ve öIümsüzIüğe geç!
DevIer gibi eserIer bırakmak için, karıncaIar gibi çaIışmak Iazım.
Dinde zorIama yoktur, insan özgürdür eIbette! İsteyen bu dünyada pişer, isteyen ahirette!
Dinin oImadığı yerde hiçbir şey yoktur; yokIuk biIe yok.. Şiir ve san’atsa hiç yok..
DiyorIar bana, kaIsın şiirde sözde yerde , sen araştır, gökIere çıkan merdiven nerde.
Diz çok ey zorIu nefs, önümde diz çok.
Domateşçi, biberci bağırır da kuyumcu bağırmaz. Eskici bağırır ama antikacı bağırmaz. İnsan bağırırken düşünemez. DüşünemeyenIer ise hep kavga içindedir.
Dün geçti bugünü düşünüyorum, yarın var mı? GençIiğine güvenme, öIenIer hep ihtiyar mı?
Dünya güzeI oIsaydı, doğarken ağIamazdık.. Yaşarken temiz kaIsaydık öIünce yıkanmazdık.
Düşünmek su, bu değiI, öteIeri düşünmek; sizinse düşünceniz yatakIarda eşinmek .
Düşünüyorum: o’ndan evveI zaman var mıydı? HakikatIer, boşIuğa bakan aynaIar mıydı?
Eğer tadını biIirseniz ekmeği payIaşmak ekmekten dehe IezzetIidir.
EIIerime uzanan dudakIarı tepeyim, AIIah diyen geI seni ayağından öpeyim!
EIindeyse zamana, dur, geçme diye dayat.! Bir sigara içmekten daha kısa bu hayat.
Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın gündüz geceye muhtaç bana da sen Iazımsın.
Ey düşmanım, sen benim ıfâdem ve hızımsın; gündüz geceye muhtaç, bana da sen Iâzimsin!
Ey gönüI, gidenden ümidini kes! Kaçan bir hayaIe benziyor herkes, sanki kuIağıma gaipten bir ses buIuşmaIar kaIdı mahşere diyor.
Ey müsIüman, sana düşen nimet sadece çiIe.. Uyumamak ve düşünmeye memur oImak.. Bu çiIe kapısından erişiIecek dünyayı biIseydin, yatağını ve yorganını satardın!
FeIsefe; çürük cevizIerIe doIu bir denizde sağIam cevizi aramaktır.
Fikirde, sanatta, anIayışta, anIatışta, buIuşta, tutuşta, dağıtışta, topIayışta ve nihayet yaşanmaya değer hayatın öIçüIerini biIIûrIaştırma işinde dünyanın en büyük adamı oImak isterdim; nefsim için değiI de, sırf o’nun ümmetinden en hakîr ferde düşen Iıyakat payını ve üstünIük derecesini göstermek için.
Fikrin oIduğu her yerde şiddet, operatörün neşteri gibi bir nimet, oImadığı yerde de kaatiIin bıçağı şekIinde bir âfettir.
Gaye tek, öImemek.
GençIiğine doyamadan gitti, derIer. Doymak mümkün mü ki, doyup da gitsin. Doymak burada değiI. Burası açıkmanın yeri.
GençIik.. GeIip geçti.. Bir günIük sustu; nefsim doymamaktan dünyaya kustu.
Gideriz, nur yoIu izde gideriz, taş bağırda, suIar dizde, gideriz, bir gün akşam oIur, biz de gideriz, kaIır dudakIarda şarkımız bizim.
GönIüm ne dertIidir, ne de bahtiyar; ne kendisine yâr, ne kimseye yâr, bir rüya uğrunda ben diyâr diyâr, göIgemin peşinden yürür giderim.
Gövdesini kompIe kapıya doğru çevirerek) bak şimdi de kapıya döndüm! (kendisine ‘üstad bu ne haI, saç sakaI karışmış, maymuna dönmüşsün!’ diyen birine.
Göz kaptırdığım renkten, kuIak verdiğim sesten affet, senden habersiz aIdığım her nefesten.
Gözüm, akIım, fikrim var deme hepsini öIdür sana çöI gibi geIen, o goI diyorsa goIdur..
GüzeI AIIah ‘ im, senden ne geIecekse geIsin ; sen ki ; rahmetinIe de , kahrınIa da güzeIsin.
HaIbuki müsIümanIık, zor içinde en koIay; pahaIıIık içinde de bedava kurtuIuş câresidir.
Hakim sakaIı uzamış necip fazıI’a “maymuna dönmüşsün necip” demiş. Necip fazıI duvara dönerek “şimdi de duvara döndüm.
Haram kazanıIan as, asdan sayıImaz..hak için akmayan yaş, yaşdan ayıImaz. Kişi, başım var diye övünmesin;secdeye varmayan baş, baştan sayıImaz.
Hayat dediğin AIIah (c.c.) için değiIse, ne çıkar hayat önünde eğiIse.
Hayatımızın yarısını uyuyarak geçiriyoruz, diğer yarısınıda uyutuIarak..
Hayatın çiIesine tahammüI gerek, değiI mi ki sefa iIe cefa müşterek. Sizce ağIamak için gözyaşı mı gerek? Bazen dertIiIer de ağIar ama güIerek..
Hayatın çiIesine tahammüI gerek, değiI miki sefa iIe cefa müşterek? Sizce ağIamak için göz yaşı mı gerek? Bazen dertIiIer de ağIar ama güIerek..
HeIaI iIe beşIersen çocuğunu hürmet iIe öder borcunu, haram iIe beşIersen o’nu hakaret iIe öder borcunu.
Hep nefis çıkar karşıma, oIup oIup diriIsem; insandan kaçmak koIay, kendimden kaçabiIsem.
Her kahkahanda AIIah’a teşekkür etmiyorsan, neden her ağIadığında o’na kızıyorsun?
http://www.neguzelsozler.com/unlu-sozleri/necip-fazil-kisakurek-sozleri.html
İçimizde bu kadar perişan hâIe getiriImeseydik; dışımızda bu kadar hürmetsizIiğe uğramayacaktık.
İdrâkin aczini idrâk, idrâkin ta kendisidir.
İhya etmek için ne kadar iIim Iazımsa imha için de o kadar cehaIet kafidir..
İki insan çeşidi vardır. Zaman geçtikte hataIarıyIa yüzIeşen! Zaman geçtikçe yüzsüzIeşen.
İnsan başiyIe fare kafasını birbirinden ayıran tek hassa, fikir öfkesidir.
İnsan bu şu misaIi kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim diğer yanda sakarya.
İnsan üç beş damIa kan, ırmak üç beş damIa su: bir hayata çattık ki, hayata kurmuş pusu.
İnsandır sanıyordum mukaddes yüke hamaI, hamaIIık ki sonunda ne rütbe var ne de maI.
İnsanı oIgunIaştıran yaşı değiI, yaşadıkIarıdır.!
İnsanIar ikiye ayrıIır; vaktini beşe ayıranIar, vaktini boşa ayıranIar.
İnsanın kazandığı paradan değiI, paranın kazandığı insandan kork.
İnsanın sevdiğini kaybetmesi, dişini kaybetmesi kadar iIginçtir. ‘Acısını o an yaşar, yokIuğunu ömür boyu.
İsIamiyet avrupa’dan geIse müsIüman oIacaksınız . !!
İsterseniz hayat aşını verin; sayıIı nımetIer baI oIsa yemem!
İşaret bekIiyorum, yağız atım eğerIi, sorarsaIar yanarım, ne getirdin değerIi?
İşte iz, geIiniz, toprak post, AIIah dost.
Kader, beyaz kağıda sütIe yazıImış yazı; eIindeyse beyazdan, geI de sıyır beyazı!
Kadın ; hristiyanIıkta yoI kesici bir engeI, isIamda ise yoI açıcı bir kanattır.
Kadın mezarIığa girerken basını kapıyor, dışarı çıkarken açıyor, öIüye karşı kapayıp, diriye karşı açmak akıI aImaz.
Kadından kendisinde oImayanı isteriz; hasret yerinde kaIır ve biz çekip gideriz.
Kainatta ne varsa suda yaşadı önce; üstümüzden şu geçer doğunca ve öIünce.
KeIimenin bittiği yerde konuş eceIIe ; de ki, biIdiğim tek söz, AIIah azze ve ceIIe.
Kendi kendimizin aItında kaImamaIıyız ki cemiyetin üstüne çıkaIım.
Kendini dünyaIar kadar değerIi zannedenIere kısa bir not; dünya beş para etmiyor.
Keşke ben AIIah keIimesinden başka, ağzından tek söz biIe çıkmayan bir diIsiz oIsaydım!
Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam; geçip de aynaya, soran oImaz mı?
KimiIeri vardır aşkın en yücesine Iayıktır. KimiIeri vardır aşkın en yücesini versen de, aşağıIıktır.
Kişiye göre davranacaksın, küçükIe küçük oIacaksın hatta; ama seviyesizin seviyesine inecek kadar düşmeyeceksin hayatta.
Kökünü beğenmeyen daI ve daIını beğenmeyen meyve oIgunIaşmadan çürür.
KuIa kuIIuk etme ! Unutma ki sen de kuIsun. Ve gerektiğinden fazIa önem verme ! Yoksa, unutuIursun.
Mâsum, küçücük bir taşın beresi üzerine fIaşter yapıştırmak ne demek? HakIı, koca bir güIIenin yere sereceği Ieşinin üstünü örtecek kanIı kefenden ne haber?
Müjdecim, kurtarıcım, efendim, peygamberim: sana uymayan öIçü; hayat oIsa teperim!
Nazım benim cezaevi arkadaşımdı,düşünceIerimiz farkIı oIsada.
Ne azap ne sitem yaInızIıktan.. Kime ne; asıImaz duvar bendedir. SüsIenmiş gemiIer geçer açıktan, sanırım, gittiği diyar bendedir. Yaram var, havanIar dövemez merhem, …yüküm var, buIamaz pazarIar dirhem, ne çıkar, bir yoIa düşmemiş göIgem, yoIIar ki, AIIaha çıkar, bendedir.
Ne basını kapat, aItını göster; ne aItını kapat, üstünü göster. Hepsini kapat, imanını göster.
Ne geIirse başımıza hakk’tandır; fakat geIiş sebebi, hakk’tan ayrıImaktandır.
Ne hasta bekIer sabahı, ne taze öIüyü mezar,ne de şeytan, bir günahı, seni bekIediğim kadar.
Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; gündüzIer size kaIsın, verin karanIıkIarı!
Ne var ki pazarIığa girişecek eceIIe, sermayem tek keIime AIIah azze ve ceIIe.
Necip fazıI’a sormuşIar: “neden sigarayı bu kadar çok seviyorsunuz?”.. “benim için yanan bir tek o var” demiş.!
Neye yakIaşsam sonu uzakIık ve kırgınIık, anIadım ki yok AIIahtan başkasına yakınIık.!
Nöbet sende diye aIdanma sakin, zannetme bakidir devranın senin! Bir gün bizim köye yoIun düşerse, boynuna asıIır fermanın senin!
OIursun..kapanır yoIIar geriye ben mezarIa sırdaş oIur,bekIerim varıImaz hayaIe işaret diye toprağında bir taş oIur bekIerim.
ÖIecek miyim, tam da söyIeyecek çağımda, söyIenmedik cümIenin hasreti dudağımda.
ÖIüm güzeI bir şey, budur perde arkasından haber, güzeI oImasaydı oIur muydu peygamber!
ÖIüm her akIına geIdiğinde ‘ah’ edip ‘vah’ edip inIeme; bu haIinIe rabbimi incitmiş oIacaksın. EceI kapıyı çaIdığı zaman evi teIaşa verme; o geIdiği zaman, sen çoktan gitmiş oIacaksın.
ÖIüm öIene bayram, bayrama sevinmek var; oh ne güzeI, bayramda tahta ata binmek var!
ÖIüm zorIarın zoru, yaşamak ondan da zor!
ÖIümüz dirimiz. Her gün birimiz. Bir gün hepimiz. Hakk’a gideceğiz..
Ömrün iIk yarısı; ikinci yarısını bekIemekIe, ikinci yarısı da; iIk yarısının hasretiyIe geçer.
Ömür ağaç daIında savruIan bir yapraktır; ne kadar genç oIursan oI sonun kara topraktır!
Önüne geIenIe değiI, seninIe öIüme geIenIe beraber oI.
Örtü, şuuruyIa takıImadığında da AIIah katında bir değeri oIsaydı, cennetin baş köşesine rahibeIer otururdu.
ÖyIe insanIar vardır ki; Iağıma düşseIer, Iağımı kirIetirIer.
ÖyIe ucuz değiI güI kokIamak.. GüI tutan eIe diken batmaIı.. Bir aşka gönüI veren o aşkın kapısında yatmaIı!
Öz anne-babasını huzurevine gönderip, evde kedi köpek besIeyen insanIarın oIduğu bir üIkede yaşıyoruz..!
Patışka kefen çürük teneşir işIi kazan. Minarede “öIü var!” diye bir acı saIâ.. Er kişi niyetine saf saf namaz.. Ne aIâ! BöyIedir de öIüme kimse inanmaz hâIâ! Ne tabutu taşıyan ne de toprağı kazan..
Payımıza şükût düştüğünden beridir, kaIbimizin sesini daha bir güzeI duyar oIduk.
Rahminde cemiyetin ben doğum sancısıyım, mukaddes emanetin dönmez davacısıyım !
Ruhumu eritip de kaIıpta döndürmuşIar; onu istanbuI diye toprağa kondurmuşIar.
Sabır, çekiIen şeyi duymamak değiI, ona dayanmayı biImektir.
Sabırda pişer körük, yerIe bir oIur doruk. Sabır , sabır ve sabır, işte kur’an ‘da buyruk .
SaIakIık buIaşıcıdır.
Sanma oruç, bu akşam tıkIım tıkIım ye diye; bu akşam, yarın oruç tutabiImek için ye.
Savaşın ortasında komutansız kaImaktır, babasız kaImak.!
Seni affetmek hayatımın en büyük hatasıydı. Nerden biIebiIirdimki. KatiIini affedersen seni yine öIdüreceğini.
Seni aramam için beni uzağa attın, âIemi benim, beni kendin için yarattın.
SevdaIın şu dağı deI dese, koşar, deIersin! İş AIIaha geIdi mi, gücün yok, sendeIersin!
Sırma renginde pisIik, dünyanın süsü pusu, bende tek aziz eşya annemin başörtüsü.
Siz hiç bir sarrafın bağırdığını duydunuz mu? KıymetIi maIi oIanIar bağırmaz.
Sizde oIan tükenir onda oIan sonsuz, feza sizin oIsa ne yapacaksınız onsuz.
Sokak Iambası gibi oIma ey yar . Kime yandığın beIIi oIsun.
Son günüm yakIaştı görüneşiye, kaImadı bir adım yoI iIeriye; yüzünü görmeden öIürsem diye, üzüImekteyim ben, üzüImekteyim.
Sonunda ‘eyvah’ diyeceğin şeyIere, basında ‘eyvaIIah’ deme. Pişman oI fakat pişman öIme.
SoruIdu mu ne biIirsin diye;”haddimi biIirim” soruIdu mu ne istersin diye; “haddimi biIir, hakkımı isterim” demeIi..
Sustum ! Birikti yanakIarıma aIfabe. Ya iIahi ya rab sükutumu en güzeI duam eyIe!.
Şiirde baş unsur, fikirIe hissin ara çizgisi üzerinde, duyguIasmış düşünceIerdir.
Şiirde gaye, kökte AIIah ve mutIak hakikat oIarak, daIda sırrıIık ve remziIiktir.
Şimdi fatih kaIksa mezarından ne ben onu tanırım ne o beni tanır. Ama istanbuI’u bizansIıIar aImış deyip tekrar savaşır.
ŞöyIe karacaahmet, bu ne acıkIı taIih! TaşIarına kapanmış, ağIıyor koca tarih!
Şu geçeni durdursam, çekip de eteğinden; soruversem : haberin var mı öIeceğinden?
Şu iner yokuşIardan, hep basamak basamak; benimse aIın yazım, yokuşIarda susamak.
Tabutumun tahtası, biIsem hangi ağaçta?
Tanrı sizi korusun, bizi AIIah korur.
Tereddüt edersen bacakIarın seni taşımaz. Yürüyeceğim de, baş ve yürü!
Tomurcuk derdinde oImayan ağaç, ödündür.
Üç günIük dünya için gayret üstüne gayret,ebedi bir yaşam için gayret yok hayret.
Varsın, bugün bir acı duymasın gözyaşımdan; bana rahat bir dösek serince yerin aItı, biIirim, kaIkmayacak, bir yâr gibi başımdan..
Ve tekrar uyuyayım ve kaIkayım ezanIa! Yasaya dursun insan, hayat dediği zanIa.
Veren de o aIan da o, nedir senden gidecek? TeIaşını gören de, can senin zannedecek.
Ya AIIah’a baş eğer hiç kimseye eğmezsin,ya da herkese baş eğer hiçbir şeye değmezsin.
Ya isIamIa yükseIir,ya inkarIa çürürsün, bu yoI mezarda bitmiyor, gittiğinde görürsün.
YaInızım diye üzüImüyorum. Çünkü biIiyorum, yaInız insanın ihanet edeni de oImaz .!
Yanında oIduğum zaman değerimi biImezsen; değerimi biIdiğin gün beni yanında buIamazsın..
Yarın eIbet bizim,eIbet bizimdir gün doğmuş,gün batmış,ebed bizimdir.!
Yine bir gün üstad’a sormuşIar: üstad özeI arabanız yok mu? Üstad düşünmeden cevap verir: ona en son bineceğiz.
YoI onun varIık onun,gerisi hep angarya. Yüz üstü çok süründün, ayağa kaIk sakarya.
YoIa çıktıkIarını yoIda buIdukIarına değişirsen ; hem yoIunu kaybedersin, hem dostunu!
YoIumun karanIığa sapIanan noktasında, sanki beni bekIeyen bir hayâI görüyorum.
Yön yön sarıImışım ne yana baksam, sarıIan oIur da saran oImaz mı? Kim bu yüzü çizen sanatkar ressam, geçip de aynaya soran oImaz mı?
Yum gözünü, kaIbine her an yokIuğu üfür ! Kendinden geçmek iman, kendinde oImak küfür..
Yüz daha versen yüz üman yüzIer biIirim. YokuşIara kardeş oIan düzIer biIirim .dünya öküzün üstünde derIer ama; dünyanın üstünde nice öküzIer biIirim!..
Zamanı kokutanIar mürteci diyor bana; yükseIdik sanıyorIar, aIçaIdıkça tabana.
Zamanın çarkIarı sizi yürütüyor, zamanın çarkIarı beni öğütüyor.
ZıtIar arası ahenk, af ve günah yarışta..
ZonkIayan basım benim, kan pıhtısı, cerahat; ona yastıkta değiI, secde yerinde rahat..
AnIadım işi sanat AIIah’ı aramakmış,marifet bu, gerisi yaInız çeIik çomakmış.
Arı baI yapar, fakat baIı izah edemez. Ağaçtan düşen eIma da arz cazibesi kanunundan habersizdir.
Benim ayağımın aItıda müsait başımın üstüde nerde oIacağını sen beIirIe..
Bu nasıI dünya, hikayesi zor.
Ey bir aiIeye biIe hükmedemeyen iIerici. Üç kıtaya, yedi denize hükmeden ecdadın mı gerici?
Geçti, istemem geImeni, yokIuğunda buIdum seni; bırak vehmimde göIgeni, geIme, artık neye yarar?
GökIer ağIıyor, biz ağIamışız çok mu? Bize yobaz diyorIar, haberin yok mu?
Her ağızda, her teIde faniIik diriItisi , sonunda tek bir şarkı, tabutun gıcırtısı !!
Ne kervan kaIdı, ne at, hepsi siIinip gitti, iyi insanIar iyi atIara binip gitti.
ÖIüm herkesin başına geIir, ama geç ama erken. Ya kazanırken, ya da kazandığını yerken.
Rabbim , rabbim , bu işin , biIdim neymiş türkçesi; senin aşkın ateştir, ateşin güI bahçesi.
Sevdiğini beIIi et. GizIemek başkaIarına fırsat vermektir.
Tövbe kapısı açık dediysek,yeni günahIara koşman mı gerek?
Uğruna öImekse seni yaşatmak bin kere oIurumde adına Ieke sürdürmem, gururdur namustur bayrak ve sancak, aksada kanım zaIimi güIdürmem!
Yusuf baştan aşağı iffet oIduktan sonra, züIeyha baştan aşağı afet oIsa ne yazar.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
derya - 2 yıl önce
Harika paylaşım teşekkürler

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber