2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı ...

2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
19 Aralık 2019 Perşembe 23:54

2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı ...

Türk askerinin Libya'ya gitmesine onay geldi

DUYURU
(19 Aralık 2019)

2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı), 2019- Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-Adli Yargı-Avukat), 2019-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2019-İdari Yargı) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 19 Aralık 2019 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

29 Aralık 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

Sabah oturumu için; Adli Yargı testini alacak olan adaylar saat 10:00’dan diğer tüm adaylar ise saat 11:00’den sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Öğleden sonra oturumu için ise Adli Yargı-Avukat testi alacak adaylar 15:30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgeninüzerindeadayınsınavagireceğimerkez,bina,salonbilgileriileadayınfotoğrafıbulunacaktır.Belgeüzerindeadayınfotoğrafıbulunmasızorunludur.Adaylar,bubelgelerininyazıcıdandökümünüedinirkenbelgeüzerindefotoğrafolmasınaözengöstermelidirler.Adaylarinternettenedinecekleribubelgelerininrenkliyadasiyah-beyazçıktılarınısınavgünüyanlarındabulundurmakzorundadır.BelgeninönvearkayüzündeÖSYMninbelirlediğibilgilerdışındaherhangibiryazı,resim,işaretvb.bulunmamalıdır.Adaylarınsınavagirecekleribinayısınavgünündenöncegörmeleriyararlarınaolacaktır.AdaylaraSınava GirişBelgesigönderilmeyecektir. SınavaGirişBelgesini(fotoğrafrünürbirşekilde)yanındabulundurmayanadaylarsınavaalınmayacaktır.Bina girişinde yoğunluğa yol açılmamasıiçin adayların çanta ve benzeri eşyalarınısınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağıbina önünde hazır bulunmalarısınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. AdaylarınsınavagirebilmeleriiçinSınavaGirişBelgesindenbaşkafotoğraflıveonaylıözelkimlikbelgelerinideyanlarındabulundurmalarızorunludur:ÖZELKİMLİKBELGESİ:Nüfus zdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik KartıSüresi geçerli pasaport, pasaportlarıbulunmayan KKTC vatandaşlarınınfotoğraflıve kimliknumaralıKuzey Kıbrıs TürkCumhuriyeti KimlikKartırkvatandaşlığından izinileayrılanlarve bunlarınkanuni Mirasçılarına aitPembe/Mavi KartlarBunlarındışındaki,sürücübelgesi,meslekkimlikkartlarıvb.diğermbelgelersınavagirişiçingeçerlibelgelersayılmayacaktır.fuscüzdanındasoğukdamgabasılıolmalı,sınavrevlilerininadayıkolaylıklatanıyabilmelerinisağlayacak,sınavgörevlilerindeadayıtanımadatereddüt oluşturmayacakncelbirfotoğrafveT.C.KimlikNumarasıbulunmalı,pasaportunsüresigeçerliolmalıdır.Üzerindesoğukdamga,sınavgörevlilerininadayıkolaylıklatanımasınısağlayacakgüncelbirfotoğrafveyaT.C.KimlikNumarasıbulunmayan(TCKimlikNumarasıelleveyadaktiloilesonradanyazılmışveyailaveedilmişolmamalıdır.)fuszdanlarıilegeçerliliksüresibitmişpasaportkabuledilmeyecektir.Bubelgelerinieksiksizolarakyanındabulundurmayanbiraday,mazeretineolursaolsun,sınavaalınmayacak;sınavaalınsabilesınavıgeçersizsayılacaktır.Sınavgünüsınavgörevlilerinin,fotoğrafındanadayınkimliğinibelirlemedegüçlükçektiğitakdirde,adayısınavaalmayabileceğiveyaadayınsınavınıngeçersizsayılabileceğigözönündebulundurulmalıdır

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

2020 Yılı EKPSS/Kura Başvuru Kılavuzu Ne Zaman Yayınlanır? 2020 Yılı EKPSS/Kura Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? 2020 Yılı EKPSS/Kura Ne Zaman Yapılacak? EKPSS - 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS); ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans/lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabilecektir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ye başvurmak zorundadır. 18 Aralık 2019 Çarşamba 13:05 Tech by vidyome-beta Video Player 00:00 | 00:59 0 KamuAjans.Com - Engelli insanların memur olmalarının ilk adımı olan EKPSS sınavının kaldırılacağı geçtiğimiz yıllardan bugüne kadar tartışılmış bir çok kez kaldırılacağı söylentileri yükselmişti. 2020 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM Takvimi ile birlikte belli oldu. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2020-EKPSS) 26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak. EKPSS'ye başvurular 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında, Kuraya başvurular 28 Nisan-12 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS için geç başvuru tarihi 11-12 Mart 2020, Kura için geç başvuru tarihi 3-4 Haziran 2020 olarak belirlendi. Sınav sonuçları 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. 2020 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM Takvimi ile birlikte belli oldu. Engelli memur adaylarının merakla beklediği 2020 yılında yapılacak olan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı EKPSS Başvuru tarihi ve sınav tarihine ilişkin detaylar netleşti. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı her sene Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılıyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyen engelli vatandaşların, bu sınava girmesi gerekiyor. Daha önceki yıllarda 2 yılda bir yapılan EKPSS Sınavı Nisan ayında gerçekleştirilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek adayların beklediği sınav tarihi ve başvuru tarihi henüz açıklanmadı. EKPSS 2020 NE ZAMAN? EKPSS 2020 yılında Nisan ayında yapılacak. Sınava girmek isteyen adaylar başvurularını Şubat ayı içerisinde yapabilecekler. Sonuçlar ise Mayıs ayında açıklanacak. Kura için başvuru tarihi ise Mayıs ayındadır. Sınav ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Sınav sonuçlarının belirtilen tarihlerde açıklanması planlanmaktadır ancak, sınava ilişkin bir dava söz konusu olduğu takdirde mahkemece bir karar verildikten sonra sınav sonuçları açıklanacaktır. Engelli bireylerin kamuda görev alabilmeleri için ölçü sınavı olan engelli kamu personelli seçme sınavı standart KPSS sınavından farksız olarak yapılmaktadır. Tek fark ise EKPSS sınavına belirli engelli statüsünde olan bireylerin katılabileceğidir. EKPSS Sınavında adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinden toplam 60 soru sorulup 60 dakika süre veriliyor. EKPSS’DE UYGULANAN TESTLER VE SORU SAYILARI Genel Yetenek Testi ve Soru Sayısı 1) Türkçe 15 2) Matematik 15 Genel Kültür Testi ve Soru Sayısı 1) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 10 2) Temel Yurttaşlık Bilgisi 6 3) Türk Kültür ve Medeniyetleri 3 4) Türkiye Coğrafyası 5 5) Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik Konular 6

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==

Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber