Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu 2019

Gençlik ve spor bakanlığı 2019 yılının ilk ve büyük ilanını verdi..Gençlik spor bakanlığı işçi alımı,gençlik ve spor bakanlığı eleman alımı başvuru formu gibi detaylar haberimizde..

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvurusu 2019
11 Şubat 2019 Pazartesi 12:28

Türkiye'de belkide en çok personele sahip kurumlardan biri olan Gençlik ve spor bakanlığı 2019 yılında da yüklü bir personel alımını gerçekleştirecek..

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI TAM 3 BİN 243 PERSONEL ALIMI GERÇEKLEŞTİRECEK!

Gençlik ve spor bakanlığı DAİMİ İŞÇİ statüsünde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 personel alımı gerçekleştirecek.

2019 yılında personel alımlarını gerçekleştirecek bakanlık buna istinaden,

730 TEMİZLİK GÖREVLİSİ

165 CANKURTARAN

16 MEKANİKER

37 OTOBÜS ŞÖFÖRÜ

40 AŞÇI YARDIMCISI

30 AŞÇI

73 ELEKTRİK TESİSATÇISI

465 GÜVENLİK GÖREVLİSİ

33 HAVUZ SUYU ÖPERATÖRÜ

128 ISITMA VE SIHHI TESİSATCI

18 GARSON ELEMAN

9 ÖN BÜRO ELEMANI

16 SOĞUKLANDIRMA VE İKLİMLENDİRME GÖREVLİSİ

31 MAKİNE TEKNİKERİ

22 BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

404 GENÇLİK LİDERİ

69 MUHASEBE GÖREVLİSİ

2019 YILININ EN BÜYÜK DAİMİ İŞÇİ ALIMINI YAPACAKLAR!

Gençlik ve spor bakanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirmek üzere yüklü bir personel alımı gerçekleştirecek.Elbette herkesin aklına bu bir yerel seçim yatırımımı diye gelmiyor değil.Ancak her şeye rağmen 3 binin üzerinde personel alımı gerçekleştirecek olması işsiz gençlerimiz için büyük bir umut kaynağı oldu.Üstelik alınacak personel DAİMİ İŞÇİ statüsünde çalışacaklar

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR,BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 - 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

DİKKAT SON BAŞVURU TARİHİ 15 ŞUBAT 2015!

İşkur'un resmi sitesine gidip başvuru online olarak yapmak için tıklayınız

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ PERSONEL ALIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR

2018 YILINDA KPPS SINAVINA GİRMİŞ OLAN ADAYLARIN BAŞVURUSU KABUL EDİLECEK SADECE.

a. Gençlik Lideri ve Muhasebeci kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ve Gençlik Lideri kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış)

2019 PERSONEL ALIMINA BAŞVURABİLMEK İÇİN KESİN OLARAK KPSS SINAVINA GİRMİŞ OLMANIZ GEREKİYOR.

ORTAÖĞRETİM MEZUNLARINA İŞ KAPISI AÇILDI!

Memur ya da işçi alımlarında genelde önlisans ve lisans mezunu alımlar yapılırken malesef ortaöğretim kadrolarına hiç yer verilmiyordu.Bu işten oldukça şikayetlenen ortaöğretim mezunları,bu ilanla birlikte rahat bir nefes alacaklar.Birkaç GENÇLİK LİDERİ kadrosu haricinde neredeyse tüm alımlar ortaöğretim alanından da olacak.

İŞTE GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞININ 3 BİNİN ÜZERİNDE DAİMİ İŞÇİ ALIMI İLANININ TAM METNİ:

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 19/09/2009 tarihli ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ekte yer alan tabloda dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni, Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri, Makine Teknikeri, Gençlik Lideri ile Muhasebeci meslek kolunda daimi süreli işçi ile Temizlik Görevlisi meslek kolunda engelli ve eski hükümlü işçi alınacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

4) Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6) Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

11) İşe alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

12) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

1) Kurumumuz taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere alınacak olan;

a. Gençlik Lideri ve Muhasebeci kadroları için lisans düzeyindeki 2018 KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

b. Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ve Gençlik Lideri kadroları için ön lisans düzeyindeki 2018 KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış)

puan almış olmak,

Şartıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş ilanının 4 (Dört) katı kadar aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

c. Bilgisayar Donanım/Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi, Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolunda tanımlı engelli ve eski hükümlü işçiler için; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen 4 (Dört) katı kadar asıl aday sözlü sınava tabi tutulacaktır.

3) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

4) Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir.

5) Adayların vardiyalı çalışmaya engel durumunun olmaması gerekmektedir.

6) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 11.02.2019 - 15.02.2019 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.

IV. KURA İŞLEMLERİ

1) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekim yeri ve tarihleri daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanacaktır. Kura çekimi noter huzurunda yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile deneme süresi içinde işten ayrılanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

V. SÖZLÜ SINAV İÇİN BELGE TESLİM İŞLEMLERİ

Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

VI. SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

1) Kura çekimi sonrası belirlenen asıl adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Sınav Kurullarına teslim edeceklerdir. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2) Adaylar, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

Sözlü sınavda adaylar;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

3) Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilir. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

VIII. GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkür Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

IX. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ek: Meslek Kollarına Göre Kontenjan Dağılımı (1 Sayfa)

T.C.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

MESLEK KOLU KONTENJAN DAĞILIMI ......EK-1

MESLEK KOLLARI

MESLEK

KODU

ÖĞRENİM

DORUMU

SINAV DURUMU

KURA TARİHİ - SAATİ

ÖZEL ŞARTLAR

Engelli

Eski

Hükümlü

Norma 1

TOPLAM

Temizlik Görevlisi

9 1 12.06

En az İlköğretim

Kııra - Sözlü Sınav

27 Şubat 20 19 Çarşamba

278

146

306

730

Cankurtaran

5419.01

En az İlköğretim

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 20 19 Çarşamba

Türkiye Sualtı Sporları Eetlerasyonııııcn verilmiş en az

Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak

165

165

Mekaniker (Pedallı Araçlar)

7234.01

En az İlköğretim

Kuru - Sözlü Sınav

27 Şubat 20 19 Çarşamba

Türkiye Bisiklet Federnsyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak

16

16

Otobüs Kaptanı (Şoförü)

8331.03

En az. Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak

37

37

Aşçı Yardımcısı

5 120.22

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MRB Onaylı

Hijyen Belgesi sahibi olmak

40

40

Aşçı

5120.10

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Aşçılık IJsta Öğreticilik Belgesi ve MET) Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak

30

30

Elektirik Tesisatçısı (Bina)

7411.03

Eıı az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak

73

73

Güvenlik Görevlisi

5414.02

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Özel GUvenlik Elemanı Sertifikasına Salıip Olmak

465

465

Havuz Suyu Operatörü

9129.03

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak

33

33

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı

7126.10

En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 20 19 Çarşamba

İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve MEB Onaylı Doğatgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak

128

128

Garson (Servis Elemanı)

5131.02

En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

18

18

Resepsiyon Görevlisi (ön Büro Elemanı)

4224.03

En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

9

9

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni

3115.46

En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi)

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak

16

16

Makine Teknikeri

31 15.13

Ön Lisans

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Üniversitelerin Makine - Motor - Mckatronik

Bölümlerinden birinden mezun olmak

31

31

Bilgisayar Donanım t Teknolojisi Teknikeri

3512.09

Ön Lisans

Kura - Sözlü Sınav

27 Şubat 2019 Çarşamba

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak

22

22

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri

3 142.60

Ön Lisans

Sözlü Sınav

-

Üniversitelerin Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programından

6

6

Gençlik Lideri

3339.1 7

Ön Usan s

Sözlü Sınav

...

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak

404

404

Gençlik Lideri

3339.17

Lisan.

Sözlü Sınav

...

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak

951

951

Muhasebeci

24 1 1.09

Lisans

Sözlü Sınav

-

İktisat. İşletme. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden ınczuıı olmak

69

69

TOPLAM

278

146

2.819

3.243


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
ahmet - 9 ay önce
İlana müracaat edecek adayların Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine sahip olması gerekmektedir.Bu belge el altından kimlere verildi.Böyle bir belge vermek için açık duyuru paylaşıldımı
Avatar
Suleyman - 8 ay önce
Kura nasıl goruluyor

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber