MSÜ Mülakat Soruları ve Cevapları 2022

MSÜ Mülakat Soruları ve Cevapları, MSÜ sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları, Genel Kurmay Başkanlığı mülakatlarında şimdiye kadar sorulmuş, çıkmış mülakat soruları ve cevapları, kamusaati.com web sitemiz tarafından 1000'den fazla MSÜ mensubu katılımıyla hazırladı. İşte Sorular ve Cevapları

MSÜ Mülakat Soruları ve Cevapları 2022
Kamusaati
Kamusaati
14 Temmuz 2022 Perşembe 20:44

Milli Savunma Üniversitesi mülakatlarında şimdiye kadar sorulmuş, çıkmış mülakat soruları ve cevapları kamusaati.com editörlüğünde 1000’den fazla MSÜ arkadaşımızın katkılarıyla hazırlanmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yapılan MSÜ mülakatlarında sorulan bazı sorular şu şekilde;

MSÜ Mülaka Soruları ve Cevapları

Burada siz değerli ziyaretçilerimiz için MSÜ çıkmış mülakat sorularını ve cevaplarını hazırladık.Ayrıca soruları ve cevapları pdf olarak indirebilmeniz içinde aşağıdaki indirme linklerine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Web sitemiz aracılığı ile sizlerden gele sorular ve cevaplar ile sürekli ve güncel bir sayfa olmayı hedefliyoruz. Burada bizler gibi siz ziyaretçilerimize de sorumluk düşmektedir. Sizler İletişim bölümümüz ile bizlere girmiş olduğunuz mülakatlardaki soruları ve cevapları bizlerle paylaşarak web sitemizdeki soruların ve cevapların hep güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

Milli Savunma Üniversitesine girişte sözlü mülakat 2.aşamanın en önemli parçasıdır. Mülakatta adayların muhakeme yeteneği, özgüven, konuşma ve ikna kabiliyeti ile genel kültür bilgisi sınanmaktadır.

Mülakata girdiğinizi farz edelim;

Öncelikle sabah saatlerinde mülakatın yapılacağı yerde hazır beklemeniz gerekmektedir. Örneğin sabah 09:00’da gelmeniz istenmekte ancak sıranın size gelmesi öğleden sonrayı bulabiliyor. Mülakatın yapılacağı yerde isminiz okunduktan sonra kapıyı tıklatıp içeri giriyorsunuz. Ardından kafa selamı vererek mülakat salonundaki işaretlenmiş alana geçiyorsunuz. Sonrasında tekrar kafa selamı verebilirsiniz.

Mülakat salonunda size yöneltilen soruların bir kısmını kendiniz zarftan çekiyorsunuz bir kısmını da mülakat komisyonunda bulunan üyeler sormaktadır.

Komisyon üyeleri genellikle isminizi, ailevi bilgilerinizi, okul, memleket vb. bilgiler sorarak mülakata başlar. Bazı durumlarda da stresle nasıl başa çıkacağınızı görebilmek adına sert davranabilirler. Bu durumu kişisel algılamayın.

Cevap verirken kendinizden emin olun. Bu çok önemli, ikilemde kalmayın. Şimdi gelin önceki yıllarda Milli Savunma Üniversitesi sözlü mülakatında aday öğrencilere yöneltilen sorulara göz atalım;

Milli Savunma Üniversitesi Çıkmış Mülakat Soruları ve Cevapları

  • MSÜ MÜLAKAT SORULARI VE CEVAPLARI PDF İNDİR

1)Doğalgaz ve petrol boru hatları nelerdir?


TÜRKİYE’NİN STRATEJİK DOĞALGAZ BORU HATLARI

Devreye alınmış doğalgaz boru hatlarının yanı sıra yapımı devam eden boru hattı projeleri de bulunmaktadır. Rusya-Türkiye Doğalgaz Boru Hattı, Mavi Akım Gaz Boru Hattı, Doğu Anadolu Doğalgaz Ana İletim Hattı (İran-Türkiye), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğalgaz Boru Hattı (BTE) ve Türkiye-Yunanistan Doğalgaz Enterkonneksiyonu (ITG) faal olarak çalışırken, Trans-Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Türk Akım Gaz Boru Hattı Projesi yapımı devam etmektedir.

Türkiye'nin petrol boru hatları
Ham Petrol

rak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı ...
Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı ...
Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı ...
Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ...

2)İnsansız hava araçları isimleri nelerdir?

Türkiye'nin insansız hava araçları:


Baykar Bayraktar Akıncı
Baykar Bayraktar TB2
Baykar Bayraktar TB3
Bayraktar DİHA
Bayraktar Mini İHA
Gözcü (uçak)
TUSAŞ Anka
TUSAŞ Anka-Aksungur
TUSAŞ Baykuş
TUSAŞ Şimşek
Vestel Karayel

3)Kıta sahanlığı nedir? (Ege ve diğer denizlerdeki kıta sahanlığı kaç km bunu iyi bilin.)

Kıta Sahanlığı Jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının deniz altındaki uzantısıdır. Kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye kadardır. Kıta sahanlığının diğer ismi kara platformudur. Bir kıtayı ya da kara parçasını çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır. Nispeten kıtanın sığ su alanı altında kalan bölümüdür. Sahanlık okyanusun bir parçası olarak gözükür. Fakat Kıta sahanlığı kıtanın sular altında kalan kenarlarıdır.

Kıta sahanlıklarının uzunluğu bölgelere göre oldukça değişmektedir. Fakat jeolojik açıdan ortalama 75 km olarak kabul edilir. Çoğu yerde kıta sahanlığı, kara kütlesinin deniz sınırından sonraki uzantısı biçimindedir. Derinlikleri bölgelere göre değişmekle birlikte, genel olarak 150 metreden fazla olmayan derinliklere sahiptir.

Kıta sahanlıkları sığ derinliktedir. Bu nedenle deniz suyu seviyesinin değişimi gözle görülür. Bazı kıyılarda kıta sahanlıkları 200m hatta 400m ve daha fazla derinliğe sahiptir. Bu gibi durumların tektonik depresyonlarla alakalı olabileceği düşünülmektedir. Kuzey enlemlerinde sahanlıklar buzul aşınmasına maruz kalırken, daha sıcak güney enlemleri, akarsu vadilerinin etkisi altında kalmışlardır.

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca, kıta sahanlığının yasal ifadesi, ait olduğu ülkenin kıyılarına bitişik, deniz tabanının uzantısı olarak tanımlanır.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye’nin Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge ilan etme hakkı var. Bu kapsamda Türkiye, 1986’da Karadeniz’de 200 millik Münhasır Ekonomik Bölge ilan etti. 2011’de de Doğu Akdeniz’de KKTC ile Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması imzalayan Türkiye bugüne kadar Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge ilan etmedi. 1982 Türk Karasuları Kanunu’na göre Ege Denizi’ndeki karasularımız 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz’deki karasularımız ise 12 mildir.

4)On iki Ada Yunanistan’a ne zaman verildi?


II. Dünya Savaşı sırasında 1941’de Almanya 12 Adayı işgal etti ve savaşta kendi taraflarında yer alma karşılığında 12 Ada’yı Türkiye’ye vermeyi teklif etti, ancak Türk Hükümeti kabul etmedi.

1945’de İngilizler 12 Ada’yı işgal ettiler.

II. Dünya Savaşı galibi Müttefiklerin Dışişleri Bakanları Paris’te 27 Haziran 1946’da adalarda oturanların çoğunluğunu Rum olduğu gerekçesi ile Oniki Ada’yı Yunanistan’a vermeyi kabul ettiler. Türkiye 2. Dünya savaşında Müttefikler safında savaşmadığı için toplantıya çağrılmadı.

Yunanistan Nisan 1947’de Oniki Ada’yı teslim aldı.

5)Marshall Planı nedir? (Ek olarak Truman Doktrini nedir ona da göz atmanızı tavsiye ediyoruz.)


Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD'den ekonomik kalkınma yardımı almıştır.

ABD’nin söz konusu yardımdan başlıca hedefleri, savaşın parçaladığı bölgeleri yeniden inşa etmek, ticaret engellerini kaldırmak, sanayiyi modernleştirmek, Avrupa’nın refahını artırmak ve en önemlisi komünizmin yayılmasını önlemekti.

Savaştan galip çıkan Sovyetler Birliği güçlenmiştir ve Avrupalı devletlerin kötü durumda olmasını fırsat bilerek komünizm propagandalarını arttırmıştır. Artan Sovyet baskısını gören ABD, Avrupalı devletlerin Sovyetlerin eksenine girmesinden endişe ederek, Avrupalı devletlerin kalkınmasını sağlamak amacıyla Marshall Planı’nı hazırladı.

Truman Doktrini, 1947 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Harry Truman tarafından hazırlanmış, doğrudan zikredilmesede temelini ‘Sovyet Birliği Tehdidi‘ne karşı stratejilerin oluşturduğu kapsamlı bir dış politika bildirisidir.

Truman, 12 Mart l947’de Kongre’nin bir ortak oturumundaki ko¬nuşmasında kendi adıyla anılacak bu doktrini açıkladı. Bu konuşma-sında; Yunanistan ile Türkiye için 400 milyon dolarlık yardım talebinde bulu-nurken ‘silahlı azınlıklara ya da dış baskılara boyun eğmeye direnen özgür halklara destek olmak Amerika Birle¬şik Devletleri’nin politikası olmalıdır’ ifadesinde bulunmuştur.

Her ne kadar Sovyetler Birliği açık bir şekilde telaf¬uz edilmese de geniş ve doğru bir şe¬kilde ‘özgür halklar‘ ile ‘komünizm kar¬şıtı‘ eş anlamlı olarak kullanılmıştır.

Truman Doktrini, Amerika Birleşik Dev¬letleri küresel ölçekte her türlü ‘tehdit bölgesinde’ komünizmin yayılması¬na karşı koymak ve gerekirse silahlı kuvvetlerle dahi olsa müdahale etmeyi taahhüt etmekteydi.

Truman hususi ola¬rak Yunanistan ve Türkiye’yi kastetmiş olsa da, doktrinin gerçekte coğrafi sı¬nırlar içermediği kısa sürede ortaya çıkmıştır.
Komünizm’in dünya çapında çevrelenmesine yönelik bu stratejinin ekonomik boyutu, Marshall Planı ile sağlanmaktaydı.

6)Türkiye’nin sınır komşuları nelerdir? (Nahçivan’ı unutmayın ;)


Türkiye’nin Sınır Komşuları ve Başkentleri:

Yunanistan‘ın başkenti Atina‘dır.
Bulgaristan‘ın başkenti Sofya‘dır.
Gürcistan‘ın başkenti Tiflis‘tir.
Ermenistan‘ın başkenti Erivan‘dır.
Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti‘nin başkenti Nahcıvan‘dır.
İran‘ın başkenti Tahran‘dır.
Irak‘ın başkenti Bağdat‘tır.
Suriye‘nin başkenti Şam‘dır.

7)Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar nelerdir?Türk Hava Kuvvetleri:
Sabit kanatlı uçak

Cessna Citation VII
Airbus A400M Atlas
Boeing KC-135 Stratotanker
Boeing 737 AEW&C
Lockheed C-130 Hercules
C-160 Transall
CASA CN 235
Gulfstream IV
General Dynamics F-16 Fighting Falcon
F-4 Phantom II
Canadair NF-5
Northrop T-38 Talon
KAI KT-1 Woongbi
TUSAŞ Hürkuş
SIAI-Marchetti SF.260

Helikopterler

Eurocopter Cougar
UH-1
Sikorsky S-70

Türk Kara Kuvvetleri:

Helikopter

206 JetRanger
AH-1 Cobra
AS532 Cougar
CH-47 Chinook
T-129 ATAK
UH-1 Iroquois
UH-60 Black Hawk

Türk Deniz Kuvvetleri:

Sabit kanatlı uçak

ATR 72 MPA
CASA CN 235
SOCATA TB ailesi

Helikopterler

Sikorsky S-70B-28 Seahawk
Agusta-Bell AB-212 ASW

8)Tarih bilimi nedir?Tarih bilimi nedir sorusuna verilebilecek en iyi cevaplardan biri; geçmişte meydana gelen olaylarda insanların tutum ve davranışlarının incelendiği ve yorumlandığı bilim dalıdır. İnsanlar tarih bilimi ne olduğuna bir çok farklı cevap verebilirler. Çünkü geçmişten beri tarih biliminin çok farklı tanımları yapılmıştır.

March Bloch, tarih bilimi nedir sorusuna; tarihi her şeyden önce değişmenin bilimi olarak görüyorum der. E.H. Carr’a ise; tarih bilimi nedir sorusuna; tarih bilimi nedenlerin incelenmesi demektir diye cevap veriyor. Ayrıca, tarih bilimini; geçmişteki insan davranışlarını inceleyen ve onların yorumunu yapan bir bilim dalı olarak da tanımlayabiliriz.

9)Korkuların var mı?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

10)Anayasanın ilk 4 maddesini söyleyin.


I. Devletin şekli
MADDE 1.
– Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2.
– Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3.
– Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir.
Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır.
Millî marşı "İstiklal Marşı"dır.
Başkenti Ankara'dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4.
– Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2'nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

11)Milli Savunma Bakanı kimdir?

HULUSİ AKAR

12)Hoca Ahmet Yesevi kimdir? Neler yapmıştır?


Tarihte bilinen ilk büyük Türk mutasavvıfı unvanını taşır. Tam adı: Ahmed bin İbrâhim bin İlyâs Yesevî idi. Yesevîlik adı verilen tasavvufî akımının mimârı olan "Hazret-i Türkistan" nâmıyla da meşhur "Hâce Ahmed Yesevî" müridi Hacı Bektaş Veli gibi bir İslâm âlimidir. Ortaya koyduğu öğreti yöntemleriyle Alevî-Bektâşî Tarikâtı ile Sünni İslam'ı da bir hayli derinden etkilemiş olan bir şahsiyettir.

Ahmet Yesevi Türklerin manevi hayatına asırlarca hükmeden, Türk halk sufilik geleneğinin kurucusu; Arslan Baba'dan teslim aldığı emaneti insanlara "Hikmet"leri aracılığıyla damla damla özümseten; kutsal emaneti Horasan Erenleriyle dünyanın dört bir bucağına ulaştıran; Türk diliyle yazdığı hikmetleriyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşmesine büyük katkısı olan "Pir-i Türkistan", büyük Veli öncü şairdir.

13)Neden subay – astsubay olmak istiyorsun?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

14)Atatürk’ün ilke ve inkılapları nelerdir?


Atatürk'ün ilkeleri 6 ilkeden oluşur. Bu ilkeler şu şekildedir;

- Cumhuriyetçilik
- Devletçilik
- Halkçılık
- İnkılapçılık
- Milliyetçilik
- Laiklik

Atatürk'ün yapmış olduğu inkılapları şu şekildedir;

- Cumhuriyet'in ilan edilmesi
- Latin alfabenin duyurulması
- Saltanatın kaldırılması
- Halifeliğin lağvedilmesi
- Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılması
- Soyadı kanunu
- Türk tarih kurumunun kuruluşu
- Türk medeni kanununun kabulü
- Şapka ve kıyafet kanunu
- Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
- Yeni uluslararası saat ve takvimin kabulü

15)Asker olmayı istemendeki sebepler neler?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

16) Nutuk kim tarafından yazılmıştır ve ne anlatılır içinde?


Nutuk, Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı dönemini birinci ağızdan aktardığı, Cumhuriyet tarihi açısından önemli bir eserdir.

Atatürk, Nutuk ile geçmişi anlatıp aynı zamanda gelecekte olabilecek tehlikelerin önceden sezilebilmesi için alınacak derslerden bahsetmektedir. Bazı sayfalarda açıkça belirttiği "sonraki yıllarda durumun kolay ve açıkça değerlendirilmesi için bu kadar ayrıntıya yer verilmiştir" sözü ile Atatürk ileri görüşlülüğünü bir kere daha ortaya koymuştur.

17)Kurtuluş mücadelemiz ne zaman başlamıştır?

19Mayıs 1919 tarihinde Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkması Türk tarihinin bir dönüm noktasıdır. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi fiilen başlamış oluyordu. Zira Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışından itibaren yürüttüğü faaliyetler tamamen millî bir Türk devleti kurmaya matuf faaliyetlerdir. Bu olay ile Türk Millî Mücadelesi de liderini bulmuş oluyordu. Bu itibarla Büyük Zafer’e giden yolun başlangıcı “19Mayıs”tır ve bu eşsiz mücadeleyi başlatan da “Atatürk” olmuştur. Zaferden sonra da tam istiklâlini ilân eden yeni bir Türk Devleti kurulmuştur.

18)3 tane terör örgütü sayar mısın?


Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)
Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)
Maoist Komünist Partisi (MKP)
Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML)
Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)
Kürdistan İşçi Partisi (PKK)
Kürdistan Devrim Partisi (PŞK)
Kürdistan Demokrat Partisi/Kuzey (PDK/Bakur)
Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK)
Hizbullah
Hilafet Devleti (HD)
İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi (İBDA/C)
Tevhid Selam (Kudüs Ordusu)
El-Kaide Terör Örgütü Türkiye Yapılanması
Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD/DAEŞ)

19)Büyük Ortadoğu Projesi nedir?


Büyük Ortadoğu Projesi ABD'nin Kuzey Afrika'dan Pakistan'a kadar 22 ülkeyi kapsayan coğrafyada siyasal, askeri ve ekonomik yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden tanımlaması. Proje, Kuzey Afrika’daki Fas’tan başlamakta, sırayla Cezayir’i, Tunus’u, Libya’yı, Mısır’ı, Türkiye dahil Güney Kafkasları, Afganistan dahil Orta Asya’nın bazı devletlerini, Güney Asya’yı ve Ortadoğu’nun tamamını kapsamı içine almaktadır.

Büyük Ortadoğu Projesi, resmi adıyla Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Girişimi, ABD'nin batıda Fas, doğuda Moğolistan, kuzeyde Çeçenistan, güneyde Yemen'e kadar uzanan bir coğrafyada yer alan ülkelere yönelik siyasi, hukuki, bilgi/eğitim, ekonomi, sosyal ve güvenlik boyutlarını içeren kapsamlı bir "islam coğrafyası" dönüşüm stratejisi olup, bu alanlarda uzun vadeli bir değişimi hedeflemektedir.

ABD Büyük Orta Doğu Projesini, desteğini almak istediği G-8’i oluşturan Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Kanada, İngiltere ve Rusya’ya iletmiştir. Bu ülkelerde mercek altına alınan proje, Haziran 2004’te Amerika’da, G-8 zirvesinde ele alınmıştır.

Bu Projeyi ilk olarak Washington Post Gazetesi gündeme getirmiştir. Arap dünyasının prestijli gazetelerinden El-Hayat ise taslağı ele geçirdiğini belirtmiştir.

Büyük Ortadoğu Projesi ile ABD'nin Amacı
11 Eylül saldırılarından sonra Orta Doğu’da siyasi ve iktisadi haklarından mahrum kalanların sayısının artmasıyla bölgede aşırı uçların, terörizmin ve organize suçun güçlendiği görüşü ABD’de hakim olmuştur.
ABD başkanı Bush, potansiyel olarak tarihsel bir kapsamı olan Büyük Orta Doğu için bir plan önermiştir. Söz konusu planda bu bölgenin Amerika'nın dış politikasındaki önemi vurgulanmaktadır
Bu amaçların gerçekleştirilmesi için George W. Bush’un güvenlik danışmanı Rice’nin de söylediği gibi bölgedeki 22 ülkenin sınırlarının değişmesi gerekmektedir. Bunun ilk adımları da Afganistan ve Irak’ın işgalleri ile atılmıştır.

Bu geniş coğrafya, dünya enerji kaynaklarının çok büyük bir bölümüne sahiptir. Bu anılan geniş bölgede farklı uluslar, kültürler, diller ve dinler yaşamaktadır. Bu alanlarda ABD ekseninde bir “düzen ve istikrarı” kurmak ve egemen kılmak demek, bir bakıma dünya egemenliğini büyük bir dayanağa ve güvenceye kavuşturmak anlamına gelmektedir. Başta petrol olmak üzere doğalgaz, su gibi temel maddelerin denetim altına alınması, nakil yollarının denetlenmesi demek, aynı zamanda, olası rakip devlet veya devlet gruplarının önünün kesilmesi anlamına gelmektedir.

İkinci hedef enerji kaynaklarının ele geçirilmesidir. Daha şimdiden bolge petrollerinin %40’ı olan Irak petrolleri, Afganistan’daki zengin uranyum kaynakları fiilen olmak üzere el değiştirdi. Bu durum dünya bor tuzlarının %75 ine sahip bulunan ülkemizi de yakından ilgilendirmektedir.

Bir başka hedef ise küresel sömürü aracı olan doların mevcut hegemonyasının sürdürülmesidir.

20)Kıbrıs Harekatının tarihi ve parolası nedir?

20 Temmuz 1974 tarihinde "Ayşe Tatile Çıksın" (Ayşe, Turan Güneş'in kızı Ayşe Güneş'in adıdır.) parolası ile gerçekleşmiştir.

21)Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevleri nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetlerinin vazifesi, Anayasa ve yasalarla belirlenmiş olup, yurt dışından gelecek tehdit ve tehlikelere karşı Türk vatanını savunmak, caydırıcılık sağlayacak şekilde askeri gücün muhafazasını ve güçlendirilmesini sağlamak, TBMM kararıyla yurt dışında verilen görevleri yapmak ve uluslararası barışın sağlanmasına yardımcı olmaktır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri, harp sanatını öğrenmek ve öğretmekle vazifelidir. Bu kapsamda, Türk Silahlı Kuvvetleri;

Caydırıcılık,
Güvenlik / Harekât Ortamının Şekillendirilmesi,
Savaş Dışı Harekât (Talep edildiğinde Terörle Mücadele alanında kolluk kuvvetlerine destek vermeye devam etmek ve Doğal Afet Yardım Harekâtına destek sağlamak; Barışı Destekleme Harekâtı),
Kriz Yönetimi,
Sınırlı Güç Kullanımı,
Konvansiyonel Harp gibi faaliyetleri icra etmektir.

Bu vazifelerin ifası için lâzım gelen tesisler ve teşkillerin kurularak gerekli tedbirlerin alınması kapsamında, çok rollü elastiki birliklerin tesis ve teşkil edilmesine, sayısal fazlalık yerine gelişmiş teknoloji ürünü silah ve sistemlere sahip olunmasına, bu silah ve sistemlerin etkinliğini artıracak komuta-kontrol, erken ihbar ikaz, elektronik harp, gelişmiş mühimmat, her türlü hava şartında harekât icra edebilme imkân ve kabiliyeti gibi kuvvet çarpanlarına sahip olunmasına önem ve öncelik verilmektedir.

Küresel ve bölgesel dengelerin henüz tam olarak tesis edilmediği mevcut politik ve askerî ortamda, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrara katkıda bulunmanın yanı sıra dış tehditlere karşı ülke savunmasını sağlayacak Türk Silahlı Kuvvetlerinin, yeniden yapılanmasında aşağıdaki kabiliyetlerin idame edilmesi ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Caydırıcı askerî gücün idamesi,
Komuta, Kontrol, Muhabere, Bilgisayar, İstihbarat, Keşif ve Gözetleme Sistemleri,
Üstün hareket kabiliyeti ve ateş gücü,
Silahlı kuvvetlerin nicelikten çok niteliği esas alan, ileri teknoloji ürünü silah ve sistemler ile teçhiz edilmesi,
Her türlü hava şartı ve her ortamda gece ve gündüz şartlarında harekât icra etme kabiliyeti,
Kitle imha silahlarına karşı hava/füze savunma ve KBRN korunma kabiliyeti,
Stratejik intikal,
Müşterek ve birleşik harekât icra etme kabiliyeti,
Klasik savaşın yanında, barışı destekleme, terörle mücadele, doğal afetlerde yardım, kriz yönetiminin desteklenmesi, sınırlı güç kullanımı, abluka, ambargo, insani yardım, göçü önleme gibi değişik harekât türlerini ifa etme kabiliyeti.

Türk Silahlı Kuvvetleri yeniden yapılanma faaliyetlerini, soğuk savaş sonrası oluşan yeni politik-askerî stratejik ortam, Türkiye’nin güvenliğine yönelik dış tehdit, Anayasa ve yasaların kendisine verdiği görevler çerçevesinde sürdürmektedir.

22)Atatürk’ün yazdığı kitaplar nelerdir?1- Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih
2- Takımın Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1908)
3- Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909)
4- Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911)
5- Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1912)
6- Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918)
7- Nutuk (1927)
8- Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) (1930)
9- Geometri (isimsiz yayımlandı) (1937)

23)Üniversiteyi başarıyla bitirebileceğine inanıyor musun?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

24)Mudanya Ateşkes Anlaşmasının önemi nedir?


Mudanya Ateşkes Anlaşması Kurtuluş Savaşı'nda elde edilen zaferim ilk göstergesi niteliğindedir.
İtilaf devletlerinin başarısız olmaları sonucunda yapılmış bir anlaşmadır.
İtilaf Devletleri ve dünyanın TBMM'ni tanımasını sağlamış olması ile oldukça önemlidir.
İstanbul ve Doğu Trakya’nın savaşmadan Türk Devleti’nde kalmasında etkili olmuştur.
İtilaf Devletleri TBMM'ni kabul etmiş ve Mudanya Ateşkes Anlaşması ve sonraki anlaşmalarda eşit devlet statüsünde görmesini sağlamış bir anlaşma olmuştur.
Türk topraklarının Yunan işgalinden kurtulmasını sağlamış olan ve Kurtuluş Savaşı’nı sonlandıran Mudanya Ateşkes Anlaşması Türk tarihinde büyük bir öneme sahiptir. TBMM’nin ilk siyasi zaferi olup antlaşma imzalandıktan 3 gün sonra yürürlüğe girmiştir.

25)Turan taktiği hakkında bilgi verebilir misin?


Hilal Taktiği, Kurt Kapanı veya Turan Taktiği düşmanı çevreleyerek yok etmeyi amaçlayan bir askeri taktik. Osmanlı Devleti ve ondan önceki Türk devletleri tarafından sıklıkla kullanılırdı. Bu taktik meydan savaşlarında etkiliydi ve iki aşamalı olarak uygulanırdı:

Sahte ricat

Pusu

Ordu, savaş anında merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma ayrılırdı. Merkez kuvvetleri düşmana saldırır, bir süre sonra saldıran bu kuvvetler, kaçar gibi geri çekilirdi. Bunu yaparken de at üzerinde ok atmak suretiyle savaşa devam ederlerdi. Böylece geri çekilen askerlerin peşinden gelen düşman, ordunun sağ ve sol kısmı tarafından pusu kurulan yere çekilir, çember içine alınarak imha edilirdi.

Ordu, temelde üçe ayrılır ve merkeze en seçme kuvvetler toplanır. Sağ ve sol cenah merkezden tamamen ayrılmamakla birlikte araya mesafe koyar. Merkezdeki kuvvetler hızlı bir vur kaçla (genelde mızraklı ya da atlı kuvvetler ile) düşmanın merkez safını yarar ve düşmanın sağ ve sol kanatlarının ordunun bölünmemesi adına merkeze kaymasını sağlar. Bunun üzerine araya mesafe konulan sağ ve sol cenahtaki askerler düşmanın kanatlarında bırakılan boşluklara doğru hızlı hücum ederek düşmanı ordunun oluşturduğu hilalin tam ortasına alır. Vur kaç yapmış olan merkez kuvvet de, sağ ve sol cenahın kuşatmasıyla birlikte, kaçmayı bırakıp merkezdeki yerini alarak düşman ordusunu tam bir ablukaya alır. Yapılması oldukça zor olmakla birlikte kesin sonuç vermesiyle bilinen ve Türk ordularının uyguladığı, az kuvvetlerle yüksek sayılı düşmanların yenilebileceği bir taktiktir. Bu savaş stratejisini tarihte en iyi şekilde uygulamış komutanlar 1740-lı yıllarda Osmanlı ve Rusyaya yürüşleri zamanı Nadir Şah, (Malazgirt Meydan Muharebesi'nde) Alp Arslan ve (Mohaç Meydan Muharebesi'nde) Kanuni Sultan Süleyman'dır.

27)Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi nedir?

Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak, Büyük Hun İmparatoru Mete Han'ın tahta çıkış tarihi olan M.Ö. 209 yılı esas alınmıştır.

28)4 bölgeye sınırı olan ilimiz hangisidir?

Bilecik ili , Marmara Bölgesi 'ndedir. Marmara bölgesinde olan Bilecik Ege İç Anadolu ve Karadeniz Bölgeleri sınırındadır.

29)NATO’nun kuruluş tarihi nedir?

4 Nisan 1949, Washington, DC, ABD

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, (İngilizce: North Atlantic Treaty Organization, NATO; Fransızca: Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, OTAN) 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 18 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifaktır.

30)Miladi takvimin başlangıcı hangi olayı esas alır.

Miladi takvimin başlangıç noktası olarak Hz. İsa'nın doğum tarihi esas alınan olay olmuştur.

31)Asker olmayı istemendeki sebepler neler?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

32)Ailende asker veya polis var mı?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

33)Ünlü Türk denizcilerini sayar mısın?


Büyük Türk Denizcileri

Umur Bey. 28 Kasım 2015 13 Aralık 2015 admin 0 Comment Umur Bey
Turgut Reis. 28 Kasım 2015 13 Aralık 2015 admin 0 Comment Turgut Reis
Seydi Ali Reis. 27 Kasım 2015 13 Aralık 2015 admin 0 Comment Seydi Ali Reis
Salih Reis. 25 Kasım 2015 13 Aralık 2015 admin 0 Comment Salih Reis
Piyale Paşa
Pîrî Reis
Oruç Reis
Murat Reis

34)İstiklal Marşı’nın yazarı ve bestekarı kimdir?

Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, 1921 yılında TBMM’de kabul edilmişti. İstiklal Marşı’nın bestesi ise Osman Zeki Üngör'e aittir.

35)İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının görevleri nelerdir?


İçişleri Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:

Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü, yurdun iç güvenliğini ve asayişini, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetleri korumak.
Sınır, kıyı ve karasularımızın muhafaza ve emniyetini sağlamak.
Karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek.
Suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak.
Her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek.
Yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumları ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak.
Ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek.
Nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek.
Pasaport hizmetlerini yürütmek.
Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Millî Savunma Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır:
Millî Savunma görevlerinin siyasi, hukuki, sosyal, askeri okullardaki (harp okulları ve astsubay meslek yüksekokulları) eğitim, mali ve bütçe hizmetlerini yürütmek.
Silahlı Kuvvetlerin Cumhurbaşkanınca kararlaştırılacak savunma politikası çerçevesinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre:
-Barışta ve savaşta personel temini ile asker alma hizmetlerini yürütmek.
-Silah, araç, gereç ve her çeşit lojistik ihtiyaç maddelerinin tedariki hizmetlerini yürütmek.
-Askeri fabrikalar ve tersaneler dahil harp sanayii hizmetlerini yürütmek.
-Sağlık ve veteriner hizmetlerini yürütmek.
-Türkiye Cumhuriyeti sınırları dâhilinde gerçekleştirilecek insani amaçlı mayın ve/veya patlamamış mühimmat temizliğine yönelik faaliyetlerini yürütmek.
-24/2/2000 tarihli ve 4536 sayılı Denizlerde ve Yurt Yüzeyinde Görülen Patlayıcı Madde ve Şüpheli Cisimlere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun kapsamında faaliyetlerini yürütmek.
-İnşaat, emlak, iskan ve enfrastrüktür hizmetlerini yürütmek.
Teftiş, inceleme ve soruşturma hizmetlerini yürütmek.
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında görev alacak personelin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hizmetlerini Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla yürütmek.

36)En son okuduğun kitabı anlatır mısın?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

37)Gelibolu’da savaşın gidişatını değiştiren köyün adı nedir?

Çanakkale Kara Savaşları'nda 19'uncu Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözüyle Conkbayırı eteklerinde düşmanı karşılayarak destanlar yazan 57'nci Alay'ın düşmana karşı harekete geçtiği Bigalı köyüdür.

38)Atatürk’ün Çanakkale’deki ilk görev ve rütbesi nedir?

Çanakkale Savaşı sırasında Çanakkale cephesine geldiğinde Mustafa Kemal Atatürk'ün rütbesi yarbaydı ve 19. Tümen komutanı olarak görev alıyordu.

39)Milli Mücadele’de İzmir’de ilk kurşunu atan kimdir?

Hasan Tahsin

40)Türkiye’nin üç büyük sorunu sence nedir?v Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

41)Darbe gecesi neredeydin, ne yaptın?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

42)“X” Kuvvetleri Komutanı Kimdir?Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ümit DÜNDAR

Hava Kuvvetleri Komutanı
HAVA ORGENERAL HASAN KÜÇÜKAKYÜZ

Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Adnan ÖZBAL

43)Atatürk kaç defa cumhurbaşkanı seçilmiştir?

Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört defa cumhurbaşkanlığına seçildiler.

44)S.O.S.’in açılımı nedir?

Uluslararası Mors Alfabesi acil durum sinyali. Mors kodu şeklinde sesli veya görsel olarak kullanılabilir. Bu tehlike sinyali ilk kez Alman hükûmetince 1 Nisan 1905'te yürürlüğe konmuş, Uluslararası Radyotelegraf Konvansiyonu tarafından 3 Kasım 1906'da kabul edilmiş, 1 Temmuz 1908'de yürürlüğe konmuştur.

45)Çanakkale denince aklına ne geliyor?

Cevabı siz vermelisiniz. Cevaplarken net, anlaşılır ve kendinden emin olmaya dikkat edin.

46)Atatürk’ün katıldığı savaşları sayar mısın?


31 Mart Vakası 13 Nisan 1909
Arnavutluk İsyanı 15 Ocak 1911
Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911
-Trablusgarp Savaşı sırasında Mustafa Kemal Atatürk binbaşı rütbesi ile Tobruk Muharebesini yöneterek askeri alandaki başarısını göstermiştir
İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913
Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915
-Gelibolu Yarımadası'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün düşman kuvvetlerine karşı gösterdiği başarısı onun albaylık rütbesine yükselmesini sağlamıştır.
Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917
-Atatürk 11 Mart 1916'da Kolordu Komutanı sıfatıyla Diyarbakır, Muş ve Bitlis savaş cephesinde Ruslara ve Ruslar ile birleşen Ermenilere karşı savaşmıştır.
Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918
-Bu savaş sürecinde 7. Ordu Komutanlığı'na atanmış olan Mustafa Kemal Atatürk Yıldırım Ordular Komutanı General Falkenhayn ile yaşadığı görüş ayrılıkları üzerine bu vazifesinden kendi isteği ile ayrılmıştır. Bir süre sonra Atatürk istifa ettiği 7. Ordu Komutanlığı'na yeniden dönerek İngilizlere karşı orduyu yönetmiş ve İngilizleri durdurmayı başarmıştır.
Kurtuluş Savaşı 1919 - 1923
Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921
Büyük Taarruz 4 Mart 1922

47)Jandarma ne ile görevlidir, ne yapar?

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan ve diğer kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin verdiği görevleri yerine getiren, silahlı genel kolluk kuvvetidir.

Jandarmanın Görevleri

Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır.

a) Mülki görevleri; emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, Adli ve askeri görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen görevleri yapmak.

b) Adli görevleri; işlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri yerine getirmek.

c) Askeri görevleri; Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
abdulcabbar - 2 ay önce
ALLAH KURTARSIN
Avatar
mustafa kızıl - 1 ay önce
verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim