Kamu Denetliği Kurumu'ndan personeline banka promosyonu duyurusu

Kamu Denetliği Kurumu, personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereğince düzenlenen promosyon şartnamesini yayımladı.

Kamu Denetliği Kurumu'ndan personeline banka promosyonu duyurusu
28 Mart 2016 Pazartesi 16:17

Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin 15/05/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumumuz personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereğince, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle ödemeye aracılık yapacak Banka tespit edilecektir. Teklif alınması suretiyle, ödeme yapacak Bankanın belirlenmesi ve promosyonun ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU PERSONEL MAAŞLARI BANKA PROMOSYONU TEKLİF ALMA DUYURUSU

 

Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin 15/05/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumumuz personelinin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi amacıyla Başbakanlığın 2007/21 sayılı Genelgesi gereğince, istekli bankalardan teklif alınmak suretiyle ödemeye aracılık yapacak Banka tespit edilecektir.Teklif alınması suretiyle, ödeme yapacak Bankanın belirlenmesi ve promosyonun ödenmesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.1)  Kurum Adı : Kamu Denetçiliği Kurumu


2)   Konusu  : Kurum    personelinin    maaş,    ücret  ve   diğer ödemelerinin yapılabilmesi için ödemeye aracılık yapacak Banka ile Banka tarafından verilecek promosyonun belirlenmesi

3)  
Süresi : 3 (üç) yıl

4)  Teklif Alma Usulü : Kapalı Zarf ve Açık Arttırma Usul

5)  Teklif Alma Toplantı Yeri  : Kamu Denetçiliği Kurum

6)  Teklif Alma Tarih ve Saati  : 12/04/2016 tarihinde, saat 10:3

7)  Kurumda Çalışan Personel Sayısı : 141 ( Mart 2016 ayı itibariyle)


8)  Kurumdaki Personelin Aylık Nakit Akışı (yaklaşık) : 646.384,61 TL (Yolluk vb. diğer ödemeler 2015 yılı için yaklaşık 280.000 TL’dir.)

 

TEKLİF ALMA YÖNTEMİ

1)  Promosyon verecek bankanın belirlenmesi, ekte yer alan şartnamede belirtilen hususlar esas alınarak yapılacaktır.

2)  Şartnameye uygun ekonomik açıdan en avantajlı teklif kapalı zarf ve açık artırma usulleri ile belirlenecektir.

3)  Teklifler, 12/04/2016 tarihinde, saat 10:30’da Kurumumuz Giriş Kat Toplantı Salonunda hazır bulunacak Komisyona, Banka yetkilileri tarafından kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Komisyon ve diğer Banka yetkililerinin huzurunda zarflar açılarak, teklif edilen fiyatlar açıklanarak görüşmeler açık artırma ile tamamlanacaktır.

 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

GENEL ŞARTLAR

1) Anlaşma yapılan Banka, Kamu Denetçiliği Kurumu personelinin maaş ve diğer ödemelerini banka şubeleri ve ATM aracılığı ile  yapacaktır.

2)  Komisyonumuz, tekliflerin değerlendirilmesinde, teklif edilen promosyon  tutarının yanında personelin bankacılık işlemlerini yapma konusunda sıkıntı çekmeyeceği yaygın şube, ATM ve servis ağı hususlarını da dikkate   alacaktır.

3)  Kurumumuz personelinin maaş ve diğer ödemeleri, merkezi sistemle  belirlenen temerküz şube (banka ve Kurumun birlikle belirleyeceği bir şube) aracılığı ile Bankanın ilgili şubelerinde personel adına açılan hesaplara aktarılmak suretiyle  yapılacaktır.4) Anlaşma yapılan Banka ile 3 (üç) yıllık süreli sözleşme   imzalanacaktır.

5) Kurumca, personelin maaş ödemeler tutarı 2 (iki) iş günü önce bankanın temerküz şubesinde bulunan Kurum personel maaş ödemeleri hesabına aktarılır. Banka bu ödemeleri Kurum personelinin hesaplarına ödeme yapılacağı günün saat 00.01 de aktaracak ve hesap sahibi personelin kullanımına hazır hale getirecektir.Banka, Kurum personeline maaş haricinde yapılacak diğer ödemeleri (fazla mesai, ilave ek ödeme, tedavi yardımı, harcırah ödemeleri vb.) ise, ödeme bilgisinin ve ödeme tutarının gönderildiği gün personelin hesabına aktaracaktır.

6) Anlaşma yapılan Banka, Kurum tarafından verilen talimat doğrultusunda personel hesaplarına ödeme yapmakla yükümlü olup, maaşla ilgili talimatın doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu bulunmamaktadır Kurum tarafından verilen hatalı talimatlardan dolayı, sorumluluk Kuruma aittir.

7) Anlaşma yapılan Banka, Protokol anlaşması süresince ATM, kredi kartı ve ek kart verilmesi, yenilenmesi, değiştirilmesi, iptal edilmesi veya kullanılmasından dolayı Kurumdan veya Kurum personelinden yıllık kart ücreti, işlem masrafı vb. herhangi bir ücret veya her ne ad altında olursa olsun başka bir masraf ve/veya ücret talep etmeyecektir. Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan hesap işletim ücreti ile her hangi bir ad altında masraf alınmayacaktır.

8)  Personel maaşını, protokol imzalanan Bankanın ATM'lerinin yanı sıra tüm şubelerinden ücretsiz çekebilmelidir.

9) Anlaşma yapılan Banka, kurum personeline yapacağı ödemeler için, kendi hesapları arasında yapacağı havale ve diğer bankacılık hizmetlerinden herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktır.

10) Personele verilecek banka kartları vb. talep eden personelin internet bankacılığı işlemleri, ilk maaş ödemesinden en geç 1 hafta önce kullanıma hazır hale getirmeli ve personele teslim edilmelidir.

11) Personel ödemeleri için açılan vadesiz hesaplardan, internet şubesi, telefon bankacılığı, şube içerisinden vb. yapılacak havale ve EFT ile birlikte diğer tüm bankacılık hizmetlerinden her hangi bir masraf ve komisyon ( TC Merkez Bankası EFT Mesaj ücreti hariç) alınmayacaktır.

12) Anlaşma yapılan banka, teklif ettiği promosyonu, protokolde düzenlenecek hüküm doğrultusunda Kurumumuzdan maaş alan tüm personelin hesaplarına 20 Mayıs 2016 tarihinde eşit tutarda 1 (bir) defada peşin olarak yatıracaktır. Personel hesabına ne kadar ödemenin yapıldığı bilgisi banka tarafından 2 (iki) günü içerisinde kuruma yazılı olarak bildirilecektir.

13) Banka, promosyon anlaşması yapılmasından sonra yeni atamaları saptanan, Kuruma açıktan atanan, başka kurum ve kuruluşlardan naklen gelen (anlaşma yapılan bankadan promosyon alanlar hariç) veya anlaşma tarihinde ücretsiz izinde bulunan personelin göreve başlaması halinde, bu personele de promosyonları geriye kalan süre hesap edilerek (kıst) bu oranda sisteme dahil olunan aydan itibaren 1 ay içerisinde 1 (bir) defada peşin olarak ödeyecektir.

14) Çeşitli nedenlerle (tayin, doğum izni, askerlik, emeklilik vb.) kurum ile geçici/daimi olarak ilişkisi kesilen personelden hiçbir suretle banka tarafından ödenen promosyon iadesi istenmeyecektir.

15) Promosyonun personele ödenmesi konusunda, promosyonu hak eden personele ödenecek promosyon tutarlarını ilan etmek veya konu hakkında personeli bilgilendirmek Kurumun sorumluluğunda olup, Bankanın bu hususta hiçbir görev ve sorumluluğunun bulunmadığını Kurum kabul ve beyan eder.

16) Anlaşma yapılan Banka Kurumun merkez binasında ihtiyaca göre taraflarca mutabakat sağlanması halinde bir adet ATM cihazı ile hizmet verebilecektir, ancak teklif fiyatında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

17) Personel adına açılacak olan vadesiz mevduat hesabından, elektrik, telefon, su, doğalgaz, kablolu tv, cep telefonu ve her türlü düzenli ödemeler için hizmet verilmeli ve bu işlemlerden ücret ve komisyon alınmamalıdır.

18) Anlaşma yapılan Banka, Kurum personelinin hesap açma işlemlerini yapabilmesi için yeterli personel görevlendirecek, gerek görülmesi halinde Kurum birimlerine personel görevlendirecektir. Kurum, Banka personeline her türlü yardımı sağlayacaktır.

19) Promosyona dahil tüm Kurum çalışanlarının aylık maaş ödemesi sırasında banka ATM'lerinden günlük para çekme limiti 2.000-TL'den az  olmayacaktır.


TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRME USULÜ

20)  Bankalardan promosyon teklif alınması, kapalı zarf ve yazılı teklif alma usulü ile yapılacaktır. Kurumumuz binasına en yakın şubelerin teklif vermesi arzu edilmekte olup, bu kapsamda değerlendirmeye alınacaktır. Teklifler, kapalı zarflar açıldıktan sonra açık artırma usulü ile sonuçlandırılacaktır. Açık artırmaya, kapalı zarfların açılması sonucunda en fazla promosyon tutarı veren Komisyonun takdir ettiği ilk 10 (on) banka ile başlanacaktır. Teklif zarfının üstünde, bankanın adı, tam adresi ve yetkili kişinin imzası bulunmalıdır. Teklif zarfının kapatıldığı yer imzalı  olmalıdır.

21)  İstekli bankalar tarafından kapalı zarf içinde verilen yazılı teklifler, ilk teklif olup komisyon tarafından banka yetkililerinin huzurunda açılmasından sonra, açık artırma usulü ile diğer turlara geçilecektir. Bankalar açık arttırmadan çekilene kadar açık arttırmaya devam edilecek, açık artırmada en son kalan Bankaya ihale edilecektir. Komisyon ve Banka yetkililerinin isteği halinde, ihale sırasında görüşme yapabilmek için tur bitimlerinde ara verebileceklerdir.

22)  Tekliflerin değerlendirilmesinde, en avantajlı teklif olarak şartnamede belirtilen tüm şartların kabul edildiği ve promosyon olarak verilen en yüksek fiyat teklifi esas alınacaktır. En yüksek fiyatı veren banka ile durum komisyon ve banka yetkilisi tarafından aynı günde tutanağa bağlanacaktır. Sözleşmeyi yapmak üzere, Banka tutanak tarihinden sonra en geç 5 işgünü içerisinde kendisine Kurum tarafından  bildirimi yapılacak telefon,  faks,  e-mail  vb.  kanıtlayıcı  iletişim  yöntemlerinin birisi kullanılarak protokolü (sözleşme) imzalaması gerekmektedir. Protokol (sözleşme), Kamu Denetçiliği Kurumu ile Banka yetkilileri tarafından imzalanacaktır. Protokol (sözleşme) imzalanmasından sonra yüklenici Banka, Protokolün (sözleşme) başlayacağı ilk  güne kadar tüm işlemlerini hazır hale  getirecektir.

CEZAİ HÜKÜMLER

23)   Anlaşma yapılan Banka, bu şartnamede belirtilen şartları yerine getirmekle yükümlüdür.

24)  Personel maaşlarının ödenmesine aracılık yapacak Banka, protokolü (sözleşme) 5 (beş) günü içinde imzalamaması halinde verdiği teklifin üçte biri (1/3) kadar ceza ödemeyi kabul eder. Anlaşma yapılan Banka tarafından bu şartnamede belirtilen hususlar yerine getirilmediği takdirde, banka herhangi bir hak talep edemez ve davacı olamaz.

25)  Banka, anlaşma halinde imzalanacak Protokol (sözleşme) ile üstlendiği işlemleri kurumun yazılı izni olmaksızın tamamen veya kısmen bir başkasına devredemez. Devrettiği takdirde her türlü sorumluluğu Bankaya ait olmak üzere kurum, mahkemeden bir karar almaya, ihtar ve protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi sona erdirir. Bu durumda Banka, kurumdan herhangi bir hak iddia  edemez.

26)   Komisyon, en yüksek Promosyon teklifini veren Banka tarafından herhangi bir sebepten dolayı 5 (beş) iş günü içinde Protokol (sözleşme) imzalanmaması halinde, en yüksek teklifi veren diğer Bankalar ile protokol yapmaya  yetkilidir.

DİĞER HÜKÜMLER

27)   İmzalanacak Protokol (sözleşme) ve eklerine tahakkuk edecek damga vergisi ile yükümlülüğün yerine getirilmesine ait her türlü harç, resim ve vergiler ile KDV Bankaya aittir.

28)   Komisyon, Bankalarca verilmiş olan bütün teklifleri reddederek görüşmeleri iptal etmekle serbesttir. Tekliflerin Komisyonca reddedilmesi nedeniyle kurum herhangi bir yükümlülük altına girmez.

29) Her türlü ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri  yetkilidir.

30)   Duyuru konusu ile ilgili gerekli bilgiler, Kamu Denetçiliği Kurumu telefonlarından veya www.ombudsman.gov.tr adresi üzerinden iletişim  kurulmak  suretiyle temin edilebilir.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber