Gençlik lideri nedir,ne iş yapar?

Gençlik ve spor bakanlığı gençlik lideri personel alımı 2019,gençlik lideri ne iş yapar,ne kadar maaş alır..işte haberimizin detayı

Gençlik lideri nedir,ne iş yapar?
11 Şubat 2019 Pazartesi 14:18

Gençlik ve spor bakanlığı 3 binin üzerinde personel alacak olması,tüm memur adaylarını heyecanlandırdı..Bakanlık taşra kadroları için 3,263 kadro açıkladı.Durumun böyle olması işsiz insanımızın merakla alınacak personel alımlarına başvurusunu hızlandırdı.

Bakanlığın personel alımında en dikkat çeken ise Gençlik lideri sıfatı ile 1500'e yakın personel alımı olması idi.Peki neydi bu gençlik lideri,ne iş yapar,ne kadar maaş alır,nerelerde çalışır hangi görevleri üstlenir?

Habere geçmeden önce Gençlik ve spor bakanlığı personel alımı ilanını mutlaka okuyunuz.

İLANDAKİ GENÇLİK LİDERİ NEDİR

Gençlik ve spor bakanlığı lisans mezunu en az 951 ve önlisans mezunu en az 404 gençlik lideri alacak.Kamuda bu kadar açık kadro varken,atanamayan binlerce öğretmen varken,1500'e yakın gençlik lideri statüsünde personel alımı yapılacak olması gerçekten kafaları çok karıştırıyor.Az rakam değil tam 1500 kişi!

Bakanlığın personel alımına başvuracak kişiler bu kadar büyük bir kadronun gençlik liderine verilmesine bir anlam veremedi çünkü daha gençlik liderinin ne görev yaptığını bile bilmiyor.

Gençlik lideri,gençlik merkezlerinin faaliyetlerini optimize eden,düzenleyen,gelen gençlere yol gösteren,gençleri zararlı alışkanlıklara karşı koruyan,gençlerin sosyal,kültürel ve sanatsal alanda gelişmelerini sağlayabilecek bir tür lider.Aklıma aslında bir şey geldi,zamanında bu gençlik liderlerinden başka yerlerde de vardı da neyse..

Yani kısaca gençlik lideri,gençlik merkezlerine gelen talebe,gençlerin bir nevi abisi.Onlara abilik yapıyorlar,herhangi bir ders,eğitim vermiyorlar öğretmen ya da öğretici gibi.Ancak hem ahlak olarak hem de fiziksel olarak gelişimlerini daha iyi sağlayabilmeleri için gençlere yol gösteriyorlar.Ayrıca gençleri takip etme hakları da var.

Kafanız karışmış olabilir.Aslında gençlik lideri çok kolay bir işmiş gibi görünsede durum öyle değil.Belkide bulunduğunuz bölgede bulunan yüzlerce gence ağabeylik,arkadaşlık yapacaksınız.Açık ve net tanımı bu..!

Nerede çalışacak bu Gençlik Liderleri?

Bulunduğunuz ildeki ilgili kurumların açtığı gençlik merkezlerinde.Yani şuanda ancak orada çalışabilirler.Ayrıca kurum sizi farklı yerlerde de görevlendirme yetkisine sahip.Gerçekten enterasan bir kadro oldu bu gençlik lideri.

Gençlik Lideri'nin asıl tanımı bakanlıkça şöyle yapılıyor:

Gençlik Merkezinin Tanımı ve Amacı Madde 5 — Gençlik merkezleri; il müdürlüklerine bağlı olarak, gençlerin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler çerçevesinde serbest zamanlarının ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirilmesine fırsat vererek topluma aktif vatandaşlar olarak katılmalarını sağlayan ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik çalışmaları yürüten kurumlardır.

Gençlik merkezlerinin amacı şunlardır;

a) Gençlerin Atatürk ilkeleri doğrultusunda, ülkesine ve milletine yararlı, araştırıcı, yaratıcı, birleştirici, yeteneklerini geliştirmek ve toplumsal yaşama gönüllü olarak katılmalarını sağlamak, b) Gençlerin serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek, c) Diğer illerdeki gençlik merkezi üyeleri ile birlikte projeler üreterek bu projeler aracılığı ile gençler arasında değişim programları yapılmasını sağlamak, ç) Yurt dışı gençlik kuruluşları ile uluslararası değişim programları gerçekleştirmek, d) Gençlerin sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunarak, topluma uyumlu olmalarını sağlamak, e) Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ruh ve beden sağlıklarını korumak, ulusal birlik ve beraberlik duygularını güçlendirmek, f) Gençlerin kültürel ve psiko-sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, bireysel ve toplumsal ilişkilerinde sağlıklı ve dengeli kişilik geliştirmelerine katkıda bulunmak ve onları zararlı alışkanlıklardan korumak, g) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmak, ğ) Gençlerin sorunlarına yardımcı olmak, rehberlik ve danışmanlık yapmak, h) İl düzeyinde yapılacak olan gençlik organizasyonlarında diğer gençlik kuruluşları ile koordinasyonu gerçekleştirmek.
Kuruluş Madde 6 — Gençlik merkezleri; il başkanlığının teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile açılır. Her ilde ve ilçe müdürlüğü bulunan ilçede gençlik merkezi kurulur. Genç nüfusun yoğun olduğu yerleşim birimlerinde birden fazla gençlik merkezi açılabilir. Yönetim Madde 7 — Her gençlik merkezine bir gençlik merkezi müdürü atanır. Gençlik merkezi müdürü, şube müdürü statüsünde olup, il müdürüne bağlıdır. Gençlik merkezi müdürü Genel Müdürlükçe atanır. Kadrolu müdürü bulunmayan gençlik merkezine; gençlik merkezi müdürü ile uzman, şef, memur ve hizmetli il müdürlüğünce görevlendirilir. Bir il müdürlüğünün görev bölgesi içinde birden fazla gençlik merkezi bulunması durumunda, gençlik hizmet ve faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlamak üzere gençlik merkezi müdürlerinden biri koordinatör müdür olarak görevlendirilebilir. Gençlik Merkezi Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 8 — Gençlik merkezi müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır; a) Gençlik merkezindeki eğitim, öğretim ve verimliliğin artırılmasını, gerekli araştırmaların yapılmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak, b) Bütün faaliyetleri ilgililerle işbirliği yaparak planlamak ve düzenlemek, ihtiyaç duyulan uzman ve lider gibi öğreticilerin görevlendirilmesini sağlamak, merkezin gelişmesi konusunda çevre olanakları ve gençlerin isteklerini göz önünde bulundurarak plan ve programlar hazırlamak, c) Program geliştirme, yönetim ve bütçe konularında planlama yapmak ve yazılı olarak duyurmak, ç) Talimat ve genelgelerin gereğini yerine getirmek ve ilgililere yazılı olarak duyurmak, d) Gençlik merkezi üyelerinin aileleriyle işbirliği kurarak, merkezin faaliyetlerinde çevre ile bütünlük sağlanması konusunda özen göstermek, e) Haftalık faaliyet programı, günlük çalışma çizelgesi ile merkez personelinin nöbet çizelgelerinin düzenlenmesini sağlamak, f) Hizmetin aksamadan yürütülmesi için merkez elemanlarının, çalışma - izin günlerini ve saatlerini hizmetlerin yoğunluğuna, mevsim durumuna ve diğer ihtiyaçlara göre düzenleyerek bir programa bağlamak, g) Gerek duyulan araç-gereç ve onarımla ilgili malzemelerin bütçe olanaklarına göre satın alınması ve diğer usullerle giderilmesi için, ilgili belgelerin zamanında il müdürlüğüne ulaştırılmasını sağlamak ve teklifte bulunmak, ğ) Gençlik merkezi faaliyetlerini içeren raporları, takvim yılının bitimini takip eden bir ay içerisinde Daire Başkanlığına gönderilmek üzere il müdürlüğüne sunmak, h) İlgili yılın faaliyet programını 31 Ocak tarihine kadar Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak ve gençlik merkezlerinin yıllık faaliyet programını uygulamaya koymadan önce Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığından onay almak, ı) Gençlik merkezi faaliyetlerinin gençlere tanıtılması ve özendirilmesi için gerekli önlemleri almak, merkez çalışmaları ile ilgili istatistiklerin tutulmasını sağlamak, i) Demirbaş araç-gereç ve malzemelerin usulüne uygun kullanılmasını sağlamak, j) Merkezin yangın ve diğer tehlikelere karşı korunması için yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen her türlü önlemi almak, k) Gizlilik dereceli yazıların güvenliğini ve muhafazasını sağlamak, l) Gençlik merkezinde ilk defa başlatılacak faaliyet için Daire Başkanlığına bilgi vermek, m) İl veya ilçe müdürlüğü bünyesinde yapılacak gençlik hizmet ve faaliyetlerinde görev almak, n) Gençlik merkezi faaliyetlerini mutlaka yerel basın ve televizyonlar ile kamu oyuna duyurmak, o) Gençlik haftası kutlama komitesinde görev almak. Gençlik Merkezi Müdürü, gençlik merkezinin amaçlarına uygun olarak, kanun, yönetmelik ve Genel Müdürlük ile il müdürlüğü talimatlarına göre yönetiminden ve gözetilmesinden sorumludur. Uzman Eleman ve Liderlerin Görevleri ve Sorumlulukları Madde 9 — Uzman eleman ve liderlerin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) Kanun, tüzük, yönetmelik ve talimatlarla tespit edilen esaslara göre, gençlik merkezi müdürünce kendilerine verilen görevleri yerine getirmek, b) Gençlerin ilgi, istek ve yetenekleri ile ilin özelliklerini göz önünde bulundurarak, danışma kurulunun da görüşünü alarak faaliyet programını hazırlamak ve merkez müdürüne sunmak, c) Faaliyet programı çerçevesinde yapılan çalışmalar sırasında gençleri sürekli ve yakından izleyerek rehberlik yapmak, ç) Kendilerine verilen araç-gereç ve malzemelerin korunmasını, bakımını ve amacına uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, d) Etkinliğin başlama saatinden en az 15 dakika önce gençlik merkezinde bulunmak, etkinliğe katılan gençlerin devam durumunu kontrol etmek ve disiplini sağlamak.

 

KAYNAK: www.kamusaati.com


Kaynak: Kamu Saati Özel

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber