Devlet memur alımı nisan 2020 güncel kamu personel alımı ilanları

Devlet kadrolarına memur alımı 2020 nisan,bayrama kadar memur alınacak mı

Devlet memur alımı nisan 2020 güncel kamu personel alımı ilanları
27 Nisan 2020 Pazartesi 22:47

Hem corona virüsün sağlık yönden etkisi hem de ekonomik olarak etkisini az da olsa gidermek için devlet,bazı kadrolarına personel almayı bırakmadı aksine emekli olan ya da işten bazı nedenlerden ötürü ayrılan personellerin yerine yeni memurlar almaya devam ediyor.

Özellikle covid -19'un ciddi etkisi ile devletimiz sağlık personeli alımlarını hızlandırdı.En son 32 bin sağlıkçıyı bünyesine katan sağlık bakanlığımız, bakanlığıa bağlı bazı üniversite hastanelerine memur alımı gerçekleştirecek.

İŞTE NİSAN 2020 DÖNEMİ MEMUR ALIMI YAPACAK KURUMLAR VE İLANLARI

1-Necmettin Erbakan Üniversitesi sözleşmeli 87 sağlık personeli alacak

NİTELİK

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

01

Hemşire

74

Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

02

Sağlık

Teknikeri

2

Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

03

Diğer Sağlık Personeli

4

İlk ve Acil Yardım önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

04

Diğer Sağlık Personeli

2

Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

05

Diğer Sağlık Personeli

1

Eczane Teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

06

Diğer Sağlık Personeli

2

Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

07

Diğer Sağlık Personeli

1

Radyoloji / Tıbbi Görüntüleme önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

Laborant

1

Tıbbi Laboratuvar önlisans programından mezun olmak. Alanında en az iki yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek.

 Necmettin Erbakan Üniversitesine başvurular nasıl yapılacak?

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinin www.meramtip.com.tr adresinden online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve yukarıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. İlanımızın Resmi Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvuru yapılabilecektir. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2-Selçuk Üniversitesi sözleşmeli 38 sağlık personeli alacak

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.

Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr

Başvuru Tarihleri: 27.04.2020 (saat 08:00'den) - 11.05.2020 (saat: 17:00'a kadar)

3-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi sözleşmeli 107 sağlık personeli alacak

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ ) ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğinde istihdam edilmek üzere, 5620 Sayılı Kanun ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişiklikleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 2018 KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla sözleşmeli personel alınacaktır.

Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği

NİTELİK

KODU

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

101

Hemşire

24

Ortaöğretim Kuramlarının Hemşirelik Alanı Mezunu olmak.

102

Hemşire

70

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

103

Sağlık

Teknikeri

6

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar Teknikerliği veya Tıbbi Laboratuvar Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak

104

Diğer Sağlık Personeli

6

Ortaöğretim Kurumlarının Radyoloji Teknisyenliği Alanı mezunu olmak.

105

Diğer Sağlık Personeli

1

Yükseköğretim Kurumlarının Perfüzyon Teknikerliği Önlisans Programı/Bölümü mezunu olmak

Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı değerlendirilecektir. Önlisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

Başvuru yapılırken, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde https://personelbasvuru.ogu.edu.tr adresinde yer alan online Başvuru Formunun eksiksiz doldurulması ve aşağıda belirtilen belgelerin ilgili bölüme yüklenmesi gerekmektedir. Adaylar başvuru esnasında sistemin üreteceği referans kodunu mutlaka not ederek yapacakları kontrol işlemleri ve müracaatlarında bu kodu kullanacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

4-Dokuz Eylül Üniversitesi sözleşmeli 40 sağlık personeli alacak

Üniversitemiz Hastanesinde giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden (32 Hemşire ve 7 Sağlık Teknikeri) karşılanmak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

UYARI:

Müracaatlar, bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından "https://www.deu.edu.tr" online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-Beykoz Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Beykoz BelediyeBaşkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

S.No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

1

Zabıta Memuru

GİH

8

10

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Beden Eğitimi ve Spor lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/ Kadın

KPSSP3

70

2

Zabıta Memuru

GİH

10

4

Gıda Teknolojisi, Gıda Teknikerliği, Fermantasyon,

Fermantasyon Teknikerliği, Fermente Ürünler önlisans

programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/ Kadın

KPSS P93

70

3

Zabıta Memuru

GİH

10

4

Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/ Kadın

KPSS P93

70

4

Zabıta Memuru

GİH

10

32

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak,en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/ Kadın

KPSS P93

70

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru sırasında;

1. Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından(http://www.beykoz.bel.tr) temin edeceklerdir.

2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi

3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı

6-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü sözleşmeli 44 sağlık personeli alacak

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde giderleri Özel Bütçe gelirinden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar' da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

UNVAN

ADET

BÜTÇE

ARANILAN NİTELİKLER

NİTELİK

KODU

HEMŞİRE

30

Özel

Bütçe

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

2018 KPSS P3 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

H1

HEMŞİRE

14

Özel

Bütçe

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden Mezun Olmak.

2018 KPSS P94 Puan Türünden 60 ve Üzeri Puan Almış Olmak.

H2

BAŞVURU ŞEKLİ:

Adayların, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) www.istanbulc.edu.tr ve https://personel.istanbulc.edu.tr/adresindeki Başvuru formunu eksiksiz doldurarak aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır. Sadece bir pozisyon için aranılan nitelik kodu belirtilerek başvuru yapılacaktır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

İSTENİLEN BELGELER:

- Fotoğraflı Başvuru formu

- Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi

- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi

  - KPSS sınav sonuç belgesi

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

Başvurular Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 7 iş günü içinde www.istanbulc.edu.tr ile https://personel.istanbulc.edu.tr/ adresinde yayınlanacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin www.istanbul.edu.tr adresinden takip edilmesi gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

7-TÜBİTAK 98 personel alımı

TÜBİTAK BİLİŞİM VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLERİ TEKNOLOJİLER ARAŞTIRMA MERKEZİNE (BİLGEM) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ (BTE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR.

SON BAŞVURU TARİHİ: 05.05.2020

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Adres : Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 PK: 74, 41470 Gebze/KOCAELİ E-Posta : bilgem.ik@tubitak.gov.tr Telefon : (262) 675-2434/3517/3820/3548

NOT: DEVLET MEMUR ALIMLARININ YUKARIDAKİ 7 İLANDA GÜNCELDİR.BAŞVURULAR YENİ BAŞLAMIŞTIR..SİZE UYGUN BİR PERSONEL ALIMI SEÇENEĞİ VARSA MAVİ YAZIYLA BELİRTİLMİŞ KURUMLARIN RESMİ SİTELERİNDEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ.

Güncel devlet memur alımlarını anında takip edebilmek için mutlaka facebook sayfamıza giderek sayfamızı beğenin.Bu sayede yayınlanan ilanlar anında facebook sayfanıza düşer.Sayfamız için tıklayınız


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber