'Terör suçluları'nı ihbar edenlere 10 milyon liraya kadar ödül!

'Terör suçluları'nı ihbar edenlere 10 milyon liraya kadar ödül! Terör Suçlarının Ortaya Çıkarılmasına veya Delillerin Ele Geçirilmesine Ya Da Suç Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik hükümlerinde ödül verilmesine ve tutarına ilişkin süreç detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu yazımızda sürecin detaylarını başlıklar halinde açıklamaya çalışacağız.

'Terör suçluları'nı ihbar edenlere 10 milyon liraya kadar ödül!
19 Kasım 2021 Cuma 12:48

İşlenişine iştirak etmemiş olmak koşuluyla 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara veya yerlerini yahut kimliklerini bildirenlere para ödülü verilmektedir.

Ödül komisyonu kimlerden oluşmaktadır?

Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanlığı emniyet işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından belirlenecek üyelerden oluşmaktadır.

Ödül verilme şartları nelerdir?

Para ödülü verilebilmesi için;

a) Suçun, 3713 sayılı Kanun kapsamında bulunması,

b) Verilen bilginin, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması,

c) Ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması,

ç) Yardımcı olan tarafından verilen bilgilerin, (c) bendinde belirtilen kişiler tarafından daha önceden elde edilmemiş olması,

gerekmektedir.

Ödüllendirme için, bilgi verdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde yardımcı olanın kendisinin ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekir. Öngörülen sürede yapılmayan ödül talepleri işleme alınmaz. Yine ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı aranmaz.

Ödül miktarı nasıl belirlenir?

3713 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi kapsamında verilebilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak Ödül Komisyonunca belirlenmekte ve ilan edilmektedir.

Buna göre, ödül Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin Türk Lirasını geçemez. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabilir.
Bu parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz.

Verilecek kesin ödül miktarına;
a) Verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine etkisi,
b) Suç failinin terör örgütündeki hiyerarşik ve yönetsel konumu,
c) Suçun işlenmesinin önlenmesi ile ortaya çıkacak kamu yararı,
ç) Engellenen terör eyleminin meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ağırlığı,
d) Ele geçirilen silah, mühimmat ya da patlayıcı maddenin miktarı ve tesir gücü,
e) Ele geçirilen delillerin terör örgütünün deşifre edilmesine veya suçların ortaya çıkarılmasına katkısı,

dikkate alınarak Ödül Komisyonunca karar verilir.

Bir kişi, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebilir.

Verilebilecek azami ödül miktarının Ödül Komisyonunca ilan edilmiş olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemez. Bununla birlikte, 3713 sayılı Kanun kapsamındaki suç ve faillerinin ilan edilmemiş olması, bu suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ödül verilemeyeceği şeklinde yorumlanamaz. Bu durumda yardımcı olanlara bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde verilecek ödül miktarı Ödül Komisyonu tarafından belirlenir.

Belirlenen ödül tutarı nasıl ilan edilir?

Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları her türlü iletişim aracı ve internet/dijital ortamda yayımlanabilir. İlanların yayımlanması ve yayımdan kaldırılmasına yönelik işlemler Ödül Komisyonunca belirlenen usulle yerine getirilir.

Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları ve/veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilir.

Ödeme şekli nasıldır?

Ödeme şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir. Yine ödülün yardımcı olanın kendisine verilmesi esastır. Ancak, yardımcı olanın talebi halinde varsa kanuni temsilcisine ya da vekiline ödenebilir.

Ödül Komisyonu nasıl çalışıyor?

Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğünden belirlenecek üç üye, Jandarma Genel Komutanlığından belirlenecek üç üye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulur.

Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. Onaylanan kararlar veya belirlenen ödül miktarlarına ilişkin dosyalar tekrar Ödül Komisyonu tarafından gündeme alınmaz.

Ödül Komisyonunda alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Ödül Komisyonu; ödüle ilişkin talepleri, ilgili kolluk birimi tarafından hazırlanan dosya üzerinden inceler; ödül verilip verilmeyeceğine ve verilecek ise ödülün miktarına ilişkin karar verir.

Ödül Komisyonunun sekretarya görevi merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, taşrada il emniyet müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

Kimliklerin ve bilgilerin gizliliği nasıl sağlanıyor?

3713 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz. Hükümlerin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre işlem tesis edilir.

Suç failinin yurt dışında yakalanmasında ödül nasıl veriliyor?

Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması/ele geçirilmesi halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için, yakalanmaya/ele geçirilmeye esas bilginin yardımcı olan tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden yakalandığı/ele geçirildiği ülkeden Türkiye'ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranır.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber