Formasyon ilanları ve başvuruları 2016 bahar

Formasyon veren üniversiteleri takip eden yüz binlerce Fen-edebiyat fakültesi mezununa iyi haber. Üniversiteler bahar dönemi formasyon ilanlarını teker teker açıklıyor.

Formasyon ilanları ve başvuruları 2016 bahar
06 Ocak 2016 Çarşamba 18:03

Yüz binlerce Fen - edebiyat fakültesi mezunu bahar döneminde hangi üniversitenin formasyon ilanına çıkacağını ve üniversitelerin formasyon kontenjanının ne olacağını merakla bekliyor.  YÖK'ün formasyonda kontenjanı belirleme yetkisini üniversitelere bırakmasının ardından her üniversite farklı sayıda öğrenciye pedagojik formasyon veriyor.

2015 - 2016 eğitim öğretim yılı formasyon başvuruları genelde güz döneminde oluyor ve eğitim eylül ayında başlıyor. Ancak fakülteden mezun olamayan veya güz döneminde hiçbir formasyon programına yerleşemeyen öğrenciler için üniversiteler bahar döneminde de ilana çıkıyor ve başvuruları kabul ediyor.

İşte 2015 - 2016 Eğitim Öğretim Yılı Formasyon İlanları

Mustafa Kemal Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Sütçü İmam Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi

formasyon nedir

Pedagojik Formasyon Nedir?

Pedagoji, İngilizce “Pedagogy” kelimesinden  gelen "eğitim bilim ve teorisi" anlamını taşıyan bir kelimedir.  (bkz: TDK Sözlük)Formasyon ise İngilizce “Formation” kelimesinin Türkçesi olan “biçimlenme” olarak çevirebileceğimiz bir kelimedir. (bkz: TDK Sözlük)

Kelime anlamlarıyla bakıldığında “Pedagojik Formasyon” eğitim, öğretim verebilmek için sahip olunması gereken biçimlenme ve oluşum olarak düşünülebilir. Diğer bir deyişle “Pedagojik Formasyon” eğitimi, öğretmen olabilmek için sahip olunması gereken bir eğitimdir.  Herhangi bir disiplinin (dersin) öğretim metotlarının doğru bir şekilde kullanılması olarak da açıklanabilir.

 
Pedagojik Formasyon Nasıl Alınır?

Ülkemizde Eğitim Fakültesi öğrencileri, üniversite eğitimleri esnasında pedagoji dersleri alarak öğretmen olabilecek durumda mezun olurlar.

Oysa diğer öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumlarının mezunları ise, isterlerse ilaveten “Pedagojik Formasyon Eğitimi”  almaları gerekmektedir.

Bunu 28.01.2010 tarihli T.C. YÖK kararı gereği, öğretmen yetiştiren bir fakültenin / yüksek okulun bir bölümünde ya öğrenci iken ya da mezuniyet sonrasında gerekli bazı koşulları sağlamak suretiyle yapabilmektedirler.

‘Pedagojik Formasyon Eğitimi’ne aşağıdaki şartlara göre öğrenci kabul edilmektir:

Lisans mezunu iseniz ve lisans mezuniyet ortalamanız en az 2,5/4 ya da 65/100 ise doğrudan bu eğitimi verebilecek üniversitelere başvurarak pedagojik formasyon eğitimi alabilirsiniz.

YÖK, hangi üniversitelerin “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası” verebileceğini her yıl vereceği izin ve yetki ile belirlemekte ve bu durumda formasyon sertifikası eğitimi verebilecek üniversiteler listesinde değişiklikler olabilmektedir. YÖK her üniversite her yıl farklı miktarlarda kontenjan vermektedir. Üniversiteler ise bu kontenjanı yine YÖK izni ile ` kendi mezunlarına, % 40 farklı üniversite mezunlarına olacak şekilde dağıtır. Hangi bölümden kaç kişi alınacağını yine üniversiteler serbest iradeleriyle kendileri belirlerler. Örneğin kimi üniversiteler İlahiyat fakültesi mezunu ya da spor bölümlerinden mezunları kabul etmezken, kimileri kabul ediyorlar. Burada belirleyici rolü, o üniversitede var olan fakülteler belirlemektedir.

Pedagojik Formasyon Eğitimine Başvuru Yapabilen Bölüm veya Fakülteler

1.         Aile ve Tüketici Bilimleri
2.         Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
3.         Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
4.         Arap Dili ve Edebiyatı
5.         Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı
6.         Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
7.         Basım ve Yayımcılık
8.         Basın ve Yayın
9.         Beslenme ve Diyetetik
10.       Bitkisel Üretim
11.       Bahçe Bitkileri
12.       Bitki Koruma
13.       Biyoloji (Botanik)
14.       Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği
15.       Bilgisayar Teknolojisi Bölümü /Bilgisayar    Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü
16.       Bilgi Teknolojileri
17.       Bilgisayar Mühendisliği
18.       Biyoloji Bölümü
19.       Biyomedikal Mühendisliği
20.       Biyokimya
21.       Coğrafya Bölümü
22.       Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
23.       Çalgı Yapımı Bölümü
24.       Çeviribilim Bölümü (İngilizce)
25.       Çevre Mühendisliği
26.       Çevre Bilimleri ve Yönetimi
27.       Çince Mütercim Tercümanlık Bölümü
28.       Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü
29.       Çocuk Gelişimi Bölüm
30.       Deniz Ulaştırma İşletme  Mühendisliği
31.       Diş Hekimliği Fakültesi
32.       Drama
33.       Drama ve Oyunculuk
34.       Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü
35.       Endüstriyel Tasarım Bölümü
36.       Ev Ekonomisi Bölümü
37.       Ev Ekonomisi Yüksek Okulu
38.       Elektrik Mühendisliği
39.       Elektrik-Elektronik Mühendisliği
40.       Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
41.       Enstrüman Yapım Bölümü
42.       Ebelik Bölümü
43.       Ergoterapi Bölümü
44.       Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
45.       Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu
46.       Fizik Bölümü
47.       Fizik Mühendisliği
48.       Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
49.       Fransızca Dili ve Edebiyatı Bölümü
50.       Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)
51.       Fotoğraf
52.       Fotoğraf ve Grafik Sanatları
53.       Gazetecilik
54.       Gazetecilik ve Halkla İlişkiler
55.       Geleneksel Türk El Sanatlar
56.       Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
57.       Gemi İnşa Mühendisliği
58.       Gemi İnşaatı Mühendisliği
59.       Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri   Mühendisliği
60.       Gıda Mühendisliği
61.       Gıda Teknolojisi(lisans)
62.       Grafik Bölümü/Anasanat Dalı
63.       Grafik Tasarım
64.       Grafik Tasarımı
65.       Güverte Bölümü
66.       Halkla İlişkiler
67.       Halkla İlişkiler ve Tanıtım
68.       Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
69.       Harita Mühendisliği
70.       Havacılık Elektrik ve Elektroniği
71.       Hemşirelik Yüksekokulu
72.       Hemşirelik Bölümü
73.       Heykel
74.       Hukuk Fakültesi
75.       İç Mimarlık
76.       İlahiyat Fakültesi
77.       İletişim Sanatları
78.       İletişim
79.       İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
80.       İngiliz Dil Bilimi Bölümü
81.       İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü
82.       İnşaat Mühendisliği
83.       İspanyol Dili ve Edebiyatı
84.       İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
85.       İtalyan Dili ve Edebiyatı
86.       Japon Dili ve Edebiyatı
87.       Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
88.       Kamu Yönetimi
89.       Kimya Bölümü
90.       Kimya Mühendisliği
91.       Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği
92.       Lojistik Yönetimi
93.       Matematik Bölümü
94.       Matematik-Bilgisayar Bölümü
95.       Medya ve İletişim Sistemleri
96.       Medya İletişim Sistemleri
97.       Mekatronik Mühendisliği
98.       Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
99.       Meteoroloji Mühendisliği
100.     Mimarlık
101.     Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)
102.     Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Almanca)
103.     Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Fransızca)
104.     Müzik Bölümü/anabilimdalları
105.     Oyunculuk
106.     Peyzaj
107.     Peyzaj Mimarlığı
108.     Plastik Sanatlar
109.     Psikoloji Bölümü
110.     Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü
111.     Radyo,TV ve Sinema
112.     Radyo, Televizyon ve Sinema
113.     Radyo ve Televizyon Bölümü
114.     Radyo-TV-Sinema
115.     Radyo-TV-Sinema ve Görsel Sanatlar
116.     Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
117.     Rekreasyon
118.     Resim
119.     Rus Dili ve Edebiyatı
120.     Rusça Mütercim Tercümanlık
121.     Sağlık İdaresi Yüksek Okulu
122.     Sağlık Yüksekokulu Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü
123.     Sağlık Yönetimi Bölümü
124.     Sağlık Memurluğu Bölümü
125.     Sağlık Yüksekokulu  Sağlık Memurluğu Bölümü
126.     Sanat Tarihi Bölümü
127.     Süs Bitkileri
128.     Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
129.     Seramik
130.     Seramik ve Cam
131.     Seramik ve Cam Tasarımı
132.     Sinema ve Televizyon Bölümü
133.     Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını  belgelendirenler)
134.     Su Ürünleri Bölümü/Mühendisliği
135.     Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü
136.     Şehir ve Bölge Planlama
137.     Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu(Lisans)
138.     Tarih Bölümü
139.     Telekomünikasyon Mühendisliği
140.     Televizyon Gazeteciliği
141.     Tıp Fakültesi
142.     Turizm Animasyonu
143.     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
144.     Uçak Elektrik-Elektronik
145.     Uçak Mühendisliği
146.     Uçak Gövde Bakım
147.     Uçak Motor Bakım
148.     Uçak Gövde-Motor
149.     Uluslararası Lojistik
150.     Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
151.     Ulaştırma ve Lojistik
152.     Veteriner Fakültesi
153.     Ziraat Fakültelerinin;
1.         Bahçe Bitkileri
2.         Tarla Bitkileri
3.         Toprak
4.         Bitki Koruma
5.         Gıda Teknolojisi
6.         Süt Teknolojisi
7.         Hayvansal Üretim
8.         Zootekni
9.         Tarım Makineleri
10.       Tarımsal Mekanizasyon
11.       Kültür Teknik-Makine
12.       Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı ile Devlet Konservatuvarının;
1.         -Temel Bilimler Bölümü
2.         - Kompozisyon Bölümü
3.         - Ses Eğitimi Bölümü
4.         - Müzik Bilimleri Bölümü
5.         - Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı  Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
6.         - Bando Şefliği
7.         - Folklor ve Etnomüzikoloji
8.         - Müzikoloji
9.         - Opera
10.       - Şan ve Opera
11.       - Türk Sanat Müziği
12.       - Çalgı Yapımı
13.       - Şan
14.       - Türk Halk Oyunları
15.       - Türk Müziği
16.       - Türk Musikisi
17.       - Koro
18.       - Müzik Teknolojisi
19.       - Müzik Teorisi
20.       -Türk Halk Müziği
21.       -Türk Halk Müziği(Ses Eğitimi Anasanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı)


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Zu - 3 yıl önce
Tekstil muhendisleri niye Dahl degil bu Lisette?

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber