KYK ve Eğitim Bir-Sen arasında çalışma raporu imzalandı

Genel müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2016 Çalışma Raporu imzalandı.

KYK ve Eğitim Bir-Sen arasında çalışma raporu imzalandı
27 Ekim 2016 Perşembe 21:12

Eğitim-Bir-Sen ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürlüğü arasında yapılan Kurum İdari Kurulu (KİK) Ekim 2016 Çalışma Raporu imzalandı.

Genel müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, Eğitim-Bir-Sen’in kurulun gündemine taşıdığı anlaşma maddeleri şunlar:

PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVINA GİRMELİ

Konu:
 Asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalı ya da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde, Danıştay 16. Dairesi’nin 03.07.2015 tarihli ve E:2015/1156 sayılı dosyasındaki yürütmenin durdurulması kararındaki gerekçeler gözetilerek gerekli değişiklikler yapılmalıdır.

Görüş: Danıştay 16. Dairesi’nin 03.07.2015 tarihli ve E:2015/1156 sayılı kararıyla Kurum Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Görevde Yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak şartlarını içeren 6/3-a-2, 6/3-b-2, 6/3-c-2, 6/3-d-2, 6/3-e-2 maddelerinin yürütmesi durdurulmuştu. İşbu karara ilişkin kurumumuz tarafından yapılan itiraz Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından incelenmiş ve YD İtiraz No: 2015/1329 sayılı kararı ile oy birliği ile söz konusu maddelere ilişkin itirazlar reddedilmiştir. Diğer taraftan, 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nin dayanağı olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik’te, Bakanlar Kurulu’nun 2016/9380 sayılı kararıyla bazı maddelerde değişiklikler yapıldığından, bu değişikliklere uygun olarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, mezkûr yönetmelikte Bakanlar Kurulu’nca ön görülen sürede değişiklik yapılmasının uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Konu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin açıklanmasını müteakiben kurum çalışanları için sınav konuları çerçevesinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.

Görüş: Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının açılmasını müteakip Kurum Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını kazanıp da ilgili kadroya ataması yapılan personelin bir plan dâhilinde hizmet içi eğitime alınması uygun görülmektedir.

SERVİS HİZMETİ SAĞLANMALI

Konu:
 Merkez ve taşra teşkilatında memur kadrosunda görev yapan personel ile yurt yönetim memuru kadrosunda olmasına rağmen taşra teşkilatında görev yapan personelin istekleri dâhilinde ilgili mevzuat çerçevesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanması sağlanmalıdır.

Görüş: 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı ile mutabakata gidilmek suretiyle, mevcut boş memur kadroları, bilgisayar işletmeni ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına dönüştürülmektedir. Birim ve il müdürlüklerinin teklifleri de dikkate alınarak mevcut kadro imkânları ölçüsünde ve hizmet gereğine dayalı olarak söz konusu kadrolara atama yapılmakta olup, buna göre çalışmaların sürdürülmesi uygun görülmektedir.

Konu: Servis hizmetinden faydalanamayan personelin mağduriyet yaşamaması için nöbet ve vardiya değişim saatlerinin imkânlar dâhilinde servis saatlerine göre düzenlenmesi yönünde genel bir yazı düzenlenmelidir.

Görüş: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günlük çalışma saatlerini düzenleyen 100. maddesine göre günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Devlet Personel Başkanlığı’nın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu’nca, illerde valiler tarafından tespit olunacağı hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden tespit edilen günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri dikkate alınarak servis hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirilmektedir.

Bu itibarla, hafta içinde genel olarak 17.30-24.00 saatleri arasında özel hizmet, 24.00-08.30 saatleri arasında gece hizmetini yürüten nöbetçi memurların servis hizmetinden faydalanmaları mümkün olamamaktadır. Ancak vardiyalı çalışan personelin imkanlar dahilinde kısmen de olsa servis hizmetlerinden faydalanabilmeleri için yetkili amirler tarafından hizmette herhangi bir aksamaya ve diğer vardiyalı personelin mağduriyetine sebebiyet vermemek kaydıyla vardiya saatlerinin servis saatleri göz önüne alınarak düzenlenmesi uygun görülmektedir.

NÖBET İZNİ TAMAMEN KULLANILMALI

Konu
: Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı kapsamında nöbet izinlerinin herhangi bir sebeple kullanılmaması halinde, iznin 10 günü aşan kısmının da kullandırılması sağlanmalıdır.

Görüş: Konu ile ilgili olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 178. maddesinin B fıkrası gereğince, “Kurumlar gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti vermeksizin çalıştırabilirler. Bu durumda personele yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilir. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yıl içinde kullandırılabilir” hükmüne istinaden Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı’nda gerekli düzenleme yer almakta olup, bu kapsamla ilgili personelin izin kullanması hususunda birim amirlerinin gerekli hassasiyeti göstermeleri uygun görülmektedir.

Konu: 09.08.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliği’nin 36. maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde hazırlanacak özel ve gece hizmetleri usul ve esasları ile ilgili hususlarda yetkili sendikanın da görüşü alınmalıdır.

Görüş: İlgili mevzuat çerçevesinde, kurumumuz Özel ve Gece Hizmetleri Talimat Taslağı hazırlanmış olup, konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir. Kayıtlarımızın tetkikinde, mezkûr talimatla ilgili hususların özellikle de fazla çalışma ücreti ve nöbet izinlerine ilişkin konuların değişik tarihlerde Kurum İdari Kurulu toplantılarında gündeme geldiği ve konularla ilgili yapılan çalışmalar hakkında kurum temsilcileri ve sendika temsilcilerinin görüşlerinin ilgili raporlarda yer aldığı görülmektedir. Nitekim 23.08.2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme’nin Üçüncü Kısım İkinci Bölümünde yer alan Eğitim Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme’nin 20. maddesinde, ‘Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda görev yapan personelden, kendilerine Yılı Bütçe Kanununa Ekli (K) Cetveline göre çalışma ücreti ödenenlerin saat başı çalışma ücretleri bir kat artırımlı uygulanır’ hükmüne yer verilmiş olup, Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı’na göre nöbet tutan personele istenilen düzeyde olmasa bile daha önce yapılan fazla çalışma karşılığı ödenen ücretin bir kat fazlasının ödenmesi sağlanmıştır.

Bu itibarla hazırlanan mezkûr Talimat Taslağı hakkında sendika temsilcilerine bilgi verilmek suretiyle görüşleri alınmış olup, bu görüşlerin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir. 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.