Kapatılan Üniversite öğrencilerinin kayıt tarihleri

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri kayıtlarını 26-28 Eylül’de arasında yerleştikleri üniversiteye yapacak. Öğrenciler bu tarihler arasında e-kayıt yaptıracak veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını tamamlayacak.

Kapatılan Üniversite öğrencilerinin kayıt tarihleri
24 Eylül 2016 Cumartesi 14:19

Kapatılan vakıf yükseöğretim kurumlarındaki öğrencilerin tercih işlemleri 29 Ağustos'ta sona ermişti. Öğrenciler hangi üniversitelere yerleştiklerini heyecanla bekliyordu. Kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM sonuç açıklama sisteminde.

23 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 667 sayılı KHK ile kapatılan yükseköğretim kurumlarının öğrencileri Türkiye’deki diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.  Yerleştirme sonuçları, 23 Eylül 2016 tarihinde saat 02.20'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklandı.

Yerleştirilen öğrenciler, yerleştirildikleri Üniversiteye doğrudan kayıtlarını yaptıracaklardır.

KAPATILAN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI - ÖSYS

KAPATILAN ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI - DGS

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, Kanun Hükmünde Kararnamale ile kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencileri kayıtlarını 26-28 Eylül’de  yerleştikleri üniversiteye yapacak. Öğrenciler bu tarihler arasında e-kayıt yaptıracak veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını tamamlayacak. YÖK, öğrencilerin kayıt koşullarıyla ilgili bilgileri de açıkladı.

Yüseköğretim Kurulu (YÖK), 667 Karar Sayılı ‘Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’yle kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin üniversitelere yerleştirmelerinin ÖSYM tarafından tamamlandığını hatırlatarak, bu öğrencilerin 26-28 Eylül’de kayıtlarını yaptıracağını duyurdu. Öğrenciler bu tarihler arasında e-kayıt yaptıracak veya ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurarak kayıtlarını tamamlayacak. Ancak ÖSYM tarafından yerleştirme işlemi tamamlanmadan diğer üniversitelere yatay geçiş yapan veya 2016 ÖSYS sonucuna göre yerleştiği programa kayıt yaptıranlar, e-kayıt yapamayacak. Bu öğrenciler halen kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan yatay geçişlerini veya yeni kayıtlarını iptal ettirerek, yerleştikleri üniversiteye kayıt yaptırabilecek. 

2016-2017 eğitim öğretim döneminin de başladığı dikkate alınarak bu öğrencilerin diğer üniversitelere özel öğrenci olarak başvuruları 26- 29 Eylül arasında alınacak, intibak süreci de bu aşamada gerçekleştirilecek ve 3 Ekim’de duyurulacak. 

YÖK, kapatılan vakıf üniversitelerinin öğrencilerinin kayıtları ile ilgili yayınladığı belgede önemli noktalara dikkat çekti. İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde;   

Özel Öğrenci Olabilmek İçin Sadece Üniversiteye Başvurulacak

- Öğrenciler özel öğrenci olabilmek için sadece bir yükseköğretim kurumuna başvuru yapabilecek.

-Özel öğrencilik statüsü sadece kapatılan üniversitenin bulunduğu ilde olabileceği gibi Türkiye’nin herhangi bir yükseköğretim kurumunda olabilecek. Sadece kapatılan üniversitede bulunuyorsa, koordinatör üniversitede program açılacak ve öğrenciler bu programa merkezi yerleştirme sonrası, özel öğrenci olarak katılabilecek. Öğrenciler taleplerini tercihleri ile birlikte kapatılan üniversite ile ilişkilendirilen koordinatör üniversiteye yapacak. Özel öğrencilik başvurusu Ankara’daki programlar için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne, İstanbul için İstanbul Üniversitesi’ne, İzmir için ise için İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’ne yapılacak. Diğer illerdeki özel öğrencilik talepleri ilgili yükseköğretim kurumuna olacak.

-İlde mutlaka özel öğrenci statüsü bulabileceği birden fazla yükseköğretim kurumu bulunması koşuluyla kontenjan sınırı bulunacak ancak o ilde tek üniversite varsa, kontenjan uygulanmayacak ve gerektiğinde ek sınıf açılabilecek.

-Yerleştirme sürecinde veya özel öğrencilik durumunda derslerin transferi ve intibakında programın müfredatı değil program yeterlilikleri esas alınacak. Öğrencinin daha önce alıp başarılı olduğu tüm dersler kredileri ile birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli olan asgari AKTS kredisi (ön lisans: 120, lisans: 240, Diş Hekimliği: 300, Tıp: 360) dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek.

- Yerleştirildiği yükseköğretim kurumu dışında bir üniversitede özel öğrenci olarak eğitime devam edenlerin programa intibakı özel öğrenci olarak eğitim alacağı yükseköğretim kurumu tarafından yapılacak. Öğrencinin daha önce alıp başarılı olduğu tüm dersler kredileriyle birlikte sayılarak intibakı yapılacak ve mezuniyet için gerekli asgari AKTS kredisi dikkate alınarak, alması gereken dersler belirlenecek, özel öğrenci olarak eğitim aldığı üniversitede eğitimini başarı ile tamamlayarak mezuniyeti hak etmesi durumunda yerleştiği yükseköğretim kurumu tarafından herhangi bir intibak işlemi yapılmadan diploması düzenlenecek.

-Kapatılan yükseköğretim kurumu öğrencilerinden 667 sayılı KHK kapsamında ÖSYM tarafından yerleştirilmeyen, mevcut mevzuata göre yatay geçiş yapan öğrenciler 667 sayılı KHK Uygulama Esasları kapsamındaki özel öğrenci statüsünden faydalanamayacak.

- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan ve tüm derslerini alarak mezun aşamasına gelmiş ancak başarısızlık nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin tekrar derse devam zorunlulukları bulunmadığı da dikkate alınarak bu öğrenciler başarısız olduğu derslere ilişkin sınavlara koordinatör üniversitesinde girecek. Mezuniyeti hak etmesi durumunda koordinatör üniversitesi tarafından diploma düzenlenecek. Mezun duruma gelmiş staj, ek sınav, not yükseltme vb. bu durumdaki öğrenciler diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirilmiş olsa hatta kayıtlarını yaptırmış olsalar dahi bu işlem iptal edilerek tekrar koordinatör üniversitelerine iade edilecek.

- Tekemmül eden diploma ve diploma yerine geçen belgelerin düzenlenmesinin koordinatör yükseköğretim kurumu tarafından gerçekleştirilecek. Bu süreçte diploma veya diploma yerine geçen belgelerin imzalı olarak hazır olması halinde öğrencilere bu diplomaları verilecek. Diploma veya diploma yerine geçen belgelerin hazır olmaması durumunda diploma, koordinatör üniversite tarafından düzenlenecek.

Kayıtta Öğrenim Ücreti Alınmayacak

- 667 sayılı KHK uyarınca yükseköğretim kurumlarına 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz dönemi için kayıt yaptıracak öğrencilerden öğrencilerin eğitim öğretim sürecine bir an önce başlayabilmeleri, daha fazla zaman kaybetmemeleri, koordinatör üniversitelerdeki bilgi ve belgelerin yükseköğretim kurumlarına aktarılması ile gerekli evrakların ve belgelerin bu işlemler sırasında sağlanabilmesine de imkan vermek üzere, kayıt esnasında öğrenim ücreti alınmayacak. Öğrenim ücretleri güz dönemi final sınavına kadar alınabilecek. Yerleşen öğrenciler ücretlerinin ilk 3 taksitini güz döneminde, diğerlerini bahar döneminde olmak üzere 6 eşit taksitte ödeyecek. Bir sonraki eğitim dönemi için öğrenim ücretlerini peşin ödeyenler bu belgelerini ilgili yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde ayrıca ilgili akademik yıl için öğrenim ücreti ödemeyecek.

- Yerleşen öğrenciler, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunun öğrencinin yerleştiği yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kısmında herhangi bir hüküm yoksa ilgili programa ait 2015-2016 eğitim öğretim yılı için ödemiş oldukları öğrenim ücretine TÜFE oranının uygulanması ile bulunacak tutarı yerleştirildikleri yükseköğretim kurumlarına ödeyecek. Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın dışında öğrenciler için ayrı ücret miktarları belirlemeyecek. 

- Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilere yerleştirildikleri yıla ait ÖSYS kılavuzunda özel koşul ve açıklamalar kapsamında normal öğrenim süreleri boyunca sabit ödeme garantisi verilen öğrencilerden bu durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla öğrenim ücreti aynı şekilde tahsil edilecek.

-Türkçe eğitim-öğretim yapan programdan, öğrencinin kendi isteği ile yabancı dilde eğitim yapan programa geçiş yapması halinde hazırlık sınıfı için, kapatılan vakıf yükseköğretim kurumunda ilgili programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyecek.

Bursluluk Durumu Devam Edecek

-Öğrencinin yerleştirildiği üniversitede KHK kapsamında bursluluk ve ücret durumunu devam edecek. Özel öğrenci olarak devam ettiği kuruma bir ödeme yapmayacak ve bu üniversitelere ödemeler, YÖK’ün belirleyeceği usul ve esaslar kapsamında iki yükseköğretim kurumu arasında gerçekleştirilecek. Öğrencinin ikinci öğretim programına yerleştiyse de mevcut bursluluk durumu sürecek.

- Başarısızlıktan değil, ancak intibaktan kaynaklanan 1 yıllık süre uzatımı olması durumunda bu süre içinde bursluluk ve eğitim-öğretim ücreti ödenmeyecek. İntibaktan dolayı uzayan süre nedeniyle kullanılan 1 yıllık süre sonunda öğrencinin mezun olamaması durumunda bu süreden sonraki dönemler için eğitim-öğretim ücretinin kapatılan vakıf üniversitesinin yıllık eğitim-öğretim miktarının, TÜFE artışları sonrası miktarı olarak belirlenecek.

-ÖSYS ile belirli oranlarda burs kazanarak yerleşen öğrencilerin yerleştirildikleri yıla ait tercih kılavuzunda özel koşul ve açıklamalarda yer alan hususlardan sadece öğrenim ücretine ilişkin hususlar uygulanacak, burs, yurt, yemek gibi ilave destekler öğrencilere verilmeyecek.

-Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edecekleri her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin ilgili hüküm gereği Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzu’nda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları halinde programa ait öğrenim ücretinin tamamı tahsil edilecek.

- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarındaki öğrencilerin ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmesi nedeniyle 2017 yılında ÖSYS’ye başvurmaları halinde ortaöğretim başarı puanlarına uygulanan katsayı bu yerleştirme işlemi nedeniyle ortaöğretim başarı puanını yarıya indirmeyecek.

- Eğitim dili İngilizce olan programda okuyan öğrenci, yine İngilizce eğitim yapan programa geçtiyse, yerleştirildiği üniversitede tekrar hazırlık sınıfında okumayacak ve önceki üniversitesinde okuduğu hazırlık okulunun geçerli sayılacak.

- Öğretim dili Türkçe programlarda kayıtlı olan ve öğretim dili en az yüzde 30 veya tamamen yabancı dil olan programlara yerleşen öğrencilerin aranan yabancı dil düzeyini sağlamaları gerekiyor. Bu öğrenciler istenen belgeleri ibraz edemezlerse yabancı dil düzeyini belirlemek üzere sınav yapılacak.

- Türkçe dilinde eğitim yapan programda okuyan öğrencinin yabancı dilde eğitim yapan programa geçmesi durumunda, dil yetkinliğini yerleştirildiği üniversitenin koşullarına göre başarı ile tamamladıktan sonra eğitimine intibak ettirilecek ve dil farkı nedeni ile önceki yıllardaki almış olduğu dersler tekrar aldırılmayacak.

Devam Şartı Yerleştirme İşlemleri Tamamlanana Kadar Olmayacak

- Yerleştirmesi yapılan veya özel öğrenci olarak devam edeceği yükseköğretim kurumunda yerleştirme ve kayıt sürecine bağlı gecikmeler nedeniyle öğrencilerin devamsızlık durumlarının kayıt süreçleri tamamlanıp eğitime başladıkları tarih itibariyle değerlendirilecek. Yerleşme süreci tamamlanıncaya kadar olan sürede bu öğrenciler için devam şartı aranmayacak.

-Yerleştirilenlerin mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken öğrenim ücretlerini yerleştikleri üniversiteye ödemeye devam edecekleri hüküm altına alındığından, bu öğrencilerden şehit ve gazi yakını olanlar ile engelli olanlar, kapatılan üniversite tarafından muafiyet uygulandığına dair belgeleri ibraz ederlerse muafiyetleri devam edecek.

- KHK kapsamındaki merkezi yerleştirmeyle giren öğrencilerde özel öğrencilikte dönemde ders almasına ilişkin üniversitenin kendi öğrencileri ile ilgili kurallara göre işlem yapılacak, mevcut yönetmelikteki özel öğrenciler gibi bu öğrenciler için kısıtlama getiren ders alma limiti konulamayacak.

- Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında çift anadal, yan dal yapan öğrencilerin bu eğitimlerine devam edip etmeyeceklerine yerleştikleri yükseköğretim kurumu, özel öğrenci iseler, bu şekilde eğitim alacakları yükseköğretim kurumu mevcut mevzuatına göre değerlendirme yaparak, öğrencilere bildirecek. Söz konusu KHK’nın çıktığı tarihte mezun olup sadece çift anadal eğitimine devam eden öğrenciler için koordinatör üniversiteleri tarafından bu eğitim verilecek. Ancak, koordinatör üniversiteler çift anadal eğitimine ilişkin dersleri ve esasları kendileri belirleyebilecek.
loading...

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber