Kadir Gecesi Okunacak Dualar, Kadir Gecesi Resimli Mesajları, Kadir Gecesi Resimli Mesajları 2024

Kadir gecesi ne zaman?, Kadir gecesi bugün idrak edilecek. Bu önemli gecede değer verdikleri kişilerin kandilini kutlamak için Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, Pinterest gibi sosyal medyadan mesajlar atılacak. İşte en güzel, resimli ve anlamlı Kadir gecesi mesajları 2024 araştırılıyor. Günahların affolacağı bu mübarek gecede sizlerde sevdiklerinize kandil mesajı gönderebilirsiniz

Kadir Gecesi Okunacak Dualar, Kadir Gecesi Resimli Mesajları, Kadir Gecesi Resimli Mesajları 2024
Kamusaati
Kamusaati
13 Kasım 2023 Pazartesi 22:06

5 Nisan 2024 Cuma günü idrak edilecek olan kadir Gecesi için Okunacak Dualar, Kadir gecesinde okunacak dualar tesbihler, Kadir gecesi dilek duası, Kadir gecesi duası diyanet, Kadir gecesi duası arapça, Kandil gecesi okunacak dualar ve sureler, Kadir gecesinde okunacak dualar, Kadir gecesinde okunacak dualar, Kadir gecesinde okunacak dualar en güzel sözleri hazırladık.Bu güzel sözleri facebook twitter ve whatsapp ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz,Yorum ekleme bölümlerinden sayfamıza katkıda bulunabilirsiniz.

Hazırladığımız bu sayfadan seçeceğiniz sözleri resimli olarak göndermek için WhatsApp uygulamasını kullanabilirsiniz. Yazılı sözleri yollamak için ise mobil cihazlardan SMS olarak göndermeyi tercih edebilirsiniz.

 

Kadir Gecesi Okunacak Dualar

Dine, imana ve insanlığa hizmeti, Hak rızası yolunda en büyük bir vazife bilelim. Ne kadar büyük işler başarsak da, bundan nefsimiz adına maddî-manevî herhangi bir pâye çıkarmayı hiç mi hiç düşünmeyelim Ya Rabbi!

Allah’ım, Hayatımızı iman-ı kâmil yörüngeli ve ihlas donanımlı yaşamayı en birinci mesele bilelim. Duyguları, düşünceleri ve davranışları itibarıyla Hak rızasına kilitlenmiş bir hakikat eri olalım. Beraber yürüdüğümüz, aynı mefkûreyi paylaştığımız kimselerle asla rekabete girmeyelim. Onlara karşı kat’iyen kıskançlık duymayalım; aksine, onların noksanlarını giderip, eksiklerini tamamlayalım ve onlara karşı hareketlerimizde hep bir vücudun uzuvlarından herhangi bir organmış gibi davranalım Ya Rabbi!

Allahım tüm islam alemini koru eziyet altında ezilenlere yardım et amin

Kimseye gücenmeyelim; hele Hakk’a Dilbeste olanlara kat’iyen kırılmayalım. Yol arkadaşlarımızı herhangi bir fenalık içinde gördüğümüzde onlardan uzaklaşmayalım. Perdeyi yırtıp onları utandırmayalım; utandırmak bir yana, böyle bir fenalığı gördüğümüzde büyük bir hata işlemiş gibi kendimizi kınayalım. Müminlerin farklı yorumlara açık tavırlarından dolayı onlar hakkında sû-i zanda bulunmaktan kaçınalım; görüp duyduğumuz şeylere iyi yorumlar getirip ve kat’iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim Ya Rabbi!

Allahım! Nefsime takvasını ver ve nefsimi (her turlu kötü şeylerden) temizle, Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve mevlasısın.” (Müslim, "Dua", 73) (Amin)

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkıp sürekli yeryüzünde hakkı ikame etmeyi düşünelim ve senin hatırın söz konusu olduğunda da rahatlıkla bütün arzularımızdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!

Kimsenin kılına dokunmayalım, saldırıya saldırıyla mukabelede bulunmayalım. En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. Her zaman fenalıklara karşı iyilikle mukabelede bulunalım. Kötülükleri kötülerin işi sayıp, bir iyilik abidesi gibi davranalım Ya Rabbi!

Bin aydan daha hayırlı olan şu mübarek gecede yarabbi vatanımızı milletimizi ve bu yolda mücadele gösteren isimli isimsiz bütün herkesi yeryüzündeki bütün mazlumlara yardım et.Efendimizin yüzü suyu hürmetine bizleri bağışla dualarımızı geri çevirme.Amin.

Allah'im! Gerçekten Sen çok affedicisin, affı seversin, öyleyse beni affet.

Tam bir isar ruhuyla; makam ve mansıp, paye ve şöhret gibi maddî-manevî hemen her konuda yol arkadaşlarımızı öne çıkarıp kendimiz gerilerden gerilere çekilerek onların başarılarının tellalı gibi davranalım, kardeşlerimizin mazhariyetlerini alkışlayıp muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karşılayalım Ya Rabbi!

Düzenimizin bozulmasından dolayı ümitsizliğe düşmeyelim. İnsanların bize karşı olmasından dolayı sarsıntı yaşamayalım. “bu dünya, darılma dünyası değil, bir dayanma âlemidir” deyip dişimizi sıkıp sabredelim, maruz kaldığımız durumlardan kurtulmak için de alternatif çıkış yolları arayalım en kritik anlarda dahi değişik stratejiler üretip hep azm u ikdamda bulunalım Ya Rabbi!

Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanın bir ücret yeri değil de, bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım. Her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da sana karşı bir saygısızlık sayalım Ya Rabbi!

Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanın bir ücret yeri değil de, bir hizmet mahalli olduğu mülâhazasına bağlayalım. Her zaman memur bulunduğumuz sorumlulukları fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim. Netice ve sonuçla meşgul olmayı da sana karşı bir saygısızlık sayalım Ya Rabbi!

Hayatımızı Kur’an ve Sünnet çizgisinde Hak dostluğu, takva, azimet ve ihsan şuuru çerçevesinde yaşayalım. Benlik, gurur, şöhret gibi kalbi öldüren hislere karşı sürekli tetikte bulunalım kendimize nisbet edilen güzellikleri “her şey senden” deyip sana verelim. İradeye vâbeste işlerde de her zaman benden kaçıp, bize sığınalım. Hiç kimseden korkmayalım. Hiç bir hâdise karşısında telâşa kapılmayalım ve doğru bildiğimiz şeylerden asla geriye durmayalım Ya Rabbi!

Bismillahirrahmanirrahim, Ey talihsizlerin sığınağı, Ey âcizlerin güç kaynağı, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmışların yol göstereni! Ey çaresizler çaresi! Ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtının Sultanı! Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koşan, Hak’ka yürüyenlere yürümenin âdâbını öğreten, iç dünyası itibarıyla her zaman ocaklar gibi cayır cayır yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip ağyârı âhına âgâh kılmayı düşünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sığınanların ruhlarına hararet üfleyen kullarından eyle Ya Rabbi!

Allah’ım.. Gecemizi bin aydan hayırlı kıldığın gibi ömrümüzü de bin ömürden hayırlı kıl.Bizi Salihler zümresiyle birlikte haşreyle...(amin)

Sen bizleri bir Hak âşığı ve Hak rızası sevdalısı eyle. Nerede ve hangi şartlar altında olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoşnutluğuna bağlayalım

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

Allah’ım, İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dinî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başıboşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi! Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi! Mübarek Ramazan hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi.

Allah’ım, İnsanî değerlerin hor görüldüğü, dinî düşüncede kırılmaların yaşandığı, her tarafta başıboşların gürültülerinin duyulduğu günümüzde, başka bir şey değil, bizleri gönül insanları eyle ya Rabbi! Kadir Gecesi hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi! Mübarek Ramazan hürmetine gönül insanları eyle Ya Rabbi.

Allah'ım! İmanlarımıza derinlik, yüreklerimize sükûnet, amellerimize ihlas, bakışlarımıza feraset nasip eyle! Amin

Her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayıplarımızla meşgul olalım kimsenin eksiğiyle-gediğiyle uğraşmayalım. Her fırsatta iyi bir insan olma örneği sergileyelim, başkalarını daha yüksek ufuklara yönlendirip herkese bir hüsn-ü misal olalım İnsanların ayıplarına ve kusurlarına göz yumalım. Onların olumsuz tavırlarına tebessümle karşılık verelim, kötülüklerini iyilikle savalım ve elli defa rencide edilsek de, bir kerecik olsun kimseyi kırmayı düşünmeyelim Ya Rabbi!

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

Herkese sinemizi açalım, herkesi şefkatle kucaklayalım ve toplum içinde hep bir sıyanet meleği görüntüsü sergileyelim. Ama senden başka kimseden de bir şey beklemeyelim Ya Rabbi!

Allah'ım, İslama ve Müslümanlara yardım eyle; Ülkemizde ve İslam dünyasında fitne çıkarmak istiyenlere fırsat verme; Bizlere ve tüm ümmete, ümmet olma şuuru ver. Amin.

Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran
Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim, 
Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle.

MÜBAREK GECE HÜRMETİNE RABBİM
MÜSLÜMANLARI MUZAFFER EYLE
Amin

Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim, Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle. MÜBAREK GECE HÜRMETİNE RABBİM MÜSLÜMANLARI MUZAFFER EYLE Amin

Ve vakit o gecedir ki bütün geceler ona hayran Bir geceye bin ayın kadrini sığdıran Rabbim, Bu gecenin kadrini layıkıyla bilmeyi yaşamayı bizlere bahşeyle.

Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlı, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlı, cismani ve bedeni isteklere karşı her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hırs, hased, bencillik ve şehvet gibi hastalıklarla mücadele azmiyle gerilmiş tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!

İçinde bulunduğumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!

Sen bizleri, olabildiğine sabırlı ve temkinli, konuşup gürültü çıkarmadan daha çok, inandıklarını yaşayan, yaşadıklarıyla başkalarına da örnek olan bir iman ve aksiyon insanı eyle Ya Rabbi!

Allah'ım Ümmet-i Muhammed'i bağışla. Allah'ım Ümmet-i Muhammed'in kusurlarını ört. Allah'ım Ümmet-i Muhammed'in eksikliklerini gider. Allah'ım Ümmet-i Muhammed'e yardım et. Allah'ım Ümmet-i Muhammed'in işlerini kolaylaştır.

Allah’ım, Düşünce dünyamızda “benim yapmam”, “benim başarmam”, “benim sonuçlandırmam” gibi merdud mülâhazalara asla yer verme Ya Rabbi! Yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım, öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım Ya Rabbi!

Allah’ım, Düşünce dünyamızda “benim yapmam”, “benim başarmam”, “benim sonuçlandırmam” gibi merdud mülâhazalara asla yer verme Ya Rabbi! Yerine getirilmesi gerekli olan şeyleri kim yaparsa yapsın, kendimiz yapmış gibi memnun olalım, başkalarının başarılarını kendi başarılarımız sayalım, öncülük yapma şeref ve payesini de onlara bırakalım Ya Rabbi!

Allah’ım,Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanında, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rızana mazhar olma yollarını araştıralım. Senin inayetine vesile sayılan birliğe-beraberliğe olağanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!

YaRabbi, Sen affedicisin, affetmeyi seversin bizleri de affet. Vatanımızı,milletimizi,her türlü hileden,desiseden,musibetten, belalardan kem gözlerden muhafaza eyle! Farkına vardığımız yada varamadığımız,görünür görünmez şerlerden koru.Âmin.

RABBİM, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin!

Allah bizleri Kadir Gecesinin erdemine inanan ve sevabını umarak ibadet eden kullarından eyelsin. Amin

Başkalarının düşünce ve hareketlerine karşı hep saygılı kalmaya çalışalım. Paylaşmaya, beraber yaşamaya açık duralım. Oturup kalkıp aynı mefkûre insanlarıyla müşterek hareket etme yollarını araştıralım, müşterek projeler geliştirelim ve ben yerine bizi ikame etme gayreti gösterelim. Dahası, başkalarının mutluluğu yolunda rahatlıkla kendi saadetimizi feda edebilelim ve bunları yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim. Hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabımıza bir düşüş sayalım; yılandan-çıyandan kaçtığımız gibi önde görünmekten, namdan-şandan kaçalım ve unutulma murakabesine dalalım Ya Rabbi!

Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet. Hiç kimseyle cedelleşmeyelim. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Kat’iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Başkalarının anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

Sen bizlere Tavırları, davranışları itibarıyla herkesle uyum içinde olmayı lutfet. Hiç kimseyle cedelleşmeyelim. Hiç kimseye karşı düşmanlık beslemeyelim. Kat’iyen başkalarıyla rekabete ve sürtüşmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkışlayalım. Başkalarının anlayışlarına hem de konumlarına saygılı kalmaya alabildiğine itina gösterelim ya Rabbi!

Sen bizleri her zaman hakkı tutup kaldırma peşinde, mülk ve melekut alemiyle alakalı duyup hissettiklerini başkalarına duyurma iştiyakıyla yanıp tutuşan diğergamlardan eyle Ya Rabbi!

Sana açılmış elleri cevapsız bırakma Allahım! Hayra tebdil ederek dualarımızı kabul buyur Allahım! Dünya yüzündeki tüm mazlum insanlara yardım et Allahım! Mübarek Kadir gecesi Alemi islama hayırlar getirsin Allahım! Amin.

Ya Rab! Sen verdiği zaman mülkünde eksilme olmayan, fazlı keremi bol olansın. Senin üzerimizdeki ihsanını tarife kelimeler yetersiz kalır! Ya Rab! Ümmetimizi uyandır, mahkum kardeşlerimizi, hocamızı özgürlüğüne kavuştur. Sen bizleri AFFET! (Amin)

Ya Rabbi! Gerek bana dua et diyen kardeşlermn ve gerek beğeni yaparak da kendini bi şekilde belli eden tüm dostlarmın tek tek her ne derdi, sıkıntısı varsa sen yardım et ve her ne muradları varsa da sen hayrlara erdir Ya Rabbi! Amin amin amin


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.