Memur adaylarına müjde! 2016'da devlet 97 bin memur alacak

Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ve 2016 yılı hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu yıl kamuya 97 bin memurun işe alınacğını söyledi.

Memur adaylarına müjde! 2016'da devlet 97 bin memur alacak
15 Ocak 2016 Cuma 14:51

2016 yılı hedefleri ve Merkezi Yönetim Bütçe Kanun tasarısı ile ilgili görüşlerini ve 2015 yılına air değerlendirmelerini basınla paylaşan Maliye Bakanı Naci Ağbal atama bekleyen memurlara müjdeyi verdi. 2016 yılı için öngörülen devlet memuru alım sayısının 97 bin olarak belirlendiğini belirten Bakan Ağbal, bütçe ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı.

Bakan Ağbal, "2015'te merkezi yönetim bütçe açığı 22.6 milyar TL olarak, 2015 sonu tahminine göre bütçe açığı 0.1 puan daha düşük gerçekleşti ve bütçe açığı OVP hedefinin 0.1 puan altında kaldı" açıklamasını yaptı.

Ağbal sözlerini şöyle dsürdürdü, " 2015'te faiz harcamaları 53 milyar TL ile tahminin altında oldu.Bütçe gelirleri %13,6 artarak 483,4 milyar TL oldu.Bütçe gelirleri %13,6 artarak 483,4 milyar TL olurken 2015'te bütçe gelirleri 2014'e göre %13,6 arttı. Yine 2015'te bütçe gelirleri hedefin 31 milyar TL üzerinde gerçekleşti.  2015'te vergi geliri tahsilatı 2014'e göre %15,6 artış gösterdi.2015 vergi gelirleri ise  407,5 milyar TL  ile hedefin 18 milyar TL üzerinde oldu."

Ağbal, "2015 merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranı %1,2 gerçekleşti.Kamu borç stokunun milli gelire oranı ise %32,6 oldu. 2016 büyüme beklentimiz %4,5, deflatör %7,6,TÜFE %7,5. Bütçe gelirlerimiz ise 540,8 Milyar TL,açık 29,7 milyar TL olacak.2016  yılı bütçe açığı ise 29,7 milyar TL öngörüldü ve 2016'da bütçe açığı/GSYH %1,3 olacak" açıklamasını yaptı.


Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2016'da bütçe giderlerini 570,5 milyar lira olarak öngördüklerini belirterek, "2016'da merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2015 yıl sonu gerçekleşmelerine göre yüzde 11,9 artarak 540,8 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz" açıklamasını yaptı.

Ağbal, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Sonuçları ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Naci Ağbal, maliye politikasının 2016-2018 döneminde, ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacağını ifade etti.

Bu yılın bütçesinde baz aldıkları temel makroekonomik büyüklükler hakkında açıklamalarda bulunan Ağbal, "Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü 2 trilyon 207 milyar lira, reel GSYH büyüme oranı yüzde 4,5, deflatör yüzde 7,6, yıl sonu TÜFE yüzde 7,5, ihracat 155,5 milyar dolar, ithalat 210,7 milyar dolar olarak hedeflendi" diye konuştu.

Bu yılın bütçesinin AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 14'üncü bütçe olduğunu hatırlatan Ağbal, bütçenin daha öncekilerde olduğu gibi mali disiplini esas aldığını dile getirdi.

memur alımı 2016

Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2016 yılında, 2015 yıl sonu gerçekleşmelerine göre yüzde 11,9 artarak 540,8 milyar liraya ulaşacağını tahmin ettiklerini belirten Ağbal, "Vergi gelirlerinin ise 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 12,7 artarak 459,2 milyar lira gerçekleşmesini bekliyoruz" diye konuştu. Ağbal, 2016 yılı bütçesinde bütçe giderlerinin 570,5 milyar lira, faiz hariç giderlerinin 514,5 milyar lira, bütçe açığının 29,7 milyar lira, faiz dışı fazlanın 26,3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngördüklerini açıkladı.

Bu yılın merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinin alt kalemlerine ilişkin de bilgi veren Ağbal, bu kapsamda gelir vergisini 98,9 milyar lira, kurumlar vergisini 36,8 milyar lira, ÖTV'yi 116,3 milyar lira, dahilde alınan KDV'yi 51,2 milyar lira, ithalatta alınan KDV'yi 86,9 milyar lira olarak öngördüklerini bildirdi.

Bu çerçevede 2016 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,3, faiz dışı fazlanın ise yüzde 1,2 olmasının hedeflendiğini aktaran Ağbal, bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ise şöyle sıraladı:

"Personel giderleri 147,7 milyar lira, sosyal güvenlik primleri 24,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 46,4 milyar lira, cari transferler 217,7 milyar lira, sermaye giderleri 51,8 milyar lira, sermaye transferleri 7,5 milyar lira, borç verme 12,9 milyar lira, yedek ödenekler 5 milyar lira faiz giderleri 56 milyar lira."

Maliye Bakanı Naci Ağbal, gerçekleştirecekleri reformların altı temel alanda yoğunlaşacağını belirterek, "Bunlar; demokratikleşme ve adalet, eğitim, kamu yönetimi, kamu maliyesi, reel ekonomide köklü değişim ve öncelikli dönüşüm programları. Bu sayede ülkemizi yüksek gelirli ülkeler grubuna taşımayı hedefliyoruz" açıklamasını yaptı.

Ağbal, 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşme Sonuçları ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenledi.

Naci Ağbal, İstanbul ve Diyarbakır'da meydana gelen terör saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Bu yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Ağbal, tasarıyı TBMM'ye sunulmak üzere Başbakanlığa göndereceklerini ifade etti.

Küresel ekonomide kriz sonrası yavaş büyüme döneminin devam ettiğini vurgulayan Ağbal, küresel ekonominin 2003-2007 döneminde ortalama yüzde 4,8, 2011-2015 döneminde ise ortalama yüzde 3,8 büyüdüğünü söyledi.

Geçen yılın yüzde 3,1 ile küresel ekonominin kriz sonrası dönemde en yavaş büyüdüğü dönem olacağını anlatan Ağbal, "Bu yavaşlamada, gelişmiş ekonomilerde toparlanmanın istenilen düzeyde olmaması, Fed’in para politikasının gelişmekte olan ülkelerde yarattığı belirsizlik, Çin ekonomisinin yavaşlaması, emtia fiyatlarındaki hızlı düşüş, Brezilya ve Rusya gibi büyük gelişmekte olan ekonomilerdeki daralma etkili olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

Ağbal, 2016 yılından itibaren küresel ekonominin, başta ABD olmak üzere gelişmiş ülkelerdeki ekonomik toparlanmayla birlikte ivme kazanarak yüzde 3,6 büyümesinin beklendiğini ifade etti.

Genişletici para politikaları ve düşük petrol fiyatlarının gelişmiş ekonomilerde büyümeyi bir miktar yukarı yönlü hızlandırdığına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"ABD’de büyüme ve işgücü piyasası toparlanmaktadır. Buna karşın enflasyonun düşük seyri ve aşırı güçlü dolar ABD ekonomisi için risk oluşturmaktadır. Avro Bölgesi ise Avrupa Merkez Bankasının parasal genişlemesi politikasıyla durgunluktan çıkmışa benziyor. Bu bizim için olumlu bir haber ancak Avro bölgesinde büyüme ve enflasyonda beklenen iyileşme istenilen ölçüde yakalanamamış, GSYH ancak kriz öncesi seviyesine ulaşabilmiştir. Yani 2008 yılında başlayan global kriz sonrası AB ülkelerinde sağlanan ekonomik gelişmeler henüz daha büyüme olarak 2008 seviyesine yeni ulaşmıştır. 2009’dan bu yana Çin ve Hindistan hariç gelişmekte olan ekonomiler yüzde 24,6, Türkiye hariç gelişmekte olan Avrupa yüzde 13,8, Avro bölgesi ise yüzde 5,6 büyürken Türkiye reel GSYH’sini yüzde 35,2 artırmıştır."

Ağbal, gerek Avro bölgesi gerek gelişmekte olan ülkelere bakıldığında Türkiye'nin kriz sonrası dönemde büyümede sağladığı performansın dikkat çekici olduğu ifade etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, düşük emtia fiyatları, Fed’in faiz politikasına bağlı olarak yaşanan finansal kırılganlık ve sermaye çıkışlarının Hindistan hariç olmak üzere gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi olumsuz etkilediğini belirterek, gelecek dönemde Fed’in atacağı adımların söz konusu ülke piyasalarında önemli bir gösterge olacağını söyledi.

Para politikasında normalleşme süreciyle sıkılaşan finansal koşullar ve üretkenlik artışındaki düşüşlerin de tüm gelişmekte olan ülkeleri olumsuz etkilediğine dikkati çeken Ağbal, "Küresel ekonominin mevcut koşulları altında 2016 yılında gelişmiş ülkelerde toparlanmanın devam edeceği, gelişmekte olan emtia ithalatçısı ülkelerde büyümenin güçleneceği, emtia ihracatçısı ülkelerde ise büyümenin zayıflayacağı öngörülüyor. Küresel ekonomideki gelişmelere paralel olarak 2015 yılında yüzde 3,2 büyüyen küresel ticaret hacminin 2016 yılında ivme kazanarak yüzde 4,1 büyümesi bekleniyor. Küresel ticaretteki yüzde 3,2'den yüzde 4,1’e gelen artış, 2016 ekonomik gelişmeleri bakımından, bizim açımızdan son derece olumlu bir gelişmedir" diye konuştu.

"Büyümede hızlanma artacak"

Ağbal, Türkiye ekonomisinin, iki genel seçimin gerçekleştiği, finansal oynaklıklar ve jeopolitik gerginliklerin arttığı bir ortamda 2015’in 9 ayında yüzde 3,4 büyüdüğünü anımsatarak, son çeyreğe ilişkin üretim ve talep göstergelerinin de büyümede hızlanmanın artacağına işaret ettiğini söyledi. Ağbal, OVP’de 2015 için büyüme tahminini güncellediklerini hatırlatarak, "Bence Türkiye ekonomisi için OVP’nin büyüme bazında gerçekleşmeleri açısından da son derece olumlu bir neticeyle yılı bitirdiğimizi, yıl içerisinde bütün iç ve dış olumsuzluklara rağmen büyümenin ülkemizin iç dinamiklerinden kaynaklı olarak ivmelendiğini ve yüzde 4'ü yakaladığını rahatlıkla görüyoruz" ifadesini kullandı.

Naci Ağbal, 2015 yılı için büyüme tahmini yüzde 4 olarak öngördüklerini belirterek, "2016 yılında ticaret ortaklarımızda talebin artmasına bağlı olarak ihracat kanalından, siyasi ve ekonomik belirsizliklerin ortadan kalkması ve gerçekleştireceğimiz yapısal reformlara ilişkin olumlu beklentilere bağlı olarak da iç talep kanalından büyümenin ivme kazanacağını ve bu sayede 2016 yılı büyüme oranımızın yüzde 4,5 olacağını tahmin ediyoruz. Türkiye, büyümede diğer gelişmekte olan ülkeler arasında olumlu yönde gelişme sağlayacak" şeklinde konuştu.

İstihdam piyasasındaki canlılığın da ekonomideki toparlanmayı desteklediğine işaret eden Ağbal, son bir yılda yaklaşık bir milyon kişiye istihdam sağlandığını ifade etti. Ağbal, işgücüne katılım oranın da arttığını belirterek, bu nedenle işsizlik oranının 2015 ve 2016 yıllarında OVP’de öngörüldüğü üzere yüzde 10,2 olarak gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Ağbal, 2014 sonunda 46,5 milyar dolar olan cari açığın, 2015 yılı kasım ayı itibarıyla yıllık bazda 34,7 milyar dolara gerilediğine dikkati çekerek, "Cari açık Eylül 2010’dan beri en düşük düzeye inmiştir. 2015 sonunda 31,7 milyar dolara kadar gerileyeceğini öngördüğümüz cari açığın milli gelire oranının yüzde 4,4 olacağını tahmin ediyoruz. Bu küresel kriz sonrası dönemdeki en düşük orandır. 2016 yılında ise cari açığın milli gelire oranının daha da azalarak yüzde 3,9’a gerileyeceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

Doğru makroekonomik politikalar ve birinci nesil reformlar sonucunda ekonomide büyük bir başarı yakaladıklarını vurgulayan Ağbal, gelişmiş ülkelerle aradaki farkın azaldığını refah düzeyinin yükseldiğini söyledi.

Ağbal, ikinci nesil yapısal reformları hızla gerçekleştirmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Gerçekleştireceğimiz reformları altı temel alanda yoğunlaştıracağız. Bunlar, demokratikleşme ve adalet, eğitim, kamu yönetimi, kamu maliyesi, reel ekonomide köklü değişim ve öncelikli dönüşüm programları. Bu sayede ülkemizi yüksek gelirli ülkeler grubuna taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki günlerde de reform paketleri bir bir Meclis'e gelmeye ve yasalaşmaya devam edecektir, en son dün açıklanan Ar-Ge Reform Paketi de özellikle ekonomide yapısal dönüşümü sağlayacak önemli bir pakettir. 2008 yılında yapılan Ar-Ge teşvik kanunundan sonra bu alanda yapılan ikinci önemli düzenleme özelliğini taşıyor. İnşallah en yakın zamanda muhalefetin de desteğiyle bu paketi hızla Meclis'ten geçirmeyi umuyoruz."

İŞTE BAŞBAKAN DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLADIĞI REFORM PAKETİ!
* Vergi dışı gelirler ise bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artışla 75.9 milyar TL olarak gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz.  2015 başlangıç hedefimize göre 13 milyar yukarıda gerçekleşmeyi ifade etmektedir.
* 2015'te merkezi yönetim bütçe açığı milli gelire oranı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Bu olumlu performans genel devlet bazında çok daha iyi olacaktır. Son 9 yılın en iyi performansının elde edildiği yıl olacak.
* 22.6 milyar TL olarak, 2015 sonu tahminine göre bütçe açığı 0.1 puan daha düşük gerçekleşti ve bütçe açığı OVP hedefinin 0.1 puan altında kaldı.
* AB'ye üye olan ülkelerde 2015 bütçe açığı milli gelire oranı ortalama yüzde 2,5 olacağı öngörülüyor. Gerçekten olağanüstü bütçe performansı ortaya koyuldu.

* G7 ülkelerinde ise ortalama yüzde 3.5'tir. Daha kötü bir bütçe performansı var.
* Borç stokunun milli gelire oranının yüzde 32,6 olmasını bekliyoruz. Bu oran AB ülkelerinde yüzde 87,7 olarak gerçekleşecek. Borcun milli gelire bakımından oranı Türkiye son derece onurlu bir performans sergilemektedir.

* 2015'te faiz harcamaları 53 milyar TL ile tahminin altında oldu. Bütçe gelirleri %13,6 artarak 483,4 milyar TL oldu.
* Bütçe gelirleri %13,6 artarak 483,4 milyar TL olurken 2015'te bütçe gelirleri 2014'e göre %13,6 arttı. Yine 2015'te bütçe gelirleri hedefin 31 milyar TL üzerinde gerçekleşti.
* 2015'te vergi geliri tahsilatı 2014'e göre %15,6 artış gösterdi. 2015 vergi gelirleri ise  407,5 milyar TL  ile hedefin 18 milyar TL üzerinde oldu.
* 2015 merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranı %1,2 gerçekleşti.Kamu borç stokunun milli gelire oranı ise %32,6 oldu. 2016 büyüme beklentimiz %4,5, deflatör %7,6,TÜFE %7,5. Bütçe gelirlerimiz ise 540,8 Milyar TL,açık 29,7 milyar TL olacak. 2016 yılı bütçe açığı ise 29,7 milyar TL öngörüldü ve 2016'da bütçe açığı/GSYH %1,3 olacak.
* 2016'da eğitime ayrılan kaynak %25 artarak 109,3 milyar TL,sağlık harcamaları ise %18 artarak 95 milyar TL olacak. 2016'da tarımsal destekleme bütçesi ise 11,6 milyar TL olacak.
* 2016'da bütçe giderleri 570,5 milyar lira olarak belirlendi. 2016'da merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2015 yıl sonu gerçekleşmelerine göre yüzde 11,9 artarak 540,8 milyar liraya ulaşacağını tahmin ediyoruz.

* Maliye politikası 2016-2018 döneminde, ekonomik istikrarın desteklenmesine, büyüme potansiyelinin yukarı çekilmesine, yurt içi tasarrufların artırılarak cari açığın kontrol altında tutulmasına ve fiyat istikrarına yardımcı olacak şekilde uygulanacak.

* Bu yılın bütçesinde baz alınan temel makroekonomik büyüklükler Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyüklüğü 2 trilyon 207 milyar lira, reel GSYH büyüme oranı yüzde 4,5, deflatör yüzde 7,6, yıl sonu TÜFE yüzde 7,5, ihracat 155,5 milyar dolar, ithalat 210,7 milyar dolar olarak hedeflendi.

* Bu yılın bütçesinin AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 14'üncü bütçe. Bütçenin daha öncekilerde olduğu gibi mali disiplin esas alındı.

*Merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2016 yılında, 2015 yıl sonu gerçekleşmelerine göre yüzde 11,9 artarak 540,8 milyar liraya ulaşacak.

* Vergi gelirlerinin ise 2016 yılında 2015 yılına göre yüzde 12,7 artarak 459,2 milyar lira gerçekleşmesini bekliyoruz"

* 2016 yılı bütçesinde bütçe giderlerinin 570,5 milyar lira, faiz hariç giderlerinin 514,5 milyar lira, bütçe açığının 29,7 milyar lira, faiz dışı fazlanın 26,3 milyar lira olarak gerçekleşmesini öngörüyoruz.

* Bu yılın merkezi yönetim bütçe vergi gelirlerinin alt kalemlerine ilişkin bu kapsamda gelir vergisini 98,9 milyar lira, kurumlar vergisini 36,8 milyar lira, ÖTV'yi 116,3 milyar lira, dahilde alınan KDV'yi 51,2 milyar lira, ithalatta alınan KDV'yi 86,9 milyar lira olarak öngörüyoruz.

* Bu çerçevede 2016 yılında bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,3, faiz dışı fazlanın ise yüzde 1,2 olmasının hedeflendiğini aktaran Ağbal, bütçe giderlerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımını ise şöyle sırandı;

* Personel giderleri 147,7 milyar lira, sosyal güvenlik primleri 24,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 46,4 milyar lira, cari transferler 217,7 milyar lira, sermaye giderleri 51,8 milyar lira, sermaye transferleri 7,5 milyar lira, borç verme 12,9 milyar lira, yedek ödenekler 5 milyar lira faiz giderleri 56 milyar lira.
* 2016 bütçesi vatandaşa hizmet götürme odaklı olarak hazırlanmış bir bütçedir. 2016 bütçesi seçim dönemimizde vatandaşlarımıza yönelik vaatlerimizin yansıtıldığı bir bütçe olmuştur. Kamuda 97 bin personel alınacak.


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Selim - 5 yıl önce
Hiç de az değil.
Avatar
mehlika sultan - 5 yıl önce
İnşaAllah diyanet te fahri kuran kursu öğreticileri ni kadroya alır ..

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber