14 Haziran 2018 Perşembe Tarihli Atama Kararları - Resmi Gazete Atama Kararları

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, bugünkü 14 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

14 Haziran 2018 Perşembe Tarihli Atama Kararları - Resmi Gazete Atama Kararları
14 Haziran 2018 Perşembe 11:30

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, bugünkü 14 Haziran 2018 tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı: 2018/313

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +7000 ek göstergeli Teftiş Kurulu Başkanlığına, Saim İLÇİOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 tlncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Başbakan yürütür.

Başbakan Yardımcılığından:
Karar Sayısı: 2018/149

1. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünde boş bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine (Hazine) Yusuf Rıza UZUNPOSTALCI'nın atanması, 4904 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Başbakan Yardımcısı yürütür.

Adalet Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/227

1- Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39654) Alparslan TUFAN'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39674) Mehmet ÇAĞLAR'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (39877) İbrahim BOZYEL'in,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42018) Mehmet TETİK'in,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42142) Abdulhalim SAĞLAM'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42151) Mehmet Zeki AYDIN'm,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (42536) İbrahim TAV'ın,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (95089) İbrahim ATAKUR'un,

Adalet Başmüfettişliğine, Adalet Müfettişi (101681) Ramazan AKCAN'ın,

2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 37 nci maddesi gereğnce atanmaları uygun görülmüştür.

2 - Bu kararı Adalet Bakanı yürütür.

Avrupa Birliği Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/243

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve 4-3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Bilge ÖZTAŞ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Karan Avrupa Birliği Bakanı yürütür.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/359

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcılığına Hizmet Sunumu Genel Müdürü Lütfi AYDIN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 5502 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/189

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu +3000 ek göstergeli;

Çankırı Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Ali YARANBAŞI'nın,

Erzincan Ticaret İl Müdürlüğüne Recai PALABIYIK'm,

Erzurum Ticaretİl Müdürlüğüne Muhammet GÜNEŞ'in,

Giresun Ticaret İl Müdürlüğüne Ali YILDIRIM'ın,

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğüne Veysi UZUNKAYA'nın,

Mersin Ticaretİl Müdürlüğüne Hacı Akif YILDIZ'ın,

Sivas Ticaret İl Müdürlüğüne Selim BAŞ'ın,

Atanmaları;

657 sayılı Kanunun 68ZB, 71, 74 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/369

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Hülya ABDULA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 inci maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/146

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Ali GÖÇER'in atanması 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/191

1. Açık bulunan 5 inci derece kadrolu Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Saltuk Buğra EKİNCİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 36/A-ll ve 76 nci maddeleri ile 2451 saydı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/195

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 6400 ek göstergeli Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığına Mustafa ÇOLAK'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/177

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Ahmet Hamdi YILMAZ'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakam yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2018/237

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Betül KUTLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2. Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/199

1 - Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Tuba GÜNER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 60 (ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2 - Bu Karan Ülaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/200

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli;

- I. Bölge Müdürlüğüne (İstanbul) Rüşdü AKDULUN'un,

- II. Bölge Müdürlüğüne (Ankara) Kemal YILMAZ'ın,

- III. Bölge Müdürlüğüne (İzmir) Hacer EKE'nin

- IV. Bölge Müdürlüğüne (Bursa) Yusuf TAŞKAN'ın,

- V. Bölge Müdürlüğüne (Adana) Ecvet DOĞAN'ın,

- VII. Bölge Müdürlüğüne (Gaziantep) Nihal Seyyit MİÇİLLİOĞLU'nun,

- VIII. Bölge Müdürlüğüne (Diyarbakır) Mehmet YILKIRAN'ın,

- IX. Bölge Müdürlüğüne (Samsun) Mustafa Seçkin BUZ'un,

- X. Bölge Müdürlüğüne (Erzurum) Cevahir DİLAVER'in,

- XI. Bölge Müdürlüğüne (Trabzon) İhsan GÜMRÜKÇÜ'nün,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı: 2018/337

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine Mehmet KOÇYİĞİT'in atanması, 657 saydı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

2- Bu Karan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.
 

14 Haziran 2018 Tarihli ve 30451 Sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.
 


İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber