10 Şubat 2017 tarihli Atama Kararları

Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, bugünkü 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

10 Şubat 2017 tarihli Atama Kararları
10 Şubat 2017 Cuma 10:03

Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları, bugünkü 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 2016/949


1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Başbakanlık Müşavirliğine, Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hamdi YILDIRIM'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Başbakan yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/27

1- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Tapu ve Kadastro Van Bölge Müdürlüğüne Yücel SERDAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/951

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Personel Dairesi Başkanlığına, Evren DİNÇER'in atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/952

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Başmüfettişliğe, Muhittin SOYVURAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/930

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına, Togan ORAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/931

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğüne, Büyükelçi, Bakanlık Müşaviri Kerem Ahmet KIRATLI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/953

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Dış Politika Danışma Kurulu Üyeliğine, Büyükelçi, Müsteşar Yardımcısı Ayşe SİNİRLİOĞLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/954

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Müsteşar Yardımcılığına, Büyükelçi Murat Yavuz ATEŞ'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Dışişleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/955

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Kültürel Diplomasi Genel Müdür Yardımcılığına, Ayşegül GÖKÇEN KARAASLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/28

1. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine Zafer BENLİ'nin atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/958

1. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BİÇER'in Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden alınması, açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdür Yardımcılığı ve bu suretle boşalacak olan Yönetim Kurulu Üyeliğine Murat Zekeriya AYDIN'ın atanması,
657 sayılı Kanunun 68/B ve 74 üncü maddeleri, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/961

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcılığına Suat ÜNAL'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2690 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/962

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Adıyaman Ticaret İl Müdürlüğüne, Ömer USLU'nun atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/963

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne, Ömer Tuncay BAYSÜLEN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/964

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Bilecik Ticaret İl Müdürlüğüne, Şinasi BALTA'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/965

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Elazığ Ticaret İl Müdürlüğüne, Bilal ÖZTÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/966

1- Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Aydın Ticaret İl Müdürlüğüne, Şeref YAZICI'nın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu kararı Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/967

Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Abdullah KILIÇ'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/968

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Şeref TALİ'nin atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/50

1. Adana Defterdarı Metin OTAK ile Osmaniye Defterdarı Niyazi ÖZKAYA'nın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınmaları, 2451 sayılı Kanunun nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/924

1. 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli,
- Malatya Defterdarlığına Hakkari Defterdarı Ali YILDIRIM'ın,
- Hakkari Defterdarlığına Mehmet AR'ın,
- Antalya Defterdarlığına Bursa Defterdarı Yusuf ATILĞAN'ın,
- Bursa Defterdarlığına Sivas Defterdarı Mehmet YAZAR'ın,
- Sivas Defterdarlığına Muş Defterdarı Mustafa YUMUŞAK'ın,
- Muş Defterdarlığına Mustafa BAKIR'ın,
- Aydın Defterdarlığına Umut Engin YÜCESOY'un,
- Yozgat Defterdarlığına Elazığ Defterdarı Erdoğan YILDIRANER'in,
- Mersin Defterdarlığına Nevşehir Defterdarı Hatice İŞCEN ERCOŞMAN'ın,
- Nevşehir Defterdarlığına Orhan TAŞ'ın,
- Manisa Defterdarlığına Şenol GEZER'in,
- Balıkesir Defterdarlığına Edirne Defterdarı izzet PATAN'ın,
- Kırklareli Defterdarlığına Van Defterdarı Mehmet DURUSOY'un,
- Van Defterdarlığına Murtaza KAMAR'ın,
- Denizli Defterdarlığına Çorum Defterdarı Ali SORMAZ'ın,
- Çorum Defterdarlığına İğdır Defterdarı Durak SERCAN'ın,
- İğdır Defterdarlığına Abdülkadir BÜYÜKFIRAT'ın,
- Rize Defterdarlığına Ardahan Defterdarı Mehmet DOĞAN'ın,
- Ardahan Defterdarlığına Doğan ADIGÜZEL'in,
- Gaziantep Defterdarlığına Metin TAMKOÇ'un, .
- İsparta Defterdarlığına Ağrı Defterdarı Nazım KAYA'nın,
- Ağrı Defterdarlığına Mehmet TURAL'm,
- Kastamonu Defterdarlığına Karaman Defterdarı İhsan MİNTAŞ'ın,
- Kahramanmaraş Defterdarlığına Bitlis Defterdarı Mehmet ÇOBAN'ın,
- Bitlis Defterdarlığına Ferit ÖZÇELİK'in,
- Ordu Defterdarlığına Kemalettin IŞIK'ın,
- Sinop Defterdarlığına Naci GÜNAYDIN'ın,
- Bartın Defterdarlığına Muhammed Osman ŞENER'in,
- Artvin Defterdarlığına İbrahim B AYRAKTAR'ın,
- Diyarbakır Defterdarlığına Batman Defterdarı Mecit ÖZDEMİR'in,
- Batman Defterdarlığına Ali Osman BİLGİLİ'nin,
- Erzincan Defterdarlığına Kars Defterdarı Hüseyin SAVAN'ın,
- Kars Defterdarlığına Senem TOPAL'ın,
- Erzurum Defterdarlığına Fahrettin PALAOGLU'nun,
- Bayburt Defterdarlığına Yüksel ERTEKİN'in,
- Bingöl Defterdarlığına Mesut AKBULUT'un,
- Şımak Defterdarlığına Muğdat ENTERİLİ'nin,
- Tunceli Defterdarlığına Tahir BAYINDIR'ın,

atanmaları 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Maliye Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/970

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Vergi Başmüfettişliklerine Osman ÖZTÜRK, Hakan BOZTAŞ ile Nihat ÖZCAN'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 68/B ve 76 ncı maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 18 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/625

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne Ercan TÜRK'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/626

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Doç. Dr. Bayram ÇETİN'in atanması, 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Milli Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/630

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Aziz GÜN'ün atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/24

1. Boş bulunan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Tümgeneral Gürsel YÜZ'ün atanması, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

Milli Savunma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/31

1. Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Personel Genel Müdür Yardımcılığına Adem ARSLAN'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 59 ve 93 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Milli Savunma Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2017/47

1. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli 4. Bölge Müdürlüğüne (Konya) Birol ÇINAR'ın atanması, 657 sayılı Kanunun 71 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/750

1. Orman Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Genel Müdür Yardımcılığına Ahmet İPEK'in atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2. Bu Kararı Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
Karar Sayısı : 2016/810

1- Karayolları Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Van 11 inci Bölge Müdürlüğüne Ahmet Turan GÜLHAŞ'ın atanması,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür.
2- Bu Kararı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.


Başbakanlık ile Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları için TIKLAYINIZ.

10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete için TIKLAYINIZ.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber