Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin ilanda belirtilen çeşitli birimlerine Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 74 Öğretim Üyesi alıyor
Kamusaati
Kamusaati
27 Mayıs 2021 Perşembe 01:38

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ)
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanunun 5572 sayılı Kanunla değiştirilen 24. ve 26. maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen Öğretim Üyesi Kadrolarına Başvuru, Görev Süresi Uzatımı, Atanma ve Yükseltilme Kriterleri (http://personel.comu.edu.tr/mevzuatlar/akademik-kadro-atamakriterleri.html) uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların ilanda açıklama olarak belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

Başvurular ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresinden kabul edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)

1. Profesör ve Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların anabilim dallarını belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, diplomalarının tasdikli örneğini, onaylı kimlik kartını, bilimsel çalışma ile yayınlarını, Doçentlik Belgelerini, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini, adli sicil kayıtlarını, Sigortalı çalışanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış hizmet döküm belgelerini online olarak (https://ilan.comu.edu.tr/) adresine yüklemeleri gerekmektedir. Adayların Rektörlüğe hitaben yazdıkları başvuru dilekçelerinde başvurdukları birim ve anabilim dalı ile ilanın açıklama kısmında ifade edilen ek şart ve çalışma alanlarına ait yeterlikleri sağladıklarını belirtmeleri ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.
2. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve/veya iptal edilecektir.
3. Sadece bir kadroya başvuru yapılabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayın tüm başvuruları iptal edilir.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
5. Erkek adayların dosyalarına askerlik durum belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
6. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanda iptal ve/veya ilanda değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BİGA İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
1 EKONOMETRİ YÖNEYLEM 1 - - Sağlık Harcamaları, Döviz Kuru, Panel Veri Analizi, Feder- Ram Modeli alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
2 İKTİSAT İKTİSAT TEORİSİ 1 - - Makro İktisat alanında Doçent unvanını almış olmak. Ekonomik ve Politik Risk, Politik İstikrar ve Küreselleşme
alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
3 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YETİŞTİRİCİLİK 1 - - Su Ürünleri Fakültesi mezunu olmak. Makro Alg Biyoteknolojisi ve Makro Alg Yetiştiriciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
4 EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM YÖNETİMİ 1 - - Kapsayıcı ve kaynaştırma eğitimi ile yönetsel etkililik
konularında çalışmalar yapmış olmak.
5 MATEMATİK VE
FEN BİL.EĞİTİMİ
FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ 1 - - Doçentliğini Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak. STEM
eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
6 TÜRKÇE VE
SOSYAL BİL.EĞİTİMİ
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ - 1 1 Doçentliğini Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi bilim alanında almış olmak. Cumhuriyet Tarihi alanında ve Çanakkale
Savaşları konusunda çalışmalar yapmış olmak.
7 TÜRKÇE VE SOSYAL
BİL.EĞİTİMİ
TÜRKÇE EĞİTİMİ 1 - - Çağdaş Türk Lehçeleri ve Türk Dili grameri alanlarında çalışmalar ve yayınlar yapmış olmak.
8 YABANCI DİLLER EĞİTİMİ İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ - 1 1 Doçentliğini Yabancı Dil Eğitimi (İngilizce) bilim alanında almış olmak. Çocuklara İngilizce Öğretimi alanında çalışmalar yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
9 FİZİK ATOM VE MOLEKÜL
FİZİĞİ
- 1 1 Langmuir-Blodgett ince film yöntemiyle gaz sensörü üretimi
konusunda çalışmalar yapmış olmak.
10 KİMYA ANORGANİK KİMYA 1 - - Doçentliğini Anorganik Kimya alanında almış olup, schiff bazlarının sensör özellikleri ve biyolojik aktiviteleri konularinda
çalışmalar yapmış olmak.
11 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GEN. MOLEKÜLER HÜCRE BİYOLOJİSİ 1 - - Doçentliğini Biyoloji alanında almış olmak. İnflamasyon ve nöroinflamasyona karşı ilaç öncü bileşikler belirleme ve
geliştirme üzerine bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
12 TARİH TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ 1 - - Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Askeri tarih, Atatürkçü düşünce sistemi ve Türkiye’de genel seçimler konularında çalışmalar
yapmış olmak.
13 TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
ESKİ TÜRK DİLİ - 1 1 Kıpçak ve Çağatay Türkçesi üzerine çalışmalar yapmış olmak.
14 TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI
YENİ TÜRK
EDEBİYATI
- 1 1 Doçentliğini Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olup, eleştiri
ve Türk tiyatrosuna dair çalışmalar yapmış olmak.
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANASANAT DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
15 RESİM RESİM 1 - - Sanatta Yeterliliğini ve doçentlik unvanını Resim anasanat
dalında almış olmak.
16 RESİM RESİM - 1 1 Sanatta Yeterliliğini ve doçentlik unvanını Resim anasanat dalında almış olmak.
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
17 İSLAM TARİHİ VE
SANATLARI
İSLAM TARİHİ - 1 1 Cahiliye Dönemi ve Emeviler Dönemine ilişkin çalışmalar
yapmış olmak.
MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
18 PEYZAJ MİMARLIĞI PEYZAJ PLANLAMA - 1 1 Doçentliğini Peyzaj Mimarlığı bilim alanında almış olmak. Peyzaj Planlama, Kırsal Turizm Planlaması ve Coğrafi Bilgi
Sistemleri konularında çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
19 GIDA MÜHENDİSLİĞİ GIDA TEKNOLOJİSİ 1 - - Doçentlik unvanını Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Gıdalarda taşıma hasarı, oksijen tutucular ve klordioksit ile gıda muhafazası konularında çalışmalar yapmış
olmak.
20 KİMYA
MÜHENDİSLİĞİ
KİMYASAL
TEKNOLOJİLER
1 - - Kiral katalizör geliştirme ve uygulama, aziridin ve fosfonat
konularında çalışmalar yapmış olmak.
21 MADEN MÜHENDİSLİĞİ MADEN İŞLETME - 1 1 Yer Bilimleri ve Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak. Asit maden drenajı, jeotermal ve çevresel etki konularında
çalışmalar yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
22 HEMŞİRELİK CERRAHİ
HASTALIKLAR HEM.
- 1 1 Hemodinamik parametreler üzerine çalışma yapmış olmak.
SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
23 İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI 1 - - Enerji ekonomisi, çevre ekonomisi, yakınsama ve doğrusal
olmayan panel veri ekonometrisi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İLAN
NO
BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
24 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SPORDA
PSİKOSOSYAL ALANLAR
- 1 1 Doçent unvanını Spor Bilimleri temel alanında almış olmak. Öğretme motivasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.
TIP FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
25 CERRAHİ TIP BİLİMLERİ GÖĞÜS CERRAHİSİ - 1 1 Deneysel Plörodezis Modelinde sık kullanılan ajanların karşılaştırılması ile ilgili çalışma yapmış olmak.
26 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIK. 1 - - Çocuklarda atopik hastalıklarla ilgili (astım, besin alerjisi, ilaç alerjisi) çalışmalar yapmış olmak ve Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Yandal Uzmanı olmak.
27 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON - 1 1 Ankilozan spondilitli hastalarda paravertebral kas tarafını ve yağlı dejenerasyon ile ilgili çalışma yapmış olmak. Anti TNF- alfa ilaç kullanan hastaların izlemi ile ilgili çalışma yapmış olmak. Ulusal FTR yeterlilik kurulu sertikası olmak.
28 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ HALK SAĞLIĞI 1 - - Halk sağlığı, çiftçi sağlığı, zoonozlar, veteriner halk sağlığı,
hayvan destekli terapiler ve aktiviteler konularında çalışmalar ve projeler yapmış olmak.
29 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ İÇ HASTALIKLARI 1 - - İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı olmak. Kanser hücre hatları ile moleküler biyoloji laboratuvarında araştırma yapma deneyimine sahip olmak.
30 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ KARDİYOLOJİ - 1 1 Koroner venler ve koroner ven akımları ile ilgili deneysel ve klinik çalışmalar yapmış olmak.
31 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ NÜKLEER TIP 1 - - Nükleer Tıp Doçenti olmak. Koroner kollateral dolaşım ve kanser dokusu epigenetiği alanında multidisipliner çalışmalar yapmış olmak.
32 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RADYOLOJİ - 1 1 Yoğun Bakım Hastalarında Toraks BT Görüntüleme ile ilgili çalışması olmak. KOAH Hastalarında Toraks BT ve Paravertebral Kasların değerlendirilmesi hakkında çalışması olmak ve Kardiak Görüntüleme Yeterlilik Belgesine sahip olmak.
33 DAHİLİ TIP BİLİMLERİ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1 - - Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Beyin Kimyasıyla ilgili İn Vivo çalışmalar yapmış olmak.
34 TEMEL TIP BİLİMLERİ FİZYOLOJİ - 1 1 Doçentliğini Fizyoloji (Tıp) alanında almış olmak. Egzersiz fizyolojisi ve sinir sistemi alanında çalışma yapmış olmak.
TURİZM FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
35 SEYAHAT İŞL. VE TURİZM REH. SEYAHAT İŞL. VE TURİZM REH. - 1 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği alanında yayın yapmış olmak.
36 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ - 1 1 Doktorasını Turizm İşletmeciliği alanında, doçentliğini Turizm bilim alanında almış olmak. Gastronomi ve Kültürlerarası Araştırmalar alanlarında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.
ZİRAAT FAKÜLTESİ
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
37 BAHÇE BİTKİLERİ MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI - 1 1 Meyve türlerinin hasat sonrası muhafazası konularında çalışmalar yapmış olmak.
38 TARIM EKONOMİSİ TARIM İŞLETMECİLİĞİ 1 - - Doçentliğini Tarım İşletmeciliği alanında almış olmak. Bitkisel Üretimde Maliyet Analizleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.
39 TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ - 1 1 Bitkilerde tuz ve ağır metallerin DNA hasarı, antioksidan sistem ve gen ekspresyonu üzerine etkileri ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
ÇAN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM ANABİLİM DALI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
40 ULUSLARARASI TİC. VE LOJİSTİK ULUSLARARASI TİC. VE LOJİSTİK - 1 1 Pazarlama bilim alanında doçentliğini almış olmak. Tüketici davranışları konularında çalışma yapmış olmak.
AYVACIK MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
41 SEYAHAT-TURİZM VE EĞ.HİZ. TURİST REHBERLİĞİ - 1 1 Doçentliğini turizm alanında almış olmak. Sürdürülebilir turizm ve kültürel miras konularında çalışmalar yapmış olmak.
42 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SPOR YÖNETİMİ - 1 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış olmak.
43 YÖNETİM VE ORGANİZASYON SPOR YÖNETİMİ - 1 1 Beden Eğitimi ve Spor anabilim dalında yükseklisans ve doktora yapmış olmak. Doçentliğini Spor Bilimleri temel alanında almış olmak.
ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
44 GIDA İŞLEME GIDA KALİTE KONTROLÜ VE AN. 1 - - Doçentliğini Su Ürünleri alanında almış olmak. Çift kabuklu yumuşakçaların avcılığı, arındırılması ve hijyenik kalitesi ile
ilgili çalışmalar yapmış olmak.
45 GIDA İŞLEME GIDA KALİTE KONTROLÜ VE AN. - 1 1 Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak. Yumurta ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.
LAPSEKİ MESLEK YÜKSEKOKULU
İLAN NO BÖLÜM PROGRAMI PROF. DOÇ. DER. AÇIKLAMA
46 KİMYA VE KİMYASAL İŞL.TEK. BİYOKİMYA - 1 1 Kimya alanında doçentlik unvanını almış olmak.
47 KİMYA VE KİMYASAL İŞL.TEK. LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ - 1 1 Temel Eğitim (Fen Bilgisi) alanında doçentlik unvanını almış olmak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.