Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak

Avrasya Üniversitesi'nin ilanda belirtilen birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik Esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz aylık yönünden “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacak.

Avrasya Üniversitesi 230 öğretim üyesi alacak
31 Mart 2021 Çarşamba 11:34

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz   birimlerinde   istihdam   edilmek   üzere,   2547   sayılı   Kanun   ve   ilgili Yönetmelik  Esasları  ile  Devlet  hizmetine  girmede  aranılan  şartlara  haiz  aylık  yönünden  “4857 sayılı İş Kanunu” hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuruda Gerekli Belgeler;
Profesörler:  Başvurdukları  bölümü  belirten  dilekçeleri,  ekinde  son  altı  ayda  çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet)  doçentlik  belgesi  ve  diğer  öğrenim  belgeleri  YÖK  denklik  belgesi  (yurt  dışından alınmış  diplomalar  için)  İngilizce  Dil  belgesi  (YÖKDİL/YDS  ya  da  ÖSYM  tarafından  eşdeğer kabul edilen yabancı dil sınavı) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 6 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doçentler:  Üniversitelerarası  Kurulun  Doçentlik  başvuruları  için  uygulamaya  koyduğu asgari  başvuru  koşullarını  sağlamış  olmak  koşulu  ile  başvurdukları  bölümü  belirten  dilekçe, özgeçmiş,  doçentlik  belgesi  onaylı  sureti  ile  diğer  öğrenim  belgeleri,  İngilizce  Dil  belgesi (YÖKDİL/YDS  ya da ÖSYM  tarafından  eşdeğer kabul  edilen  yabancı  dil  sınavı) nüfus cüzdan örneği ile 2 (iki) adet fotoğraf, adli sicil belgesi olmadığına dair belge (e-Devlet) bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doktor Öğretim Üyeleri: Başvurdukları kadroyu ve yabancı dilini belirten dilekçe, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, İngilizce Dil belgesi (YÖKDİL/YDS ya da ÖSYM  tarafından  eşdeğer  kabul  edilen  yabancı  dil  sınavı)  nüfus  cüzdan  örneği  ile  2  (iki)  adet fotoğraf,  adli  sicil  belgesi  olmadığına  dair  belge  (e-Devlet)  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını kapsayan 1 adet basılı kopya ve 4 adet dijital kopya (USB) olarak gönderilecektir.

Doçent   veya   Profesör   kadrolarına   başvuracak   adayların   aranan   kriterler   başlığında belirtilen alanlarda Doçentlik belgesine sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrenim  belgesini  yurt  dışından  almış  olanların  denkliğinin  Üniversitelerarası  Kurulca onaylanmış  olması  gerekmektedir.  Başvurular  bu  ilanın  yayınlandığı  tarihten  itibaren  15  gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır.

 

 

Fakülte-Bölüm Kadro Unvanı-Adedi Aranan Nitelik
Prof. Doç. Dr. Öğr.
Üyesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Belenme ve Diyetetik Bölümü 2 2 2 Beslenme ve Diyetetik alanında doktora yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup Gastroenteroloji (TIP) Endokrinoloji veya Metabolizma (TIP) alanlarından birinde uzmanlığını
almış olmak.
Hemşirelik Bölümü 2 2 2 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olup, Halk Sağlığı Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi hastalıklar/ ameliyathane hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, İç Hastalıkları Hemşireliği alanlarından birinde doktora
yapmış olmak.
Çocuk Gelişimi Bölümü 1 3 2 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve
Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Tıp Fakültesi mezunu olup Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Aile Hekimliği (TIP), Nöroloji (TIP), Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji (TIP) alanlarından birinde uzmanlığını almış olmak veya Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh sağlığı ve Hemşireliği alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak.
Spor Bilimleri Bölümü 2 Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Alanında unvan
almış olmak, Spor Bilimleri Temel Alanı/Bilim Alanında doçentliğini almış olmak,
1 2 2 Beden Eğitimi ve Spor veya Hareket ve antrenman
bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
Ebelik 2 2 2 Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum alanında
uzmanlığını tamamlamış olmak,
Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum alanında
doçentlik unvanını almış olmak,
Ebelik ya da Kadın Sağlığı ve Doğum Hemşireliği; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Kadın Hastalıkları ve Doğum (TIP), Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları (TIP) Aile Hekimliği (TIP), Halk sağlığı (TIP) alanında
doktora/uzmanlığını yapmış olmak
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 2 2 2 Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Romatoloji, Nöroloji, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Kardiyoloji, Anatomi, Fizyoloji veya Spor Hekimliği alanlarından birinde ihtisas yapmış olmak, Doçentliğe başvuracak olanlar için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında doçentliğini almış olmak,
2 2 2 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olup,
alanında doktora yapmış olmak.
Gerontoloji 1 1 3 Geriatri, Gerontoloji, Yaşlı Bakımı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (TIP), Psikoloji veya Ruh sağlığı hastalıkları (TIP) ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği alanlarından uzmanlığını almış olmak veya Gerontoloji, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Beslenme ve Diyetetik, Psikoloji, İç hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinden doktora
yapmış olmak.
Odyoloji 1 2 1 Tıp Fakültesi mezunu olup doçentliğini Kulak burun boğaz hastalıkları alanında yapmış olmak
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Psikoloji 2 2 2 Tıp Fakültesi, Psikoloji veya PDR alt dallarından bir tanesinde (Deneysel Psikoloji, Klinik Psikoloji, Gelişim Psikoloji, Sosyal Psikolojisi) doktora yapmış
olmak.
İngiliz Dili ve Edebiyatı 2 2 2 İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık lisans mezunu olmak ve belirtilen alanların birinde doktora yapmış olmak
Moleküler Biyoloji ve Genetik 1 1 2 Moleküler Tıp, Tıbbi Biyoloji, Biyokimya, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarından birinden doktora yapmış olmak. Yabancı Dil Puanı: İngilizce : 80
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2 2 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi alanlarından birinde doktora yapmış olmak
İşletme 2 2 İşletme alanında doktora yapmış veya işletme alanında doçent unvanını almış olmak
Maliye 2 2 Maliye alanında doktora yapmış veya Maliye
alanında doçent unvanını almış olmak
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği 2 2 3 Bilgisayar Bilimleri alanında doktora yapmış olmak,
2 2 2 Bilgisayar Yazılım anabilim dalında doktora yapmış olmak
2 2 2 Bilgisayar Donanımı anabilim dalında doktora
yapmış olmak.
Elektrik- Elektronik Mühendisliği 2 2 2 Haberleşme anabilim dalında doktora yapmış olmak,
2 2 2 Kontrol anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 1 İşaret İşleme anabilim dalında doktora yapmış olmak,
2 2 2 Elektrik (Güç) anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Gıda Mühendisliği 1 1 3 Gıda mühendisliği lisans mezunu olup, Gıda Teknolojisi alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Gıda Mühendisliği lisans mezunu olmak ve Gıda
Bilimleri alanında doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 1 1 Yapı Malzemesi veya Yapı İşletmesi alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Ulaştırma alanında doktora yapmış olmak
1 1 2 Hidrolik alanında doktora yapmış olmak
1 1 1 Yapı İşletmesi anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Geoteknik alanında doktora yapmış olmak
Makine Mühendisliği 1 1 2 Konstrüksiyon ve İmalat alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.
1 1 1 Enerji alanında doktora yapmış olmak veya doçent unvanı almış olmak.
1 1 1 Makine Teorisi ve Dinamiği veya Makine Teorisi alanında doktora yapmış olmak veya Doçent Unvanı almış olmak.
1 1 2 Termodinamik alanında doktora yapmış olmak.
1 1 1 Mekanik alanında doktora yapmış olmak veya Doç. unvanı almış olmak.
Harita Mühendisliği 1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Fotogrametri veya uzaktan Algılama Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olmak, Kartografya veya Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
1 1 2 Harita Mühendisliği lisans mezunu olup, Harita
Mühendisliği Arazi Yönetimi Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
Mimarlık 1 1 3 Mimarlık Anabilim dalında doktora yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Ortopedi Protez ve Ortez 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını, ortopedi ve travmatoloji alanında yapmış olmak
Patoloji Laboratuvar Teknikleri 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Patoloji alanında uzmanlığını yapmış olmak
Anestezi 1 1 1 Tıp Fakültesi mezunu olup, Anestezi ve Reanimasyon alanında uzmanlığını yapmış olmak
Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri
1 1 Fizik Bölümü lisans mezunu olup atom ve moleküler fiziği alanında doktora yapmış olmak
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
Klinik Bilimleri Bölümü Çocuk Diş Hekimliği
Anabilim Dalı
1 1 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü Ortodonti
Anabilim Dalı
1 1 1 Ortodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ortodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü Protetik Diş Tedavisi
Anabilim Dalı
1 1 1 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi
Anabilim Dalı
1 1 1 Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim alanında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak veya Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim dalında doçent unvanı almış
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü Endodonti
Anabilim Dalı
1 1 1 Endodonti Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Endodonti Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü Periodontoloji
Anabilim Dalı
1 1 1 Periodontoloji Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Periodontoloji Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü
Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi)
Anabilim Dalı
1 1 1 Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Diş Hastalıkları Tedavisi (Restoratif Diş Tedavisi) Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Klinik Bilimleri Bölümü
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Anabilim Dalı
1 1 1 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doçent Unvanı almış olmak veya Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalında Doktora veya Uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Patoloji Anabilim Dalı 1 1 2 Patoloji Anabilim dalında Doçentliğini almış olmak veya Patoloji Anabilim Dalında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Anatomi Anabilim Dalı 1 1 2 Anatomi anabilim dalında doçentliğini almış olmak veya anatomi anabilim dalında doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 1 1 2 Tıbbi Mikrobiyoloji alanında doçentliğini almış olmak veya Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında doktora yapmış olmak.
İngilizce Dil Puanı: 80

Başvuru Adresi:  Avrasya Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Adnan Kahveci Mah., Rize Cad. No: 226 Pelitli/TRABZON Tel: +90 462 334 64 44-45-47 [email protected]

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber