Gümrük Ticaret Bakanlığı personel alımı 2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde çalıştırmak üzere 16 mühendis 15 teknisyen, 10 kimyager, 1 laborant olmak üzere toplam 42 personel alımı gerçekleştirecek. GTB personel alım şartları neler?

Gümrük Ticaret Bakanlığı personel alımı 2016
06 Haziran 2016 Pazartesi 12:20

Gümrük Ticaret Bakanlığı Temmuz ayı içerisinde bünyesinde çalıştırmak üzere 42 personel alımı yapacağını duyurdu. KPSS P3, P94 ve P94 puan şartı arayan GTB personel alım ilanı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda sınıfı, genel ve özel şartları, atanacak görev yerleri ile sayıları belirtilen kadrolara sözlü sınav sonrası açıktan atama yapılacaktır.

Başvuru Tarihi  : 08 - 17 Haziran 2016

Sözlü Sınav Tarihleri      : 14 - 15 Temmuz 2016

Sözlü sınava girmek isteyenlerin; Bakanlığımızın kurumsal internet sitesinde (www.gtb.gov.tr) yer alan iş talep formunu elektronik ortamda doldurarak müracaat etmeleri, elektronik ortamda yapılan başvuruda adayların bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir. Başvuru onaylandıktan sonra gerek aday tarafından gerekse Bakanlıkça herhangi bir değişiklik yapılması mümkün değildir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuramazlar. Söz konusu adayların atamaları yapılmayacaktır.

 • Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavaçağrılacaktır.

 • Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad ve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az on gün önce Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimdebulunulmayacaktır.

 • Sözlü Sınavda başarılı olan adayların ad, soyadı, atanacağı unvan ve aday numaralarının yer aldığı listeler, sözlü sınavın bitimi tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca adaylara tebligatyapılmayacaktır.

 • Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Bakanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara dabildirilecektir.

 • Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.)” ilegirebileceklerdir.

 • Sözlü sınavda adayın; “kavrama, muhakeme ve ifade yeteneği; liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı; bilgi düzeyi, genel yeteneği ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı” yüz tam puan üzerindendeğerlendirilecektir.

 • Sözlü sınavda en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarakhesaplanacaktır.

 • Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak olan kadro sayısını geçmeyecek kadar asil adaybelirlenecektir.

 • Adayların başarı puanının eşit olması halinde; KPSS puanı yüksek olana, bunun eşit olması halinde aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olan adaya öncelikverilecektir.

 • Sınavı kazanan adayların atamaları, istenilen belgelerin ilan edilecek olan son teslim tarihini takip eden otuz gün içerisinde bilgisayar ortamında kura usulü ile yapılacaktır. Atamalara ilişkin liste Bakanlık kurumsal internet sitesinde ilân edilecektir. Ayrıca ilgililere yazılı tebligatyapılacaktır.

 • Başvuruda bulunacakların aşağıda belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

1-GeneI Şartlar:
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.
-2014 yılı KPSS’de, KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerinden 70 ve üzeri puan almış olmak.

2-Özel Şartlar:

Sıra No

 
Unvan

 
Görev Yeri

 
Nitelikler

KPSS Puan Türü

Alım Yapılacak Sayı

 
Sınıfı

 
Derecesi

 
 
1

 
 
Mühendis

 
 
Ankara

Fakültelerin “Makine Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 
 
KPSSP3

 
 
3

 
 
TH

 
 
6

 
 
2

 
 
Mühendis

 
 
Ankara

Fakültelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 
 
KPSSP3

 
 
9

 
 
TH

 
 
6

 
 
3

 
 
Mühendis

 
 
Ankara

Fakültelerin “Elektrik Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 
 
KPSSP3

 
 
3

 
 
TH

 
 
6

 
 
4

 
 
Mühendis

 
 
Ankara

Fakültelerin “Harita Mühendisliği” bölümünden ya da buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölüme denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemeleri gerekmektedir.

 
 
KPSSP3

 
 
1

 
 
TH

 
 
6

5

Teknisyen

Ankara

Ortaöğretim Kurumlarının Tarım Alanının Bahçe Bitkileri ya da Süs Bitkileri Dallarından  mezun olmak.

KPSSP94

3

TH

10

 
6

 
Teknisyen

 
Ankara

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının İklimlendirme Sistemleri veya Soğutma Sistemleri ya da Yapı Tesisat Sistemleri Dallarından mezun olmak. (Kaloriferci sertifikasına sahip olmak.)

 
KPSSP94

 
3

 
TH

 
9

7

Teknisyen

Ankara

Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının Çelik Konstrüksiyon veya Kaynakçılık ya da Metal Doğrama Dallarından mezun olmak.

KPSSP94

1

TH

9

 
8

 
Teknisyen

 
Ankara

Ortaöğretim Kurumlarının Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanının Ahşap Doğrama Teknolojisi veya İç Mekan ve Mobilya Teknolojisi ya da Mobilya İskeleti ve Döşemesi Dallarından Mezun olmak.

 
KPSSP94

 
2

 
TH

 
10

9

Teknisyen

Ankara

Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Dalından mezun olmak.

KPSSP94

3

TH

9

10

Teknisyen

Ankara

Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanının Yapı İç Mekan Dekorasyonu veya Yapı Yüzey Kaplama Dallarından mezun olmak.

KPSSP94

3

TH

9

 
 
 
 
 
 
 
11

 
 
 
 
 
 
 
Kimyager

 
 
 
 
 
İstanbul, Kocaeli, Ankara,Bursa, Mersin,İzmir

 1. Fakültelerin ‘’Kimya’’ bölümünden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden mezun olmak. Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan bir bölümden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemelerigerekmektedir.

 2. Sözlü Sınava son başvuru tarihi itibariyle beş yıl içerisinde girmiş olduğuyabancı dil sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan geçerlilik süresi sona ermemiş puan aldığını bir yabancı dil seviye belgesi ile belgelemek. Adayların, söz konusu yabancı dil sınavlarına denk sayılan uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan puanları olması halinde söz konusu belgeyi başvuru esnasında jpeg formatında taratarak iş talep formuna eklemelerigerekmektedir.

 
 
 
 
 
 
 
KPSSP3

 
 
 
 
 
 
 
10

 
 
 
 
 
 
 
TH

 
 
 
 
 
 
 
5,6

12

Laborant

Mersin

Meslek Yüksek Okullarının Kimya Teknolojisi Bölümünden mezun olmak.

KPSSP93

1

TH

8

 
 


Etiketler; #personel alımı

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber