Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvurular ve Atamalar Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi ve kontenjan dağılımını açıkladı. Peki 20 Bin öğretmen alımında başvuru süreci ne zaman başlayacak? Öğretmenlerin atamaları ne zaman yapılacak? Tüm cevaplar haberimizde;

Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvurular ve Atamalar Ne Zaman Yapılacak?
17 Şubat 2017 Cuma 16:46

MEB, bugün 20 Bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin takvimi ve kontenjan dağılımını açıkladı. Yayınlanan takvime göre:
20 Bin sözleşmeli öğretmen alımına ilişkin kontenjan dağılımı ise şu şekilde;
 

SN ALAN ADI KONTENJAN SAYISI
1 Adalet 85
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 10
3 Almanca 105
4 Arapça 43
5 Beden Eğitimi 702
6 Bilişim Teknolojileri 406
7 Biyoloji 287
8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 9
9 Büro Yönetimi 3
10 Coğrafya 143
11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 84
12 Denizcilik / Gemi Yönetimi 3
13 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
14 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 2.143
15 El San.Tek./El Sanatları 22
16 El San.Tek./Nakış 10
17 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 35
18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 20
19 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 8
20 Felsefe 38
21 Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 1.003
22 Fizik 239
23 Fransızca 1
24 Gazetecilik 1
25 Gemi Yapımı / Gemi İnşa 1
26 Gemi Yapımı / Yat İnşa 1
27 Gıda Teknolojisi 2
28 Giyim Üretim Teknolojisi 17
29 Görsel Sanatlar 239
30 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
31 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 3
32 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri 1
33 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri 4
34 Harita-Tapu-Kadastro/ Harita-Tapu-Kadostro Hukuk 1
35 Harita-Tapu-Kadastro/Harita-Tapu-Kadastro Tekniği 18
36 Hayvan Sağlığı 3
37 Hayvan Yetiştiriciliği 1
38 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 459
39 İlköğretim Matematik 1.835
40 İngilizce 2.193
41 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 4
42 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarımı 7
43 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 10
44 Kimya/Kimya Teknolojisi 226
45 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri 3
46 Kuyumculuk Teknolojisi 1
47 Laboratuvar Hizmetleri 1
48 Makine Teknolojisi/Makine ve Kalıp 14
49 Matbaa 1
50 Matematik 343
51 Metal Teknolojisi 4
52 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 5
53 Motorlu Araçlar Teknolojisi 6
54 Muhasebe ve Finansman 17
55 Müzik 337
56 Okul Öncesi 1.720
57 Özel Eğitim 432
58 Pazarlama ve Perakende 2
59 Plastik Teknolojisi 1
60 Radyo-Televizyon 1
61 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Makine 1
62 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Mekatronik 1
63 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 1
64 Rehberlik 707
65 Rusça 1
66 Sanat ve Tasarım/Dekoratif Sanatlar 1
67 Sanat ve Tasarım/İç Mekân Dekorasyon 1
68 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar 1
69 Seramik ve Cam Teknolojisi 1
70 Sınıf Öğretmenliği 3.570
71 Sosyal Bilgiler 379
72 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 1
73 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 1
74 Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 1
75 Tarih 185
76 Tasarım Teknolojileri 1
77 Teknoloji ve Tasarım 121
78 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 1
79 Tekstil Teknolojisi/Tekstil Terbiye 1
80 Tekstil Teknolojisi/Trikotaj 1
81 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 11
82 Türk Dili ve Edebiyatı 618
83 Türkçe 1.140
84 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 1
85 Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 1
86 Ulaştırma Hizmetleri 10
87 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Kurmançi) 2
88 Yaşayan Diller ve Lehçeler( Kürtçe - Zazaki) 1
89 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 5
90 Yiyecek İçecek  Hizmetleri 46
GENEL TOPLAM 20.127


Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik kapsamında 20 Bin 127 pozisyona sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Başvurular ise 15-21 Mart tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınava alınacaklar ve sınav merkezlerinin ilanları 27 Mart 2017 tarihinde yapılacak. Sözlü sınavlar ise ÖABT gerektirmeyen alanlar için (KPSSP10) 3-7 Nisan tarihleri arasında yapılacak. ÖABT gerektiren alanlar için de (KPSSP121) 24 Nisan-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Başvuru Şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),
3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,
5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
6. 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış olmak,
7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,
8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

Başvuru

1. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere yapılacak başvuru elektronik ortamda (http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden) alınacaktır. Bu başvuruda adaylar, Ek 2 Sözlü Sınav Merkezleri listesinde belirtilen sınav merkezlerinden en fazla beş tercih yapabilecektir. Tercih ettiği sınav merkezlerinden birine yerleştirilemeyenler, söz konusu sınav merkezleri arasından Bakanlıkça belirlenecek sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır
2. Başvuru onayları, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılacaktır.
3. Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecektir.
4. Adaylar, Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (Almanca, İngilizce), Rehberlik, Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği alanları bakımından KPSSP121 puan türünden, diğer alanlar bakımından ise KPSSP10 puan türünden 50 ve üzerinde puan almış olmaları kaydıyla başvurabilecektir.
5. Adaylar, elektronik ortamda yaptıkları başvuruları ve bu başvurulara ilişkin “Elektronik Başvuru Formu”nun çıktısını, şahsen ya da noter aracılığıyla vekâlet verecekleri kişiler vasıtasıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine onaylatacaktır.

Başvuruda İstenecek Belgeler

1. Lisans diploması veya mezuniyet geçici belgesinin aslı veya onaylı örneği,
2. Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,
3. Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji, sosyoloji bölümü mezunlarından; 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.).
5. Adaylardan başvuruda sağlık, askerlik ve adli sicil durumlarına ilişkin belge istenmeyecek, Elektronik Başvuru Formunda beyan alınacaktır. 

Sözlü Sınav

1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.
2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle
değerlendirilecektir.
4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.
5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.
6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır. 

Tercihler

1. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.
2. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.
3. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.
4. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.
5. Adaylar tercih dışı seçenek olarak;
51. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”
5.2. “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.
6. Tercihlerine atanamayan adaylardan “5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.
7. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü ile bilgi teknolojileri bölümü mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

Atamaların Duyurulması ve Tebligat ile Göreve Başlama

1. Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.
2. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır.
3. Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir:
3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,
3.2. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),
3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),
3.4. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,
3.5. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.
3.6. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.
4. Ataması yapılanlar, bu bölümün “3.” maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte atandıkları il millî eğitim müdürlüklerine başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak; belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ.

İlgili Galeriler
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
edebiyat öğretmeni - 10 ay önce
referandum öncesi 5000 de dershane öğretmeni alınsın ,lütfen.işsiziz,zor durumdayız.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber